Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Datatec As
Juridisk navn:  Datatec As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55295000
Søreidneset 38 Søreidneset 38 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 892071322
Aksjekapital: 180.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/29/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tema Regnskap Øst As
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.07%
Resultat  
  
25.89%
Egenkapital  
  
-24.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.886.000 2.517.000 3.346.000 3.404.000 3.417.000
Resultat: -83.000 -112.000 16.000 5.000 38.000
Egenkapital: 244.000 322.000 434.000 693.000 688.000
Regnskap for  Datatec As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.886.000 2.517.000 3.346.000 3.404.000 3.417.000
Driftskostnader -1.965.000 -2.631.000 -3.332.000 -3.401.000 -3.381.000
Driftsresultat -79.000 -113.000 14.000 2.000 35.000
Finansinntekter -3.000 1.000 3.000 3.000 4.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -4.000 1.000 3.000 3.000 4.000
Resultat før skatt -83.000 -112.000 16.000 5.000 38.000
Skattekostnad 5.000 0 -5.000 -1.000 -14.000
Årsresultat -78.000 -112.000 11.000 5.000 24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 11.000 0 0 2.000
Sum omløpsmidler 708.000 646.000 688.000 1.116.000 1.064.000
Sum eiendeler 718.000 657.000 688.000 1.116.000 1.066.000
Sum opptjent egenkapital 60.000 138.000 250.000 239.000 234.000
Sum egenkapital 244.000 322.000 434.000 693.000 688.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 474.000 335.000 254.000 423.000 378.000
Sum gjeld og egenkapital 718.000 657.000 688.000 1.116.000 1.066.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.886.000 2.517.000 3.346.000 3.404.000 3.417.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.886.000 2.517.000 3.346.000 3.404.000 3.417.000
Varekostnad -1.511.000 -1.932.000 -2.415.000 -2.510.000 -2.434.000
Lønninger -96.000 -366.000 -590.000 -544.000 -582.000
Avskrivning 0 0 -2.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -358.000 -333.000 -327.000 -345.000 -351.000
Driftskostnader -1.965.000 -2.631.000 -3.332.000 -3.401.000 -3.381.000
Driftsresultat -79.000 -113.000 14.000 2.000 35.000
Finansinntekter -3.000 1.000 3.000 3.000 4.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -4.000 1.000 3.000 3.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -78.000 -112.000 11.000 5.000 24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 2.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 2.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 11.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.000 11.000 0 0 2.000
Varebeholdning 71.000 0 0 0 0
Kundefordringer 333.000 367.000 174.000 232.000 298.000
Andre fordringer 299.000 212.000 34.000 10.000 90.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 66.000 480.000 873.000 677.000
Sum omløpsmidler 708.000 646.000 688.000 1.116.000 1.064.000
Sum eiendeler 718.000 657.000 688.000 1.116.000 1.066.000
Sum opptjent egenkapital 60.000 138.000 250.000 239.000 234.000
Sum egenkapital 244.000 322.000 434.000 693.000 688.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 150.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 291.000 200.000 145.000 276.000 210.000
Betalbar skatt 0 5.000 1.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 66.000 48.000 63.000 48.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 69.000 56.000 83.000 106.000
Sum kortsiktig gjeld 474.000 335.000 254.000 423.000 378.000
Sum gjeld og egenkapital 718.000 657.000 688.000 1.116.000 1.066.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 234.000 311.000 434.000 693.000 686.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.9 2.7 2.6 2.8
Likviditetsgrad 2 1.3 1.9 2.7 2.6 2.8
Soliditet 34.0 4 63.1 62.1 64.5
Resultatgrad -4.2 -4.5 0.4 0.1 1
Rentedekningsgrad -79.0
Gjeldsgrad 1.9 1 0.6 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet -11.4 2.5 0.4 3.7
Signatur
28.02.2022
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex