Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
DATEK norge as
Juridisk navn:  Datek Løfteteknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22906080
Morteveien 6 Morteveien 6 Fax: 22906081
1481 Hagan 1481 Hagan
Fylke: Kommune:
Viken Nittedal
Org.nr: 948484188
Aksjekapital: 180.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 9/27/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.58%
Resultat  
  
-24.37%
Egenkapital  
  
-7.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 48.823.000 45.808.000 57.893.000 48.116.000 66.544.000
Resultat: 2.203.000 2.913.000 2.924.000 -2.488.000 1.478.000
Egenkapital: 7.372.000 7.956.000 6.679.000 4.409.000 8.135.000
Regnskap for  DATEK norge as
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 48.823.000 45.808.000 57.893.000 48.116.000 66.544.000
Driftskostnader -46.621.000 -42.880.000 -54.948.000 -50.552.000 -65.148.000
Driftsresultat 2.202.000 2.928.000 2.945.000 -2.436.000 1.396.000
Finansinntekter 3.000 19.000 18.000 51.000 197.000
Finanskostnader -1.000 -34.000 -38.000 -102.000 -115.000
Finans 2.000 -15.000 -20.000 -51.000 82.000
Resultat før skatt 2.203.000 2.913.000 2.924.000 -2.488.000 1.478.000
Skattekostnad -487.000 -645.000 -654.000 530.000 -342.000
Årsresultat 1.716.000 2.267.000 2.270.000 -1.958.000 1.136.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 607.000 617.000 981.000 1.733.000 1.439.000
Sum omløpsmidler 23.004.000 15.689.000 20.992.000 11.068.000 24.074.000
Sum eiendeler 23.611.000 16.306.000 21.973.000 12.801.000 25.513.000
Sum opptjent egenkapital 7.192.000 7.776.000 6.499.000 4.229.000 7.935.000
Sum egenkapital 7.372.000 7.956.000 6.679.000 4.409.000 8.135.000
Sum langsiktig gjeld 316.000 446.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.923.000 7.904.000 15.294.000 8.392.000 17.378.000
Sum gjeld og egenkapital 23.611.000 16.306.000 21.973.000 12.801.000 25.513.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 48.607.000 44.765.000 57.780.000 47.937.000 59.876.000
Andre inntekter 216.000 1.044.000 112.000 179.000 6.668.000
Driftsinntekter 48.823.000 45.808.000 57.893.000 48.116.000 66.544.000
Varekostnad -21.330.000 -18.924.000 -26.906.000 -21.688.000 -28.989.000
Lønninger -16.126.000 -15.645.000 -18.933.000 -17.765.000 -23.994.000
Avskrivning -66.000 -73.000 -110.000 -209.000 -286.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -9.099.000 -8.238.000 -8.999.000 -10.890.000 -11.879.000
Driftskostnader -46.621.000 -42.880.000 -54.948.000 -50.552.000 -65.148.000
Driftsresultat 2.202.000 2.928.000 2.945.000 -2.436.000 1.396.000
Finansinntekter 3.000 19.000 18.000 51.000 197.000
Finanskostnader -1.000 -34.000 -38.000 -102.000 -115.000
Finans 2.000 -15.000 -20.000 -51.000 82.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -850.000 0 -568.000 0
Årsresultat 1.716.000 2.267.000 2.270.000 -1.958.000 1.136.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 100.000
Sum Immatrielle midler 62.000 716.000 286.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 361.000 326.000 485.000 586.000 623.000
Sum varige driftsmidler 361.000 326.000 485.000 586.000 623.000
Sum finansielle anleggsmidler 247.000 291.000 434.000 430.000 530.000
Sum anleggsmidler 607.000 617.000 981.000 1.733.000 1.439.000
Varebeholdning 3.689.000 3.810.000 3.063.000 2.699.000 2.332.000
Kundefordringer 11.181.000 4.678.000 12.734.000 5.667.000 19.186.000
Andre fordringer 489.000 874.000 1.205.000 547.000 1.412.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 7.646.000 6.326.000 3.990.000 2.155.000 1.143.000
Sum omløpsmidler 23.004.000 15.689.000 20.992.000 11.068.000 24.074.000
Sum eiendeler 23.611.000 16.306.000 21.973.000 12.801.000 25.513.000
Sum opptjent egenkapital 7.192.000 7.776.000 6.499.000 4.229.000 7.935.000
Sum egenkapital 7.372.000 7.956.000 6.679.000 4.409.000 8.135.000
Sum avsetninger til forpliktelser 316.000 446.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 1.003.000
Sum langsiktig gjeld 316.000 446.000 0 0 0
Leverandørgjeld 7.306.000 2.051.000 9.188.000 3.941.000 7.631.000
Betalbar skatt 617.000 138.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.998.000 2.648.000 3.890.000 2.490.000 3.629.000
Utbytte -850.000 0 -568.000 0
Annen kortsiktig gjeld 3.152.000 3.067.000 2.217.000 1.960.000 5.115.000
Sum kortsiktig gjeld 15.923.000 7.904.000 15.294.000 8.392.000 17.378.000
Sum gjeld og egenkapital 23.611.000 16.306.000 21.973.000 12.801.000 25.513.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.081.000 7.785.000 5.698.000 2.676.000 6.696.000
Likviditetsgrad 1 1.4 2.0 1.4 1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.2 1.5 1.2 1 1.3
Soliditet 31.2 48.8 30.4 34.4 31.9
Resultatgrad 4.5 6.4 5.1 -5.1 2.1
Rentedekningsgrad 2.202.0 86.1 77.5 -23.9 12.1
Gjeldsgrad 2.2 1.0 2.3 1.9 2.1
Total kapitalrentabilitet 9.3 18.1 13.5 -18.6 6.2
Signatur
16.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.08.2017
Prokura innehas av styremedlemmene i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex