Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dava Foods Norway As
Juridisk navn:  Dava Foods Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33139200
Postboks 2088 Hegdalringen 12 Fax: 33139210
3255 Larvik 3261 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 945676647
Aksjekapital: 4.114.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 12/16/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.89%
Resultat  
  
95.31%
Egenkapital  
  
-3.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 39.721.000 40.486.000 37.107.000 35.570.000 40.893.000
Resultat: -147.000 -3.134.000 -4.770.000 -588.000 2.712.000
Egenkapital: 3.846.000 3.968.000 6.478.000 10.171.000 10.789.000
Regnskap for  Dava Foods Norway As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 39.721.000 40.486.000 37.107.000 35.570.000 40.893.000
Driftskostnader -39.621.000 -43.438.000 -41.658.000 -36.534.000 -40.267.000
Driftsresultat 101.000 -2.951.000 -4.551.000 -964.000 628.000
Finansinntekter 248.000 161.000 99.000 271.000 2.219.000
Finanskostnader -496.000 -345.000 -318.000 105.000 -134.000
Finans -248.000 -184.000 -219.000 376.000 2.085.000
Resultat før skatt -147.000 -3.134.000 -4.770.000 -588.000 2.712.000
Skattekostnad 25.000 625.000 1.077.000 180.000 136.000
Årsresultat -122.000 -2.510.000 -3.693.000 -408.000 2.849.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.890.000 12.576.000 11.986.000 11.803.000 13.498.000
Sum omløpsmidler 5.810.000 6.439.000 7.501.000 5.906.000 9.539.000
Sum eiendeler 17.700.000 19.015.000 19.487.000 17.709.000 23.037.000
Sum opptjent egenkapital -6.771.000 -6.649.000 -4.140.000 -447.000 194.000
Sum egenkapital 3.846.000 3.968.000 6.478.000 10.171.000 10.789.000
Sum langsiktig gjeld 515.000 515.000 615.000 865.000 2.040.000
Sum kortsiktig gjeld 13.340.000 14.532.000 12.394.000 6.673.000 10.208.000
Sum gjeld og egenkapital 17.701.000 19.015.000 19.486.000 17.708.000 23.037.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 39.699.000 40.477.000 37.107.000 35.360.000 40.871.000
Andre inntekter 23.000 10.000 0 210.000 23.000
Driftsinntekter 39.721.000 40.486.000 37.107.000 35.570.000 40.893.000
Varekostnad -22.217.000 -25.120.000 -25.029.000 -20.577.000 -23.580.000
Lønninger -7.913.000 -8.446.000 -6.906.000 -7.202.000 -5.914.000
Avskrivning -876.000 -1.177.000 -1.071.000 -1.065.000 -1.004.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.963.000 -8.417.000 -9.477.000 -7.851.000 -10.053.000
Driftskostnader -39.621.000 -43.438.000 -41.658.000 -36.534.000 -40.267.000
Driftsresultat 101.000 -2.951.000 -4.551.000 -964.000 628.000
Finansinntekter 248.000 161.000 99.000 271.000 2.219.000
Finanskostnader -496.000 -345.000 -318.000 105.000 -134.000
Finans -248.000 -184.000 -219.000 376.000 2.085.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -6.500.000
Årsresultat -122.000 -2.510.000 -3.693.000 -408.000 2.849.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.043.000 2.018.000 1.393.000 316.000 136.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.748.000 2.459.000 2.494.000 3.388.000 4.263.000
Sum varige driftsmidler 1.748.000 2.459.000 2.494.000 3.388.000 4.263.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.099.000 8.099.000 8.099.000 8.099.000 9.099.000
Sum anleggsmidler 11.890.000 12.576.000 11.986.000 11.803.000 13.498.000
Varebeholdning 1.286.000 2.059.000 2.285.000 1.491.000 1.330.000
Kundefordringer 2.872.000 2.645.000 2.978.000 1.973.000 2.398.000
Andre fordringer 1.330.000 1.419.000 1.915.000 2.161.000 1.115.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 323.000 316.000 322.000 281.000 2.496.000
Sum omløpsmidler 5.810.000 6.439.000 7.501.000 5.906.000 9.539.000
Sum eiendeler 17.700.000 19.015.000 19.487.000 17.709.000 23.037.000
Sum opptjent egenkapital -6.771.000 -6.649.000 -4.140.000 -447.000 194.000
Sum egenkapital 3.846.000 3.968.000 6.478.000 10.171.000 10.789.000
Sum avsetninger til forpliktelser 515.000 515.000 615.000 865.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 515.000 515.000 615.000 865.000 2.040.000
Leverandørgjeld 1.673.000 2.600.000 2.496.000 1.768.000 2.133.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 675.000 577.000 670.000 452.000 422.000
Utbytte 0 0 0 0 -6.500.000
Annen kortsiktig gjeld 10.992.000 11.355.000 9.228.000 4.453.000 1.153.000
Sum kortsiktig gjeld 13.340.000 14.532.000 12.394.000 6.673.000 10.208.000
Sum gjeld og egenkapital 17.701.000 19.015.000 19.486.000 17.708.000 23.037.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.530.000 -8.093.000 -4.893.000 -767.000 -669.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.4 0.6 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.4 0.7 0.9
Soliditet 21.7 20.9 33.2 57.4 46.8
Resultatgrad 0.3 -7.3 -12.3 -2.7 1.5
Rentedekningsgrad 0.2 -8.6 -14.3 9.2 21.2
Gjeldsgrad 3.6 3.8 2 0.7 1.1
Total kapitalrentabilitet 2 -14.7 -22.8 -3.9 12.4
Signatur
05.01.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex