Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dava Foods Property Norway As
Juridisk navn:  Dava Foods Property Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51811965
Hegdalringen 12 Hegdalringen 12 Fax: 51811965
3261 Larvik 3261 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 991607668
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 8/17/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Credo Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
305.88%
Egenkapital  
  
-1.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.150.000 1.600.000
Resultat: 69.000 17.000 -7.000 180.000 672.000
Egenkapital: 7.783.000 7.922.000 8.015.000 8.074.000 8.100.000
Regnskap for  Dava Foods Property Norway As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.150.000 1.600.000
Driftskostnader -767.000 -756.000 -738.000 -761.000 -718.000
Driftsresultat 233.000 244.000 262.000 389.000 882.000
Finansinntekter 0 0 0 5.000 9.000
Finanskostnader -164.000 -227.000 -269.000 -213.000 -220.000
Finans -164.000 -227.000 -269.000 -208.000 -211.000
Resultat før skatt 69.000 17.000 -7.000 180.000 672.000
Skattekostnad -15.000 15.000 0 -23.000 -137.000
Årsresultat 54.000 32.000 16.000 157.000 535.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.924.000 13.566.000 14.236.000 14.906.000 15.576.000
Sum omløpsmidler 23.000 69.000 73.000 613.000 394.000
Sum eiendeler 12.947.000 13.635.000 14.309.000 15.519.000 15.970.000
Sum opptjent egenkapital 401.000 541.000 633.000 693.000 719.000
Sum egenkapital 7.783.000 7.922.000 8.015.000 8.074.000 8.100.000
Sum langsiktig gjeld 4.120.000 4.296.000 4.669.000 5.035.000 5.392.000
Sum kortsiktig gjeld 1.045.000 1.416.000 1.625.000 2.410.000 2.477.000
Sum gjeld og egenkapital 12.948.000 13.635.000 14.309.000 15.520.000 15.970.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.150.000 1.600.000
Driftsinntekter 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.150.000 1.600.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -670.000 -670.000 -670.000 -670.000 -670.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -97.000 -86.000 -68.000 -91.000 -48.000
Driftskostnader -767.000 -756.000 -738.000 -761.000 -718.000
Driftsresultat 233.000 244.000 262.000 389.000 882.000
Finansinntekter 0 0 0 5.000 9.000
Finanskostnader -164.000 -227.000 -269.000 -213.000 -220.000
Finans -164.000 -227.000 -269.000 -208.000 -211.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -2.200.000
Årsresultat 54.000 32.000 16.000 157.000 535.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 12.924.000 13.566.000 14.236.000 14.906.000 15.576.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 12.924.000 13.566.000 14.236.000 14.906.000 15.576.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.924.000 13.566.000 14.236.000 14.906.000 15.576.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 24.000 44.000 0
Andre fordringer 23.000 22.000 0 0 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 47.000 49.000 569.000 373.000
Sum omløpsmidler 23.000 69.000 73.000 613.000 394.000
Sum eiendeler 12.947.000 13.635.000 14.309.000 15.519.000 15.970.000
Sum opptjent egenkapital 401.000 541.000 633.000 693.000 719.000
Sum egenkapital 7.783.000 7.922.000 8.015.000 8.074.000 8.100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 384.000 423.000 476.000 522.000 559.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.120.000 4.296.000 4.669.000 5.035.000 5.392.000
Leverandørgjeld 3.000 9.000 0 6.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 186.000
Skyldig offentlige avgifter 38.000 39.000 40.000 40.000 64.000
Utbytte 0 0 0 0 -2.200.000
Annen kortsiktig gjeld 1.004.000 1.368.000 1.585.000 2.364.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 1.045.000 1.416.000 1.625.000 2.410.000 2.477.000
Sum gjeld og egenkapital 12.948.000 13.635.000 14.309.000 15.520.000 15.970.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.022.000 -1.347.000 -1.552.000 -1.797.000 -2.083.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.3 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.3 0.2
Soliditet 60.1 58.1 5 5 50.7
Resultatgrad 23.3 24.4 26.2 33.8 55.1
Rentedekningsgrad 1.4 1.1 1 1.8 4.0
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0
Total kapitalrentabilitet 1.8 1.8 1.8 2.5 5.6
Signatur
07.01.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP
SIGNATUR I FELLESSKAP
HENNUM RUNE
SIGNATUR I FELLESSKAP
Prokurister
11.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex