Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Davadimi AS
Juridisk navn:  Davadimi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95805355
Skrimveien 25 Skrimveien 25 Fax:
3615 Kongsberg 3615 Kongsberg
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 992218878
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2008 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-105.88%
Egenkapital  
  
-7.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Resultat: -5.000 85.000 -515.000 -405.000 -98.000
Egenkapital: 92.000 99.000 18.000 537.000 947.000
Regnskap for  Davadimi AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Driftskostnader -9.000 -7.000 -7.000 -9.000 -4.000
Driftsresultat 16.000 18.000 18.000 16.000 21.000
Finansinntekter -19.000 68.000 469.000 -221.000 316.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.002.000 -200.000 -435.000
Finans -21.000 67.000 -533.000 -421.000 -119.000
Resultat før skatt -5.000 85.000 -515.000 -405.000 -98.000
Skattekostnad -3.000 -4.000 -4.000 -4.000 -7.000
Årsresultat -8.000 81.000 -519.000 -409.000 -105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 95.000 103.000 107.000 541.000 959.000
Sum eiendeler 95.000 103.000 107.000 541.000 959.000
Sum opptjent egenkapital -8.000 -1.000 -82.000 422.000 832.000
Sum egenkapital 92.000 99.000 18.000 537.000 947.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 4.000 89.000 4.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 95.000 103.000 107.000 541.000 959.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.000 25.000 0 25.000 25.000
Andre inntekter 0 0 25.000 0 0
Driftsinntekter 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -7.000 -7.000 -9.000 -4.000
Driftskostnader -9.000 -7.000 -7.000 -9.000 -4.000
Driftsresultat 16.000 18.000 18.000 16.000 21.000
Finansinntekter -19.000 68.000 469.000 -221.000 316.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.002.000 -200.000 -435.000
Finans -21.000 67.000 -533.000 -421.000 -119.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 81.000 -519.000 -409.000 -105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 59.000 78.000 83.000 492.000 687.000
Kasse, bank 36.000 25.000 24.000 49.000 272.000
Sum omløpsmidler 95.000 103.000 107.000 541.000 959.000
Sum eiendeler 95.000 103.000 107.000 541.000 959.000
Sum opptjent egenkapital -8.000 -1.000 -82.000 422.000 832.000
Sum egenkapital 92.000 99.000 18.000 537.000 947.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 3.000 4.000 4.000 4.000 7.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 85.000 0 5.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000 4.000 89.000 4.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 95.000 103.000 107.000 541.000 959.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 92.000 99.000 18.000 537.000 947.000
Likviditetsgrad 1 31.7 25.8 1.2 135.3 79.9
Likviditetsgrad 2 31.7 25.8 1.2 135.3 80.0
Soliditet 96.8 96.1 16.8 99.3 98.7
Resultatgrad 6 7 7 6 84.0
Rentedekningsgrad 8 1 0 0.1 0.8
Gjeldsgrad 0 0 4.9 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -3.2 83.5 455.1 -37.9 35.1
Signatur
12.06.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex