Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Davanger Og Breivik Nærmiljøgruppe
Juridisk navn:  Davanger Og Breivik Nærmiljøgruppe
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97582975
c/o Birte Torgersen Kinnavegen 11 Fax:
5310 Hauglandshella 0 Ikke Oppgitt
Fylke: Kommune:
(ingen) (ingen)
Org.nr: 916115830
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/4/2015 1
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.17%
Resultat  
  
1466.67%
Egenkapital  
  
122.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 90.000 92.000 68.000 43.000
Resultat: 47.000 3.000 11.000 26.000
Egenkapital: 89.000 40.000 35.000 31.000
Regnskap for  Davanger Og Breivik Nærmiljøgruppe
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 90.000 92.000 68.000 43.000
Driftskostnader -43.000 -89.000 -57.000 -16.000
Driftsresultat 47.000 3.000 11.000 26.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 47.000 3.000 11.000 26.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 47.000 3.000 11.000 26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 5.000
Sum omløpsmidler 89.000 40.000 35.000 26.000
Sum eiendeler 89.000 40.000 35.000 31.000
Sum opptjent egenkapital 89.000 40.000 0 31.000
Sum egenkapital 89.000 40.000 35.000 31.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 89.000 40.000 35.000 31.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.000 32.000 48.000 36.000
Andre inntekter 50.000 60.000 20.000 6.000
Driftsinntekter 90.000 92.000 68.000 43.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -43.000 -89.000 -57.000 -16.000
Driftskostnader -43.000 -89.000 -57.000 -16.000
Driftsresultat 47.000 3.000 11.000 26.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 47.000 3.000 11.000 26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 5.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 5.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 5.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 89.000 40.000 35.000 26.000
Sum omløpsmidler 89.000 40.000 35.000 26.000
Sum eiendeler 89.000 40.000 35.000 31.000
Sum opptjent egenkapital 89.000 40.000 0 31.000
Sum egenkapital 89.000 40.000 35.000 31.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 89.000 40.000 35.000 31.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 89.000 40.000 35.000 26.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0
Soliditet 1 1 1 1
Resultatgrad 52.2 3.3 16.2 60.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 52.8 7.5 31.4 83.9
Signatur
28.01.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex