Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Davanger Property As
Juridisk navn:  Davanger Property As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Slottsgaten 3 Slottsgaten 3 Fax:
5003 Bergen 5003 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 999214991
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/21/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Ultima Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
643.36%
Egenkapital  
  
74.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.480.000 0 4.390.000 0 0
Resultat: 1.842.000 -339.000 -1.204.000 -373.000 -286.000
Egenkapital: -496.000 -1.932.000 -1.646.000 -945.000 -572.000
Regnskap for  Davanger Property As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.480.000 0 4.390.000 0 0
Driftskostnader -4.531.000 -141.000 -5.381.000 -104.000 -94.000
Driftsresultat 1.949.000 -142.000 -991.000 -104.000 -94.000
Finansinntekter 1.000 0 2.000 0 0
Finanskostnader -108.000 -197.000 -216.000 -270.000 -192.000
Finans -107.000 -197.000 -214.000 -270.000 -192.000
Resultat før skatt 1.842.000 -339.000 -1.204.000 -373.000 -286.000
Skattekostnad -405.000 53.000 503.000 0 0
Årsresultat 1.436.000 -286.000 -702.000 -373.000 -286.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 150.000 588.000 567.000 97.000 7.134.000
Sum omløpsmidler 978.000 5.125.000 5.044.000 8.111.000 39.000
Sum eiendeler 1.128.000 5.713.000 5.611.000 8.208.000 7.173.000
Sum opptjent egenkapital -526.000 -1.962.000 -1.676.000 -975.000 -602.000
Sum egenkapital -496.000 -1.932.000 -1.646.000 -945.000 -572.000
Sum langsiktig gjeld 1.099.000 7.254.000 7.418.000 7.446.000 7.417.000
Sum kortsiktig gjeld 526.000 391.000 -160.000 1.707.000 329.000
Sum gjeld og egenkapital 1.129.000 5.713.000 5.612.000 8.208.000 7.174.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.480.000 0 4.390.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.480.000 0 4.390.000 0 0
Varekostnad -4.308.000 0 -4.961.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 -32.000 -32.000 -40.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -223.000 -109.000 -388.000 -64.000 -54.000
Driftskostnader -4.531.000 -141.000 -5.381.000 -104.000 -94.000
Driftsresultat 1.949.000 -142.000 -991.000 -104.000 -94.000
Finansinntekter 1.000 0 2.000 0 0
Finanskostnader -108.000 -197.000 -216.000 -270.000 -192.000
Finans -107.000 -197.000 -214.000 -270.000 -192.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.436.000 -286.000 -702.000 -373.000 -286.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 150.000 555.000 503.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 6.997.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 32.000 64.000 97.000 137.000
Sum varige driftsmidler 0 32.000 64.000 97.000 7.134.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 150.000 588.000 567.000 97.000 7.134.000
Varebeholdning 800.000 5.053.000 4.602.000 8.104.000 0
Kundefordringer 0 16.000 0 0 0
Andre fordringer 0 4.000 4.000 3.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 178.000 51.000 439.000 5.000 37.000
Sum omløpsmidler 978.000 5.125.000 5.044.000 8.111.000 39.000
Sum eiendeler 1.128.000 5.713.000 5.611.000 8.208.000 7.173.000
Sum opptjent egenkapital -526.000 -1.962.000 -1.676.000 -975.000 -602.000
Sum egenkapital -496.000 -1.932.000 -1.646.000 -945.000 -572.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 -155.000 -605.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.099.000 7.254.000 7.418.000 7.446.000 7.417.000
Leverandørgjeld 21.000 76.000 42.000 47.000 44.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 505.000 470.000 403.000 1.660.000 285.000
Sum kortsiktig gjeld 526.000 391.000 -160.000 1.707.000 329.000
Sum gjeld og egenkapital 1.129.000 5.713.000 5.612.000 8.208.000 7.174.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 452.000 4.734.000 5.204.000 6.404.000 -290.000
Likviditetsgrad 1 1.9 13. -31. 4 0.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 -2.8 0 0.2
Soliditet -43.9 -33.8 -29.3 -11.5 -8.0
Resultatgrad 30.1 -22.6
Rentedekningsgrad 1 -0.7 -4.6 -0.4 -0.5
Gjeldsgrad -3.3 -4.4 -9.7 -13.5
Total kapitalrentabilitet 172.7 -2.5 -17.6 -1.3 -1.3
Signatur
21.01.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex