Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Davanger Utvikling AS
Juridisk navn:  Davanger Utvikling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 574 Skrubbmoen 6 Fax:
3605 Kongsberg 3619 Skollenborg
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 993130990
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 9/11/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.91%
Resultat  
  
215.32%
Egenkapital  
  
-2.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.115.000 2.201.000 2.029.000 1.740.000 1.611.000
Resultat: 700.000 222.000 -106.000 32.000 -404.000
Egenkapital: 1.059.000 1.085.000 1.290.000 731.000 742.000
Regnskap for  Davanger Utvikling AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.115.000 2.201.000 2.029.000 1.740.000 1.611.000
Driftskostnader -1.064.000 -1.664.000 -1.846.000 -1.429.000 -1.745.000
Driftsresultat 1.051.000 537.000 183.000 311.000 -134.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -352.000 -315.000 -289.000 -279.000 -271.000
Finans -352.000 -315.000 -289.000 -278.000 -271.000
Resultat før skatt 700.000 222.000 -106.000 32.000 -404.000
Skattekostnad -154.000 -97.000 -15.000 -43.000 49.000
Årsresultat 546.000 125.000 -121.000 -11.000 -355.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.351.000 11.838.000 11.471.000 11.283.000 9.472.000
Sum omløpsmidler 1.051.000 1.604.000 1.430.000 589.000 1.062.000
Sum eiendeler 12.402.000 13.442.000 12.901.000 11.872.000 10.534.000
Sum opptjent egenkapital -611.000 -584.000 -710.000 -269.000 -258.000
Sum egenkapital 1.059.000 1.085.000 1.290.000 731.000 742.000
Sum langsiktig gjeld 10.425.000 10.202.000 10.588.000 10.946.000 9.432.000
Sum kortsiktig gjeld 917.000 2.155.000 1.023.000 195.000 360.000
Sum gjeld og egenkapital 12.401.000 13.443.000 12.901.000 11.872.000 10.534.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.115.000 2.201.000 2.029.000 1.740.000 1.611.000
Driftsinntekter 2.115.000 2.201.000 2.029.000 1.740.000 1.611.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -607.000 -1.149.000 -1.160.000 -1.114.000 -1.085.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -457.000 -515.000 -686.000 -315.000 -660.000
Driftskostnader -1.064.000 -1.664.000 -1.846.000 -1.429.000 -1.745.000
Driftsresultat 1.051.000 537.000 183.000 311.000 -134.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -352.000 -315.000 -289.000 -279.000 -271.000
Finans -352.000 -315.000 -289.000 -278.000 -271.000
Konsernbidrag -573.000 -330.000 320.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 546.000 125.000 -121.000 -11.000 -355.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.018.000 1.011.000 935.000 849.000 755.000
Fast eiendom 10.209.000 10.664.000 10.368.000 10.434.000 8.717.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 123.000 163.000 168.000 0 0
Sum varige driftsmidler 10.332.000 10.827.000 10.536.000 10.434.000 8.717.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.351.000 11.838.000 11.471.000 11.283.000 9.472.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 54.000 25.000 154.000 0 53.000
Andre fordringer 848.000 1.155.000 1.076.000 64.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 149.000 424.000 200.000 525.000 989.000
Sum omløpsmidler 1.051.000 1.604.000 1.430.000 589.000 1.062.000
Sum eiendeler 12.402.000 13.442.000 12.901.000 11.872.000 10.534.000
Sum opptjent egenkapital -611.000 -584.000 -710.000 -269.000 -258.000
Sum egenkapital 1.059.000 1.085.000 1.290.000 731.000 742.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.425.000 10.202.000 10.588.000 10.946.000 9.432.000
Leverandørgjeld 41.000 1.631.000 582.000 5.000 281.000
Betalbar skatt 0 0 0 137.000 53.000
Skyldig offentlige avgifter 65.000 0 0 32.000 6.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 810.000 524.000 441.000 21.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 917.000 2.155.000 1.023.000 195.000 360.000
Sum gjeld og egenkapital 12.401.000 13.443.000 12.901.000 11.872.000 10.534.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 134.000 -551.000 407.000 394.000 702.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.7 1.4 3 3.0
Likviditetsgrad 2 1.1 0.7 1.4 3 3.0
Soliditet 8.5 8.1 1 6.2 7.0
Resultatgrad 49.7 24.4 9 17.9 -8.3
Rentedekningsgrad 3 1.7 0.6 1.1 -0.5
Gjeldsgrad 10.7 11.4 9 15.2 13.2
Total kapitalrentabilitet 8.5 4 1.4 2.6 -1.3
Signatur
12.02.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex