Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Davvi Álbmogiid Guovddás Os / Senter For Nordlige Folk As
Juridisk navn:  Davvi Álbmogiid Guovddás Os / Senter For Nordlige Folk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47321700
Kjerringdalsveien 240 Kjerringdalsveien 240 Fax: 77717814
9144 Samuelsberg 9144 Samuelsberg
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Gáivuotna Kåfjord
Org.nr: 994331795
Aksjekapital: 4.360.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 4/20/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon Hålogaland As
Regnskapsfører: Dm Consult AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.16%
Resultat  
  
44.52%
Egenkapital  
  
1.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.996.000 8.257.000 8.667.000 8.413.000 8.151.000
Resultat: 422.000 292.000 424.000 676.000 330.000
Egenkapital: 17.610.000 17.281.000 17.054.000 16.719.000 16.202.000
Regnskap for  Davvi Álbmogiid Guovddás Os / Senter For Nordlige Folk As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.996.000 8.257.000 8.667.000 8.413.000 8.151.000
Driftskostnader -7.511.000 -7.880.000 -8.120.000 -7.344.000 -7.745.000
Driftsresultat 484.000 377.000 548.000 1.070.000 405.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -62.000 -87.000 -124.000 -395.000 -76.000
Finans -61.000 -85.000 -123.000 -394.000 -75.000
Resultat før skatt 422.000 292.000 424.000 676.000 330.000
Skattekostnad -93.000 -64.000 -90.000 -159.000 -86.000
Årsresultat 329.000 228.000 334.000 517.000 244.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.560.000 18.813.000 19.067.000 19.083.000 17.467.000
Sum omløpsmidler 1.602.000 1.195.000 2.381.000 2.879.000 5.570.000
Sum eiendeler 20.162.000 20.008.000 21.448.000 21.962.000 23.037.000
Sum opptjent egenkapital 13.248.000 12.919.000 12.691.000 12.357.000 11.840.000
Sum egenkapital 17.610.000 17.281.000 17.054.000 16.719.000 16.202.000
Sum langsiktig gjeld 1.815.000 1.980.000 3.426.000 3.780.000 1.652.000
Sum kortsiktig gjeld 737.000 748.000 968.000 1.462.000 5.183.000
Sum gjeld og egenkapital 20.162.000 20.009.000 21.447.000 21.961.000 23.037.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 686.000 1.084.000 1.398.000 1.227.000 1.254.000
Andre inntekter 7.310.000 7.173.000 7.269.000 7.187.000 6.897.000
Driftsinntekter 7.996.000 8.257.000 8.667.000 8.413.000 8.151.000
Varekostnad -267.000 -460.000 -572.000 -333.000 -288.000
Lønninger -3.990.000 -4.396.000 -3.777.000 -3.842.000 -3.953.000
Avskrivning -253.000 -254.000 -229.000 -234.000 -354.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.001.000 -2.770.000 -3.542.000 -2.935.000 -3.150.000
Driftskostnader -7.511.000 -7.880.000 -8.120.000 -7.344.000 -7.745.000
Driftsresultat 484.000 377.000 548.000 1.070.000 405.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -62.000 -87.000 -124.000 -395.000 -76.000
Finans -61.000 -85.000 -123.000 -394.000 -75.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 329.000 228.000 334.000 517.000 244.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 86.000
Fast eiendom 18.426.000 18.632.000 18.837.000 18.984.000 17.270.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 130.000 179.000 227.000 96.000 108.000
Sum varige driftsmidler 18.557.000 18.810.000 19.064.000 19.080.000 17.379.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 18.560.000 18.813.000 19.067.000 19.083.000 17.467.000
Varebeholdning 142.000 187.000 195.000 217.000 48.000
Kundefordringer 95.000 62.000 112.000 90.000 78.000
Andre fordringer 160.000 9.000 1.065.000 1.673.000 468.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.205.000 938.000 1.009.000 899.000 4.976.000
Sum omløpsmidler 1.602.000 1.195.000 2.381.000 2.879.000 5.570.000
Sum eiendeler 20.162.000 20.008.000 21.448.000 21.962.000 23.037.000
Sum opptjent egenkapital 13.248.000 12.919.000 12.691.000 12.357.000 11.840.000
Sum egenkapital 17.610.000 17.281.000 17.054.000 16.719.000 16.202.000
Sum avsetninger til forpliktelser 321.000 228.000 164.000 73.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 794.000 3.093.000
Sum langsiktig gjeld 1.815.000 1.980.000 3.426.000 3.780.000 1.652.000
Leverandørgjeld 129.000 81.000 240.000 108.000 1.329.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 173.000 203.000 196.000 153.000 171.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 436.000 463.000 532.000 408.000 590.000
Sum kortsiktig gjeld 737.000 748.000 968.000 1.462.000 5.183.000
Sum gjeld og egenkapital 20.162.000 20.009.000 21.447.000 21.961.000 23.037.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 865.000 447.000 1.413.000 1.417.000 387.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.6 2.5 2 1.1
Likviditetsgrad 2 2.0 1.3 2.3 1.8 1.1
Soliditet 87.3 86.4 79.5 76.1 70.3
Resultatgrad 6.1 4.6 6.3 12.7 5
Rentedekningsgrad 7.8 4.3 4.4 2.7 5.3
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 2.4 1.9 2.6 4.9 1.8
Signatur
06.09.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
30.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex