Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Daworks Records AS
Juridisk navn:  Daworks Records AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22110097
Torggata 10 Torggata 10 Fax: 22110098
0181 Oslo 181 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 982089786
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/22/2000
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.51%
Resultat  
  
4.35%
Egenkapital  
  
4.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.281.000 2.834.000 3.032.000 2.774.000 1.817.000
Resultat: 24.000 23.000 14.000 21.000 18.000
Egenkapital: 246.000 236.000 216.000 207.000 197.000
Regnskap for  Daworks Records AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.281.000 2.834.000 3.032.000 2.774.000 1.817.000
Driftskostnader -2.224.000 -2.796.000 -3.006.000 -2.749.000 -1.797.000
Driftsresultat 57.000 39.000 27.000 26.000 19.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader -34.000 -16.000 -14.000 -5.000 -2.000
Finans -34.000 -16.000 -13.000 -5.000 -2.000
Resultat før skatt 24.000 23.000 14.000 21.000 18.000
Skattekostnad -14.000 -3.000 -4.000 -10.000 -8.000
Årsresultat 10.000 19.000 10.000 10.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 625.000 704.000 559.000 829.000 537.000
Sum eiendeler 648.000 704.000 559.000 829.000 537.000
Sum opptjent egenkapital 46.000 36.000 16.000 7.000 -3.000
Sum egenkapital 246.000 236.000 216.000 207.000 197.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 402.000 469.000 343.000 622.000 340.000
Sum gjeld og egenkapital 648.000 705.000 559.000 829.000 537.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.219.000 2.007.000 2.398.000 1.971.000 1.918.000
Andre inntekter 62.000 827.000 634.000 803.000 -102.000
Driftsinntekter 2.281.000 2.834.000 3.032.000 2.774.000 1.817.000
Varekostnad -1.178.000 -1.710.000 -1.669.000 -1.259.000 -700.000
Lønninger -425.000 -234.000 -403.000 -450.000 -402.000
Avskrivning -10.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -611.000 -852.000 -934.000 -1.040.000 -695.000
Driftskostnader -2.224.000 -2.796.000 -3.006.000 -2.749.000 -1.797.000
Driftsresultat 57.000 39.000 27.000 26.000 19.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader -34.000 -16.000 -14.000 -5.000 -2.000
Finans -34.000 -16.000 -13.000 -5.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 10.000 19.000 10.000 10.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 23.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 23.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 23.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 31.000 67.000 0 0 87.000
Andre fordringer 462.000 384.000 453.000 649.000 401.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 131.000 253.000 107.000 180.000 49.000
Sum omløpsmidler 625.000 704.000 559.000 829.000 537.000
Sum eiendeler 648.000 704.000 559.000 829.000 537.000
Sum opptjent egenkapital 46.000 36.000 16.000 7.000 -3.000
Sum egenkapital 246.000 236.000 216.000 207.000 197.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 122.000 84.000 87.000 150.000 127.000
Betalbar skatt 0 7.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 -18.000 36.000 92.000 91.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 276.000 403.000 214.000 381.000 122.000
Sum kortsiktig gjeld 402.000 469.000 343.000 622.000 340.000
Sum gjeld og egenkapital 648.000 705.000 559.000 829.000 537.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 223.000 235.000 216.000 207.000 197.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1.6 1.3 1.6
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.6 1.3 1.6
Soliditet 38.0 33.5 38.6 2 36.7
Resultatgrad 2.5 1.4 0.9 0.9 1
Rentedekningsgrad 1.7 2.4 1.9 5.2 9.5
Gjeldsgrad 1.6 2 1.6 3 1.7
Total kapitalrentabilitet 8.8 5.5 5 3.1 3.5
Signatur
25.07.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
25.07.2012
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex