Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dbv As
Juridisk navn:  Dbv As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 217 Tiurvegen 24 Fax:
2381 Brumunddal 2380 Brumunddal
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 983058515
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/23/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Ringsaker Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-96.04%
Resultat  
  
-191.76%
Egenkapital  
  
-339.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 200.000 5.053.000 0 0 0
Resultat: -78.000 85.000 -9.000 -19.000 -10.000
Egenkapital: -55.000 23.000 -62.000 -53.000 -34.000
Regnskap for  Dbv As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 200.000 5.053.000 0 0 0
Driftskostnader -280.000 -4.968.000 -9.000 -19.000 -10.000
Driftsresultat -81.000 85.000 -9.000 -19.000 -10.000
Finansinntekter 3.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 3.000 0 0 0
Resultat før skatt -78.000 85.000 -9.000 -19.000 -10.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -78.000 85.000 -9.000 -19.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 65.000 445.000 9.000 74.000 92.000
Sum eiendeler 65.000 445.000 9.000 74.000 92.000
Sum opptjent egenkapital -157.000 -79.000 -163.000 -154.000 -135.000
Sum egenkapital -55.000 23.000 -62.000 -53.000 -34.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 120.000 422.000 71.000 127.000 126.000
Sum gjeld og egenkapital 65.000 445.000 10.000 75.000 93.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 115.000 5.053.000 0 0 0
Andre inntekter 85.000 0 0 0
Driftsinntekter 200.000 5.053.000 0 0 0
Varekostnad -188.000 -4.616.000 0 -4.000 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -92.000 -352.000 -9.000 -15.000 -10.000
Driftskostnader -280.000 -4.968.000 -9.000 -19.000 -10.000
Driftsresultat -81.000 85.000 -9.000 -19.000 -10.000
Finansinntekter 3.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 3.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -78.000 85.000 -9.000 -19.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 50.000 0 0 40.000
Andre fordringer 5.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 10.000 445.000 9.000 74.000 52.000
Sum omløpsmidler 65.000 445.000 9.000 74.000 92.000
Sum eiendeler 65.000 445.000 9.000 74.000 92.000
Sum opptjent egenkapital -157.000 -79.000 -163.000 -154.000 -135.000
Sum egenkapital -55.000 23.000 -62.000 -53.000 -34.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 127.000 126.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 73.000 365.000 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 22.000 33.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 25.000 24.000 70.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 120.000 422.000 71.000 127.000 126.000
Sum gjeld og egenkapital 65.000 445.000 10.000 75.000 93.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -55.000 23.000 -62.000 -53.000 -34.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1.1 0.1 0.6 0.7
Likviditetsgrad 2 0.5 1.1 0.1 0.6 0.7
Soliditet -84.6 5.2 -688.9 -71.6
Resultatgrad -40.5 1.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.2 18.3 -1.1 -2.4 -3.7
Total kapitalrentabilitet -120.0 19.1 -25.7 -10.9
Signatur
17.07.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
11.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex