Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dbv As
Juridisk navn:  Dbv As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 217 Tiurvegen 24 Fax:
2381 Brumunddal 2380 Brumunddal
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 983058515
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/23/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Ringsaker Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1044.44%
Egenkapital  
  
137.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.053.000 0 0 0 40.000
Resultat: 85.000 -9.000 -19.000 -10.000 8.000
Egenkapital: 23.000 -62.000 -53.000 -34.000 -24.000
Regnskap for  Dbv As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.053.000 0 0 0 40.000
Driftskostnader -4.968.000 -9.000 -19.000 -10.000 -32.000
Driftsresultat 85.000 -9.000 -19.000 -10.000 8.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 85.000 -9.000 -19.000 -10.000 8.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 85.000 -9.000 -19.000 -10.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 445.000 9.000 74.000 92.000 100.000
Sum eiendeler 445.000 9.000 74.000 92.000 100.000
Sum opptjent egenkapital -79.000 -163.000 -154.000 -135.000 -126.000
Sum egenkapital 23.000 -62.000 -53.000 -34.000 -24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 422.000 71.000 127.000 126.000 124.000
Sum gjeld og egenkapital 445.000 10.000 75.000 93.000 100.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.053.000 0 0 0 40.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.053.000 0 0 0 40.000
Varekostnad -4.616.000 0 -4.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -352.000 -9.000 -15.000 -10.000 -32.000
Driftskostnader -4.968.000 -9.000 -19.000 -10.000 -32.000
Driftsresultat 85.000 -9.000 -19.000 -10.000 8.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 85.000 -9.000 -19.000 -10.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 40.000 40.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 445.000 9.000 74.000 52.000 60.000
Sum omløpsmidler 445.000 9.000 74.000 92.000 100.000
Sum eiendeler 445.000 9.000 74.000 92.000 100.000
Sum opptjent egenkapital -79.000 -163.000 -154.000 -135.000 -126.000
Sum egenkapital 23.000 -62.000 -53.000 -34.000 -24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 127.000 126.000 123.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 365.000 1.000 0 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 33.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 24.000 70.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 422.000 71.000 127.000 126.000 124.000
Sum gjeld og egenkapital 445.000 10.000 75.000 93.000 100.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.000 -62.000 -53.000 -34.000 -24.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.1 0.6 0.7 0.8
Likviditetsgrad 2 1.1 0.1 0.6 0.7 0.8
Soliditet 5.2 -688.9 -71.6
Resultatgrad 1.7 2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 18.3 -1.1 -2.4 -3.7 -5.2
Total kapitalrentabilitet 19.1 -25.7 -10.9 8
Signatur
17.07.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
11.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex