Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
De 4 Roser AS
Juridisk navn:  De 4 Roser AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77012750
Fjordgata 1 Fjordgata 1 Fax:
9405 Harstad 9405 Harstad
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Harstad
Org.nr: 976111338
Aksjekapital: 800.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 2/8/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Es Revisjon As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
25.11%
Resultat  
  
1419.77%
Egenkapital  
  
321.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.101.000 5.676.000 8.232.000 12.059.000 12.510.000
Resultat: 1.135.000 -86.000 -21.000 408.000 605.000
Egenkapital: 1.179.000 280.000 345.000 366.000 47.000
Regnskap for  De 4 Roser AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.101.000 5.676.000 8.232.000 12.059.000 12.510.000
Driftskostnader -5.953.000 -5.744.000 -8.228.000 -11.619.000 -11.824.000
Driftsresultat 1.148.000 -67.000 4.000 441.000 686.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -13.000 -19.000 -26.000 -33.000 -82.000
Finans -13.000 -19.000 -25.000 -32.000 -81.000
Resultat før skatt 1.135.000 -86.000 -21.000 408.000 605.000
Skattekostnad -237.000 21.000 0 -88.000 -68.000
Årsresultat 899.000 -65.000 -21.000 320.000 536.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 79.000 87.000 123.000 173.000 211.000
Sum omløpsmidler 2.459.000 1.049.000 1.586.000 2.597.000 2.432.000
Sum eiendeler 2.538.000 1.136.000 1.709.000 2.770.000 2.643.000
Sum opptjent egenkapital 379.000 -520.000 -455.000 -434.000 -753.000
Sum egenkapital 1.179.000 280.000 345.000 366.000 47.000
Sum langsiktig gjeld 127.000 249.000 392.000 534.000
Sum kortsiktig gjeld 1.360.000 729.000 1.116.000 2.012.000 2.062.000
Sum gjeld og egenkapital 2.539.000 1.136.000 1.710.000 2.770.000 2.643.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.624.000 5.466.000 8.232.000 12.059.000 12.510.000
Andre inntekter 477.000 210.000 0 0 0
Driftsinntekter 7.101.000 5.676.000 8.232.000 12.059.000 12.510.000
Varekostnad -1.753.000 -1.606.000 -2.589.000 -3.772.000 -3.930.000
Lønninger -2.901.000 -2.769.000 -3.852.000 -5.812.000 -5.702.000
Avskrivning -45.000 -37.000 -50.000 -74.000 -80.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.254.000 -1.332.000 -1.737.000 -1.961.000 -2.112.000
Driftskostnader -5.953.000 -5.744.000 -8.228.000 -11.619.000 -11.824.000
Driftsresultat 1.148.000 -67.000 4.000 441.000 686.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -13.000 -19.000 -26.000 -33.000 -82.000
Finans -13.000 -19.000 -25.000 -32.000 -81.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 899.000 -65.000 -21.000 320.000 536.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 4.000 9.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 79.000 87.000 123.000 169.000 202.000
Sum varige driftsmidler 79.000 87.000 123.000 169.000 202.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 79.000 87.000 123.000 173.000 211.000
Varebeholdning 173.000 159.000 198.000 354.000 375.000
Kundefordringer 9.000 27.000 106.000 176.000 116.000
Andre fordringer 190.000 287.000 259.000 339.000 438.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.088.000 575.000 1.024.000 1.727.000 1.503.000
Sum omløpsmidler 2.459.000 1.049.000 1.586.000 2.597.000 2.432.000
Sum eiendeler 2.538.000 1.136.000 1.709.000 2.770.000 2.643.000
Sum opptjent egenkapital 379.000 -520.000 -455.000 -434.000 -753.000
Sum egenkapital 1.179.000 280.000 345.000 366.000 47.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 127.000 249.000 392.000 534.000
Leverandørgjeld 131.000 64.000 180.000 266.000 377.000
Betalbar skatt 237.000 0 0 88.000 68.000
Skyldig offentlige avgifter 345.000 165.000 313.000 639.000 656.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 648.000 501.000 623.000 1.018.000 961.000
Sum kortsiktig gjeld 1.360.000 729.000 1.116.000 2.012.000 2.062.000
Sum gjeld og egenkapital 2.539.000 1.136.000 1.710.000 2.770.000 2.643.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.099.000 320.000 470.000 585.000 370.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.4 1.4 1.3 1
Likviditetsgrad 2 1.7 1.2 1.2 1.1 1
Soliditet 46.4 24.6 20.2 13.2 1.8
Resultatgrad 16.2 -1.2 0 3.7 5.5
Rentedekningsgrad 88.3 -3.5 0.2 13.4 8.4
Gjeldsgrad 1.2 3.1 4 6.6 55.2
Total kapitalrentabilitet 45.2 -5.9 0.3 1 2
Signatur
09.05.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
11.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex