Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Deepwater Records & Entertainment As
Juridisk navn:  Deepwater Records & Entertainment As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91570894
c/o Gerhard & Sønn AS Schweigaards gate 34E c/o Gerhard & Sønn AS Schweigaards gate 34E Fax:
0191 Oslo 191 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 987655259
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/1/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Sør As
Regnskapsfører: Gerhard & Sønn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-78.54%
Resultat  
  
58.36%
Egenkapital  
  
-32.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.011.000 4.710.000 6.451.000 2.236.000 3.223.000
Resultat: -959.000 -2.303.000 1.453.000 -1.185.000 -1.305.000
Egenkapital: 4.345.000 6.404.000 9.338.000 12.250.000 16.208.000
Regnskap for  Deepwater Records & Entertainment As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.011.000 4.710.000 6.451.000 2.236.000 3.223.000
Driftskostnader -1.710.000 -7.028.000 -5.021.000 -3.447.000 -4.559.000
Driftsresultat -700.000 -2.317.000 1.430.000 -1.210.000 -1.337.000
Finansinntekter 7.000 18.000 25.000 25.000 32.000
Finanskostnader -267.000 -3.000 -2.000 -1.000 0
Finans -260.000 15.000 23.000 24.000 32.000
Resultat før skatt -959.000 -2.303.000 1.453.000 -1.185.000 -1.305.000
Skattekostnad -632.000 -365.000 227.000 267.000
Årsresultat -959.000 -2.934.000 1.088.000 -958.000 -1.039.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.753.000 7.124.000 8.126.000 8.861.000 9.005.000
Sum omløpsmidler 9.208.000 1.142.000 4.467.000 7.438.000 7.456.000
Sum eiendeler 15.961.000 8.266.000 12.593.000 16.299.000 16.461.000
Sum opptjent egenkapital 4.245.000 6.304.000 9.238.000 12.150.000 16.108.000
Sum egenkapital 4.345.000 6.404.000 9.338.000 12.250.000 16.208.000
Sum langsiktig gjeld 11.100.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 516.000 1.862.000 3.255.000 4.049.000 252.000
Sum gjeld og egenkapital 15.961.000 8.266.000 12.593.000 16.299.000 16.460.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 371.000 4.710.000 6.451.000 2.236.000 3.223.000
Andre inntekter 640.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.011.000 4.710.000 6.451.000 2.236.000 3.223.000
Varekostnad -101.000 -1.058.000 -1.511.000 -371.000 -461.000
Lønninger -572.000 -1.431.000 -1.341.000 -1.250.000 -1.332.000
Avskrivning -371.000 -371.000 -371.000 -371.000 -721.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -666.000 -4.168.000 -1.798.000 -1.455.000 -2.045.000
Driftskostnader -1.710.000 -7.028.000 -5.021.000 -3.447.000 -4.559.000
Driftsresultat -700.000 -2.317.000 1.430.000 -1.210.000 -1.337.000
Finansinntekter 7.000 18.000 25.000 25.000 32.000
Finanskostnader -267.000 -3.000 -2.000 -1.000 0
Finans -260.000 15.000 23.000 24.000 32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.100.000 0 -4.000.000 -3.000.000 -500.000
Årsresultat -959.000 -2.934.000 1.088.000 -958.000 -1.039.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 632.000 996.000 769.000
Fast eiendom 6.753.000 7.124.000 7.494.000 7.865.000 8.236.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.753.000 7.124.000 7.494.000 7.865.000 8.236.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.753.000 7.124.000 8.126.000 8.861.000 9.005.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 637.000 81.000 49.000 322.000 347.000
Andre fordringer 7.587.000 112.000 168.000 2.096.000 464.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 984.000 949.000 4.250.000 5.020.000 6.644.000
Sum omløpsmidler 9.208.000 1.142.000 4.467.000 7.438.000 7.456.000
Sum eiendeler 15.961.000 8.266.000 12.593.000 16.299.000 16.461.000
Sum opptjent egenkapital 4.245.000 6.304.000 9.238.000 12.150.000 16.108.000
Sum egenkapital 4.345.000 6.404.000 9.338.000 12.250.000 16.208.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.100.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 113.000 1.005.000 535.000 296.000 -1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 175.000 169.000 94.000 84.000 81.000
Utbytte -1.100.000 0 -4.000.000 -3.000.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 228.000 688.000 2.626.000 669.000 172.000
Sum kortsiktig gjeld 516.000 1.862.000 3.255.000 4.049.000 252.000
Sum gjeld og egenkapital 15.961.000 8.266.000 12.593.000 16.299.000 16.460.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.692.000 -720.000 1.212.000 3.389.000 7.204.000
Likviditetsgrad 1 17.8 0.6 1.4 1.8 29.6
Likviditetsgrad 2 17.8 0.6 1.4 1.8 29.6
Soliditet 27.2 77.5 74.2 75.2 98.5
Resultatgrad -69.2 -49.2 22.2 -54.1 -41.5
Rentedekningsgrad -2.6 -772.3 7
Gjeldsgrad 2.7 0.3 0.3 0.3 0
Total kapitalrentabilitet -4.3 -27.8 11.6 -7.3 -7.9
Signatur
21.05.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex