Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Degernes Landbrukslag Sa
Juridisk navn:  Degernes Landbrukslag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69226440
Haldenveien 823 Haldenveien 823 Fax: 69226460
1892 Degernes 1892 Degernes
Fylke: Kommune:
Viken Rakkestad
Org.nr: 852401842
Aksjekapital: 89 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 1/1/1896 1
Foretakstype: SA
Revisor: Center Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.36%
Resultat  
  
118.48%
Egenkapital  
  
4.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 161.634.000 150.550.000 149.776.000 148.445.000 133.696.000
Resultat: 4.929.000 2.256.000 832.000 809.000 4.952.000
Egenkapital: 40.332.000 38.519.000 37.682.000 37.625.000 37.894.000
Regnskap for  Degernes Landbrukslag Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 161.634.000 150.550.000 149.776.000 148.445.000 133.696.000
Driftskostnader -156.608.000 -148.195.000 -149.097.000 -147.470.000 -132.187.000
Driftsresultat 5.026.000 2.355.000 679.000 975.000 1.509.000
Finansinntekter 260.000 327.000 546.000 259.000 3.782.000
Finanskostnader -357.000 -425.000 -393.000 -426.000 -339.000
Finans -97.000 -98.000 153.000 -167.000 3.443.000
Resultat før skatt 4.929.000 2.256.000 832.000 809.000 4.952.000
Skattekostnad -588.000 -329.000 -224.000 -182.000 -293.000
Årsresultat 4.341.000 1.927.000 608.000 627.000 4.658.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.558.000 23.460.000 23.312.000 24.200.000 19.261.000
Sum omløpsmidler 40.834.000 36.505.000 35.519.000 35.990.000 44.761.000
Sum eiendeler 63.392.000 59.965.000 58.831.000 60.190.000 64.022.000
Sum opptjent egenkapital 39.879.000 38.084.000 37.247.000 37.184.000 37.471.000
Sum egenkapital 40.332.000 38.519.000 37.682.000 37.625.000 37.894.000
Sum langsiktig gjeld 11.438.000 12.188.000 12.938.000 13.688.000 16.940.000
Sum kortsiktig gjeld 11.623.000 9.259.000 8.212.000 8.879.000 9.189.000
Sum gjeld og egenkapital 63.393.000 59.966.000 58.832.000 60.192.000 64.023.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 160.741.000 149.694.000 149.027.000 147.381.000 132.774.000
Andre inntekter 893.000 855.000 749.000 1.064.000 921.000
Driftsinntekter 161.634.000 150.550.000 149.776.000 148.445.000 133.696.000
Varekostnad -139.214.000 -131.865.000 -131.930.000 -129.370.000 -115.352.000
Lønninger -11.665.000 -10.699.000 -11.079.000 -11.665.000 -11.370.000
Avskrivning -598.000 -714.000 -766.000 -843.000 -589.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.131.000 -4.917.000 -5.322.000 -5.592.000 -4.876.000
Driftskostnader -156.608.000 -148.195.000 -149.097.000 -147.470.000 -132.187.000
Driftsresultat 5.026.000 2.355.000 679.000 975.000 1.509.000
Finansinntekter 260.000 327.000 546.000 259.000 3.782.000
Finanskostnader -357.000 -425.000 -393.000 -426.000 -339.000
Finans -97.000 -98.000 153.000 -167.000 3.443.000
Konsernbidrag 0 0 -114.000 -900.000
Utbytte -2.546.000 -1.090.000 -545.000 -800.000 -1.030.000
Årsresultat 4.341.000 1.927.000 608.000 627.000 4.658.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 692.000 716.000 806.000 717.000 798.000
Fast eiendom 12.831.000 13.239.000 13.346.000 13.586.000 11.982.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 651.000 339.000 451.000 721.000 731.000
Sum varige driftsmidler 13.482.000 13.577.000 13.797.000 14.307.000 12.713.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.384.000 9.166.000 8.709.000 9.176.000 5.750.000
Sum anleggsmidler 22.558.000 23.460.000 23.312.000 24.200.000 19.261.000
Varebeholdning 15.632.000 13.861.000 14.363.000 13.414.000 14.443.000
Kundefordringer 12.196.000 13.248.000 11.878.000 12.256.000 9.979.000
Andre fordringer 1.634.000 1.614.000 1.526.000 1.784.000 9.104.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 11.372.000 7.781.000 7.452.000 8.186.000 10.620.000
Sum omløpsmidler 40.834.000 36.505.000 35.519.000 35.990.000 44.761.000
Sum eiendeler 63.392.000 59.965.000 58.831.000 60.190.000 64.022.000
Sum opptjent egenkapital 39.879.000 38.084.000 37.247.000 37.184.000 37.471.000
Sum egenkapital 40.332.000 38.519.000 37.682.000 37.625.000 37.894.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 150.000 0
Sum langsiktig gjeld 11.438.000 12.188.000 12.938.000 13.688.000 16.940.000
Leverandørgjeld 5.630.000 5.841.000 5.240.000 5.905.000 5.772.000
Betalbar skatt 570.000 239.000 311.000 65.000 64.000
Skyldig offentlige avgifter 927.000 776.000 830.000 799.000 890.000
Utbytte -2.546.000 -1.090.000 -545.000 -800.000 -1.030.000
Annen kortsiktig gjeld 1.950.000 1.312.000 1.287.000 1.159.000 1.432.000
Sum kortsiktig gjeld 11.623.000 9.259.000 8.212.000 8.879.000 9.189.000
Sum gjeld og egenkapital 63.393.000 59.966.000 58.832.000 60.192.000 64.023.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.211.000 27.246.000 27.307.000 27.111.000 35.572.000
Likviditetsgrad 1 3.5 3.9 4.3 4.1 4.9
Likviditetsgrad 2 2.2 2.4 2.6 2.5 3.3
Soliditet 63.6 64.2 64.1 62.5 59.2
Resultatgrad 3.1 1.6 0.5 0.7 1.1
Rentedekningsgrad 14.1 5.5 1.7 2.3 4.5
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 8.3 4.5 2.1 2.1 8.3
Signatur
25.01.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
25.01.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex