Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Degnes Korn AS
Juridisk navn:  Degnes Korn AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92482560
Østre Rødenesveien 1100 Østre Rødenesveien 1100 Fax:
1870 Ørje 1870 Ørje
Fylke: Kommune:
Viken Marker
Org.nr: 981389042
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/26/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-6.57%
Egenkapital  
  
-13.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.551.000 3.551.000 2.611.000 4.135.000 4.338.000
Resultat: 1.508.000 1.614.000 1.254.000 1.610.000 2.616.000
Egenkapital: 2.024.000 2.347.000 2.888.000 2.911.000 2.456.000
Regnskap for  Degnes Korn AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.551.000 3.551.000 2.611.000 4.135.000 4.338.000
Driftskostnader -2.043.000 -1.939.000 -1.358.000 -2.528.000 -1.726.000
Driftsresultat 1.508.000 1.613.000 1.253.000 1.608.000 2.613.000
Finansinntekter 2.000 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 1.000 1.000 2.000 3.000
Resultat før skatt 1.508.000 1.614.000 1.254.000 1.610.000 2.616.000
Skattekostnad -332.000 -355.000 -276.000 -356.000 -613.000
Årsresultat 1.176.000 1.259.000 978.000 1.254.000 2.003.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.315.000 2.484.000 2.884.000 2.565.000 2.622.000
Sum omløpsmidler 2.496.000 2.982.000 2.388.000 3.338.000 2.180.000
Sum eiendeler 4.811.000 5.466.000 5.272.000 5.903.000 4.802.000
Sum opptjent egenkapital 1.924.000 2.247.000 2.788.000 2.811.000 2.356.000
Sum egenkapital 2.024.000 2.347.000 2.888.000 2.911.000 2.456.000
Sum langsiktig gjeld 290.000 332.000 367.000 324.000 354.000
Sum kortsiktig gjeld 2.498.000 2.786.000 2.017.000 2.668.000 1.992.000
Sum gjeld og egenkapital 4.812.000 5.465.000 5.272.000 5.903.000 4.802.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.739.000 2.835.000 1.547.000 2.806.000 2.565.000
Andre inntekter 812.000 716.000 1.064.000 1.329.000 1.773.000
Driftsinntekter 3.551.000 3.551.000 2.611.000 4.135.000 4.338.000
Varekostnad -537.000 -596.000 -454.000 -549.000 -570.000
Lønninger -253.000 -117.000 -119.000 -120.000 -130.000
Avskrivning -388.000 -401.000 -350.000 -337.000 -200.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -756.000 -780.000 -949.000 -869.000 -1.149.000
Driftskostnader -2.043.000 -1.939.000 -1.358.000 -2.528.000 -1.726.000
Driftsresultat 1.508.000 1.613.000 1.253.000 1.608.000 2.613.000
Finansinntekter 2.000 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 1.000 1.000 2.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -1.800.000 -1.000.000 -800.000 -1.000.000
Årsresultat 1.176.000 1.259.000 978.000 1.254.000 2.003.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 2.096.000 2.484.000 2.884.000 2.565.000 2.622.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.096.000 2.484.000 2.884.000 2.565.000 2.622.000
Sum finansielle anleggsmidler 219.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.315.000 2.484.000 2.884.000 2.565.000 2.622.000
Varebeholdning 1.300.000 1.091.000 1.194.000 614.000 1.404.000
Kundefordringer 72.000 0 0 0
Andre fordringer 696.000 671.000 777.000 792.000 618.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 429.000 1.220.000 417.000 1.932.000 159.000
Sum omløpsmidler 2.496.000 2.982.000 2.388.000 3.338.000 2.180.000
Sum eiendeler 4.811.000 5.466.000 5.272.000 5.903.000 4.802.000
Sum opptjent egenkapital 1.924.000 2.247.000 2.788.000 2.811.000 2.356.000
Sum egenkapital 2.024.000 2.347.000 2.888.000 2.911.000 2.456.000
Sum avsetninger til forpliktelser 290.000 332.000 367.000 324.000 354.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 290.000 332.000 367.000 324.000 354.000
Leverandørgjeld 224.000 135.000 732.000 77.000 530.000
Betalbar skatt 374.000 389.000 233.000 385.000 367.000
Skyldig offentlige avgifter 386.000 462.000 52.000 406.000 95.000
Utbytte -1.500.000 -1.800.000 -1.000.000 -800.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 15.000 0 1.000.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.498.000 2.786.000 2.017.000 2.668.000 1.992.000
Sum gjeld og egenkapital 4.812.000 5.465.000 5.272.000 5.903.000 4.802.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.000 196.000 371.000 670.000 188.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.1 1.2 1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7 0.6 1 0.4
Soliditet 42.1 42.9 54.8 49.3 51.1
Resultatgrad 42.5 45.4 4 38.9 60.2
Rentedekningsgrad 1.613.0
Gjeldsgrad 1.4 1.3 0.8 1 1
Total kapitalrentabilitet 31.3 29.6 23.8 27.3 54.5
Signatur
20.09.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex