Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Delta Bygg As
Juridisk navn:  Delta Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hellemyrlia 5 Hellemyrlia 5 Fax:
4628 Kristiansand S 4628 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 919574283
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/29/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vito Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-99.76%
Resultat  
  
-415.22%
Egenkapital  
  
-77.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.000 1.238.000 1.177.000 1.242.000 535.000
Resultat: -145.000 46.000 30.000 -59.000 192.000
Egenkapital: 42.000 187.000 146.000 116.000 176.000
Regnskap for  Delta Bygg As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.000 1.238.000 1.177.000 1.242.000 535.000
Driftskostnader -148.000 -1.191.000 -1.146.000 -1.301.000 -342.000
Driftsresultat -145.000 46.000 30.000 -59.000 192.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -145.000 46.000 30.000 -59.000 192.000
Skattekostnad -6.000 0 0 -46.000
Årsresultat -145.000 40.000 30.000 -59.000 146.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 28.000 37.000
Sum omløpsmidler 111.000 329.000 552.000 287.000 348.000
Sum eiendeler 111.000 329.000 552.000 315.000 385.000
Sum opptjent egenkapital 12.000 157.000 116.000 86.000 146.000
Sum egenkapital 42.000 187.000 146.000 116.000 176.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 69.000 142.000 406.000 199.000 210.000
Sum gjeld og egenkapital 111.000 329.000 552.000 315.000 386.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.000 1.202.000 1.177.000 1.242.000 535.000
Andre inntekter 36.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.000 1.238.000 1.177.000 1.242.000 535.000
Varekostnad -1.000 -17.000 -140.000 -40.000 -23.000
Lønninger -12.000 -894.000 -803.000 -1.070.000 -266.000
Avskrivning -4.000 -9.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -135.000 -280.000 -199.000 -182.000 -50.000
Driftskostnader -148.000 -1.191.000 -1.146.000 -1.301.000 -342.000
Driftsresultat -145.000 46.000 30.000 -59.000 192.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -145.000 40.000 30.000 -59.000 146.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 28.000 37.000
Sum varige driftsmidler 0 28.000 37.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 28.000 37.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 99.000 0 181.000
Andre fordringer 31.000 57.000 58.000 9.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 80.000 272.000 395.000 278.000 160.000
Sum omløpsmidler 111.000 329.000 552.000 287.000 348.000
Sum eiendeler 111.000 329.000 552.000 315.000 385.000
Sum opptjent egenkapital 12.000 157.000 116.000 86.000 146.000
Sum egenkapital 42.000 187.000 146.000 116.000 176.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 21.000 31.000 1.000 5.000
Betalbar skatt 6.000 0 0 46.000
Skyldig offentlige avgifter 8.000 16.000 103.000 68.000 131.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 59.000 100.000 272.000 130.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 69.000 142.000 406.000 199.000 210.000
Sum gjeld og egenkapital 111.000 329.000 552.000 315.000 386.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 42.000 187.000 146.000 88.000 138.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.3 1.4 1.4 1.7
Likviditetsgrad 2 1.6 2.3 1.4 1.4 1.7
Soliditet 37.8 56.8 26.4 36.8 45.6
Resultatgrad -4.833.3 3.7 2.5 -4.8 35.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.6 0.8 2.8 1.7 1.2
Total kapitalrentabilitet -130.6 14.0 5.4 -18.7 49.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex