Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dental-Lab AS
Juridisk navn:  Dental-Lab AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72482406
Postboks 84 Grønøra Næringspark Grønørveien 58 Fax: 72480817
7301 Orkanger 7300 Orkanger
Fylke: Kommune:
Trøndelag Orkland 
Org.nr: 990682283
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 11/29/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Orkla Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.66%
Resultat  
  
76.92%
Egenkapital  
  
24.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.373.000 3.430.000 3.546.000 4.123.000 3.184.000
Resultat: 207.000 117.000 -18.000 180.000 73.000
Egenkapital: 829.000 668.000 576.000 589.000 453.000
Regnskap for  Dental-Lab AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.373.000 3.430.000 3.546.000 4.123.000 3.184.000
Driftskostnader -3.165.000 -3.309.000 -3.565.000 -3.941.000 -3.111.000
Driftsresultat 207.000 120.000 -19.000 183.000 73.000
Finansinntekter 0 0 3.000 0 0
Finanskostnader -1.000 -3.000 -2.000 -4.000 0
Finans -1.000 -3.000 1.000 -4.000 0
Resultat før skatt 207.000 117.000 -18.000 180.000 73.000
Skattekostnad -46.000 -26.000 5.000 -44.000 -17.000
Årsresultat 161.000 91.000 -13.000 136.000 56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 42.000
Sum omløpsmidler 1.233.000 1.024.000 1.054.000 1.281.000 818.000
Sum eiendeler 1.233.000 1.024.000 1.054.000 1.281.000 860.000
Sum opptjent egenkapital 729.000 568.000 476.000 489.000 353.000
Sum egenkapital 829.000 668.000 576.000 589.000 453.000
Sum langsiktig gjeld 14.000 17.000 23.000 30.000 39.000
Sum kortsiktig gjeld 390.000 339.000 454.000 662.000 368.000
Sum gjeld og egenkapital 1.233.000 1.024.000 1.053.000 1.281.000 860.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.386.000 3.421.000 3.546.000 4.123.000 3.184.000
Andre inntekter -13.000 9.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.373.000 3.430.000 3.546.000 4.123.000 3.184.000
Varekostnad -408.000 -491.000 -481.000 -1.118.000 -732.000
Lønninger -1.758.000 -1.742.000 -1.898.000 -1.772.000 -1.597.000
Avskrivning 0 0 0 -42.000 -101.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -999.000 -1.076.000 -1.186.000 -1.009.000 -681.000
Driftskostnader -3.165.000 -3.309.000 -3.565.000 -3.941.000 -3.111.000
Driftsresultat 207.000 120.000 -19.000 183.000 73.000
Finansinntekter 0 0 3.000 0 0
Finanskostnader -1.000 -3.000 -2.000 -4.000 0
Finans -1.000 -3.000 1.000 -4.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 161.000 91.000 -13.000 136.000 56.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 42.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 42.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 42.000
Varebeholdning 268.000 226.000 179.000 154.000 119.000
Kundefordringer 331.000 226.000 421.000 174.000 245.000
Andre fordringer 35.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 599.000 571.000 454.000 953.000 454.000
Sum omløpsmidler 1.233.000 1.024.000 1.054.000 1.281.000 818.000
Sum eiendeler 1.233.000 1.024.000 1.054.000 1.281.000 860.000
Sum opptjent egenkapital 729.000 568.000 476.000 489.000 353.000
Sum egenkapital 829.000 668.000 576.000 589.000 453.000
Sum avsetninger til forpliktelser 14.000 17.000 23.000 30.000 39.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 14.000 17.000 23.000 30.000 39.000
Leverandørgjeld 36.000 19.000 91.000 250.000 73.000
Betalbar skatt 49.000 32.000 2.000 53.000 5.000
Skyldig offentlige avgifter 103.000 95.000 153.000 161.000 104.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 202.000 193.000 208.000 199.000 186.000
Sum kortsiktig gjeld 390.000 339.000 454.000 662.000 368.000
Sum gjeld og egenkapital 1.233.000 1.024.000 1.053.000 1.281.000 860.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 843.000 685.000 600.000 619.000 450.000
Likviditetsgrad 1 3.2 3 2.3 1.9 2.2
Likviditetsgrad 2 2.5 2.4 1.9 1.7 1.9
Soliditet 67.2 65.2 54.7 4 52.7
Resultatgrad 6.1 3.5 -0.5 4.4 2.3
Rentedekningsgrad 2 4 -9.5 45.8
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.8 1.2 0.9
Total kapitalrentabilitet 16.8 11.7 -1.5 14.3 8.5
Signatur
20.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex