Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dentin Dental AS
Juridisk navn:  Dentin Dental AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55324100
Postboks 3993 Dreggsalmenningen 10-12 Fax: 55324102
5835 Bergen 5835 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 982527805
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 7/28/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Collegium Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.86%
Resultat  
  
-2.63%
Egenkapital  
  
-27.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.736.000 7.803.000 7.544.000 6.475.000 6.432.000
Resultat: 2.261.000 2.322.000 2.429.000 1.937.000 1.790.000
Egenkapital: 215.000 298.000 332.000 274.000 315.000
Regnskap for  Dentin Dental AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.736.000 7.803.000 7.544.000 6.475.000 6.432.000
Driftskostnader -5.468.000 -5.468.000 -5.078.000 -4.546.000 -4.647.000
Driftsresultat 2.268.000 2.334.000 2.466.000 1.928.000 1.785.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 9.000 7.000
Finanskostnader -9.000 -14.000 -39.000 -1.000 -2.000
Finans -7.000 -12.000 -38.000 8.000 5.000
Resultat før skatt 2.261.000 2.322.000 2.429.000 1.937.000 1.790.000
Skattekostnad -516.000 -542.000 -569.000 -494.000 -494.000
Årsresultat 1.745.000 1.780.000 1.860.000 1.442.000 1.296.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 559.000 742.000 736.000 59.000 40.000
Sum omløpsmidler 2.554.000 2.543.000 2.786.000 2.754.000 2.651.000
Sum eiendeler 3.113.000 3.285.000 3.522.000 2.813.000 2.691.000
Sum opptjent egenkapital 113.000 197.000 231.000 173.000 213.000
Sum egenkapital 215.000 298.000 332.000 274.000 315.000
Sum langsiktig gjeld 44.000 147.000 245.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.854.000 2.840.000 2.945.000 2.538.000 2.377.000
Sum gjeld og egenkapital 3.113.000 3.286.000 3.523.000 2.813.000 2.692.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.736.000 7.803.000 7.544.000 6.475.000 6.432.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.736.000 7.803.000 7.544.000 6.475.000 6.432.000
Varekostnad -984.000 -1.004.000 -1.195.000 -975.000 -1.301.000
Lønninger -2.856.000 -2.568.000 -2.334.000 -2.215.000 -2.178.000
Avskrivning -204.000 -194.000 -98.000 -29.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.424.000 -1.702.000 -1.451.000 -1.327.000 -1.168.000
Driftskostnader -5.468.000 -5.468.000 -5.078.000 -4.546.000 -4.647.000
Driftsresultat 2.268.000 2.334.000 2.466.000 1.928.000 1.785.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 9.000 7.000
Finanskostnader -9.000 -14.000 -39.000 -1.000 -2.000
Finans -7.000 -12.000 -38.000 8.000 5.000
Konsernbidrag -1.829.000 -1.814.000 -1.802.000 1.483.000 -1.335.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.745.000 1.780.000 1.860.000 1.442.000 1.296.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 559.000 742.000 736.000 59.000 40.000
Sum varige driftsmidler 559.000 742.000 736.000 59.000 40.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 559.000 742.000 736.000 59.000 40.000
Varebeholdning 386.000 368.000 435.000 388.000 383.000
Kundefordringer 726.000 786.000 1.084.000 1.037.000 642.000
Andre fordringer 129.000 59.000 88.000 98.000 101.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.312.000 1.330.000 1.179.000 1.232.000 1.526.000
Sum omløpsmidler 2.554.000 2.543.000 2.786.000 2.754.000 2.651.000
Sum eiendeler 3.113.000 3.285.000 3.522.000 2.813.000 2.691.000
Sum opptjent egenkapital 113.000 197.000 231.000 173.000 213.000
Sum egenkapital 215.000 298.000 332.000 274.000 315.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 2.356.000 2.415.000 0 1.821.000
Sum langsiktig gjeld 44.000 147.000 245.000 0 0
Leverandørgjeld 78.000 103.000 151.000 234.000 164.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 170.000 144.000 147.000 128.000 128.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.606.000 238.000 231.000 2.176.000 264.000
Sum kortsiktig gjeld 2.854.000 2.840.000 2.945.000 2.538.000 2.377.000
Sum gjeld og egenkapital 3.113.000 3.286.000 3.523.000 2.813.000 2.692.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -300.000 -297.000 -159.000 216.000 274.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.9 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0
Soliditet 6.9 9.1 9.4 9.7 11.7
Resultatgrad 29.3 29.9 32.7 29.8 27.8
Rentedekningsgrad 2 166.7 63.2 1 896.0
Gjeldsgrad 13.5 1 9.6 9.3 7.5
Total kapitalrentabilitet 72.9 71.1 7 68.9 66.6
Signatur
06.09.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex