Det Kongelige Selskap For Norges Vel
Juridisk navn:  Det Kongelige Selskap For Norges Vel
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64832000
Postboks 115 Hellerud Gård Fax: 64832001
2026 Skjetten 2013 Skjetten
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 965208739
Aksjekapital: -29.626 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 12/29/1809
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
30.18%
Resultat  
  
698.26%
Egenkapital  
  
1.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 77.914.000 59.849.000 59.851.000 73.110.000 52.055.000
Resultat: 1.376.000 -230.000 717.000 18.015.000 4.381.000
Egenkapital: 89.500.000 88.124.000 88.354.000 87.637.000 69.623.000
Regnskap for  Det Kongelige Selskap For Norges Vel
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 77.914.000 59.849.000 59.851.000 73.110.000 52.055.000
Driftskostnader -77.755.000 -62.204.000 -58.249.000 -55.302.000 -47.972.000
Driftsresultat 158.000 -2.355.000 1.602.000 17.809.000 4.084.000
Finansinntekter 1.342.000 2.163.000 863.000 429.000 375.000
Finanskostnader -124.000 -39.000 -1.748.000 -223.000 -78.000
Finans 1.218.000 2.124.000 -885.000 206.000 297.000
Resultat før skatt 1.376.000 -230.000 717.000 18.015.000 4.381.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.376.000 -230.000 717.000 18.015.000 4.381.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 42.857.000 43.048.000 55.402.000 57.233.000 42.786.000
Sum omløpsmidler 75.708.000 86.699.000 59.120.000 46.620.000 40.220.000
Sum eiendeler 118.565.000 129.747.000 114.522.000 103.853.000 83.006.000
Sum opptjent egenkapital 89.500.000 88.124.000 88.354.000 87.637.000 69.623.000
Sum egenkapital 89.500.000 88.124.000 88.354.000 87.637.000 69.623.000
Sum langsiktig gjeld 33.284.000 18.891.000 7.325.000 5.709.000
Sum kortsiktig gjeld 29.065.000 8.339.000 7.277.000 8.891.000 7.675.000
Sum gjeld og egenkapital 118.565.000 129.747.000 114.522.000 103.853.000 83.007.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.473.000 12.054.000 16.168.000 19.729.000 21.757.000
Andre inntekter 66.441.000 47.795.000 43.683.000 53.381.000 30.299.000
Driftsinntekter 77.914.000 59.849.000 59.851.000 73.110.000 52.055.000
Varekostnad -53.679.000 -37.871.000 -35.754.000 -32.378.000 -26.654.000
Lønninger -20.387.000 -19.870.000 -17.984.000 -18.776.000 -17.748.000
Avskrivning -368.000 -311.000 -338.000 -240.000 -535.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.321.000 -4.152.000 -4.173.000 -3.908.000 -3.035.000
Driftskostnader -77.755.000 -62.204.000 -58.249.000 -55.302.000 -47.972.000
Driftsresultat 158.000 -2.355.000 1.602.000 17.809.000 4.084.000
Finansinntekter 1.342.000 2.163.000 863.000 429.000 375.000
Finanskostnader -124.000 -39.000 -1.748.000 -223.000 -78.000
Finans 1.218.000 2.124.000 -885.000 206.000 297.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.376.000 -230.000 717.000 18.015.000 4.381.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 13.654.000 13.654.000 13.654.000 13.654.000 13.654.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 425.000 616.000 583.000 668.000 359.000
Sum varige driftsmidler 14.079.000 14.270.000 14.237.000 14.322.000 14.013.000
Sum finansielle anleggsmidler 28.778.000 28.778.000 41.165.000 42.911.000 28.773.000
Sum anleggsmidler 42.857.000 43.048.000 55.402.000 57.233.000 42.786.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.514.000 3.399.000 4.050.000 10.205.000 8.628.000
Andre fordringer 984.000 1.000 385.000 2.754.000 1.853.000
Sum investeringer 20.392.000 19.767.000 0 0 0
Kasse, bank 36.660.000 51.286.000 45.266.000 33.661.000 29.739.000
Sum omløpsmidler 75.708.000 86.699.000 59.120.000 46.620.000 40.220.000
Sum eiendeler 118.565.000 129.747.000 114.522.000 103.853.000 83.006.000
Sum opptjent egenkapital 89.500.000 88.124.000 88.354.000 87.637.000 69.623.000
Sum egenkapital 89.500.000 88.124.000 88.354.000 87.637.000 69.623.000
Sum avsetninger til forpliktelser 33.284.000 18.891.000 7.325.000 5.709.000
Gjeld til kredittinstitutt 300.000 65.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 33.284.000 18.891.000 7.325.000 5.709.000
Leverandørgjeld 2.780.000 1.792.000 1.361.000 2.866.000 1.532.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.771.000 2.403.000 2.447.000 2.438.000 2.351.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 24.514.000 3.844.000 3.404.000 3.587.000 3.791.000
Sum kortsiktig gjeld 29.065.000 8.339.000 7.277.000 8.891.000 7.675.000
Sum gjeld og egenkapital 118.565.000 129.747.000 114.522.000 103.853.000 83.007.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 46.643.000 78.360.000 51.843.000 37.729.000 32.545.000
Likviditetsgrad 1 2.6 10.4 8.1 5.2 5.2
Likviditetsgrad 2 2.6 10.4 8.1 5.2 5.2
Soliditet 75.5 67.9 77.2 84.4 83.9
Resultatgrad 0.2 -3.9 2.7 24.4 7.8
Rentedekningsgrad 1.3 -60.4 0.9 79.9 52.4
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.3 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 1.3 -0.1 2.2 17.6 5.4
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2015
Daglig leder alene. styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex