Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Det Norske Misjonsselskap
Juridisk navn:  Det Norske Misjonsselskap
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51516100
Postboks 226 Sentrum Misjonsmarka 9 Fax: 51516161
4001 Stavanger 4024 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 940325501
Aksjekapital: 394.607 NOK
Antall ansatte: 107
Etableringsdato: 8/8/1842 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Knif Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.2%
Resultat  
  
289.4%
Egenkapital  
  
2.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 194.001.000 189.818.000 203.571.000 193.832.000 409.848.000
Resultat: 11.721.000 3.010.000 489.000 -1.947.000 212.708.000
Egenkapital: 406.981.000 395.519.000 392.509.000 394.607.000 396.389.000
Regnskap for  Det Norske Misjonsselskap
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 194.001.000 189.818.000 203.571.000 193.832.000 409.848.000
Driftskostnader -182.696.000 -188.330.000 -203.816.000 -195.658.000 -198.129.000
Driftsresultat 11.305.000 1.488.000 -245.000 -1.825.000 211.719.000
Finansinntekter 2.258.000 3.428.000 1.798.000 1.907.000 3.440.000
Finanskostnader -1.841.000 -1.906.000 -1.065.000 -2.029.000 -2.451.000
Finans 417.000 1.522.000 733.000 -122.000 989.000
Resultat før skatt 11.721.000 3.010.000 489.000 -1.947.000 212.708.000
Skattekostnad 0 0 -129.000
Årsresultat 11.721.000 3.010.000 489.000 -1.947.000 212.579.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 344.352.000 343.604.000 345.276.000 347.988.000 412.248.000
Sum omløpsmidler 116.469.000 107.066.000 87.131.000 139.645.000 25.011.000
Sum eiendeler 460.821.000 450.670.000 432.407.000 487.633.000 437.259.000
Sum opptjent egenkapital 406.981.000 395.519.000 0 0 396.389.000
Sum egenkapital 406.981.000 395.519.000 392.509.000 394.607.000 396.389.000
Sum langsiktig gjeld 23.745.000 25.813.000 9.701.000 3.434.000 16.412.000
Sum kortsiktig gjeld 30.096.000 29.338.000 30.197.000 89.591.000 24.458.000
Sum gjeld og egenkapital 460.822.000 450.670.000 432.407.000 487.632.000 437.259.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 69.743.000 62.988.000 68.834.000 62.475.000 11.893.000
Andre inntekter 124.258.000 126.829.000 134.737.000 131.358.000 397.955.000
Driftsinntekter 194.001.000 189.818.000 203.571.000 193.832.000 409.848.000
Varekostnad -2.520.000 -2.448.000 -4.381.000 -3.180.000 -6.502.000
Lønninger -60.482.000 -62.752.000 -67.624.000 -65.848.000 -68.325.000
Avskrivning -649.000 -1.046.000 -1.346.000 -1.272.000 -1.364.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -119.045.000 -122.084.000 -130.465.000 -125.358.000 -121.938.000
Driftskostnader -182.696.000 -188.330.000 -203.816.000 -195.658.000 -198.129.000
Driftsresultat 11.305.000 1.488.000 -245.000 -1.825.000 211.719.000
Finansinntekter 2.258.000 3.428.000 1.798.000 1.907.000 3.440.000
Finanskostnader -1.841.000 -1.906.000 -1.065.000 -2.029.000 -2.451.000
Finans 417.000 1.522.000 733.000 -122.000 989.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 11.721.000 3.010.000 489.000 -1.947.000 212.579.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.117.000 1.164.000 2.144.000 1.744.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 3.048.000 1.186.000 2.086.000 2.650.000 3.397.000
Sum varige driftsmidler 3.048.000 2.303.000 3.250.000 4.795.000 5.141.000
Sum finansielle anleggsmidler 341.304.000 341.301.000 342.026.000 343.193.000 407.107.000
Sum anleggsmidler 344.352.000 343.604.000 345.276.000 347.988.000 412.248.000
Varebeholdning 224.000 124.000 263.000 1.537.000 1.405.000
Kundefordringer 2.561.000 3.186.000 3.014.000 6.813.000 8.215.000
Andre fordringer 6.150.000 10.527.000 8.238.000 8.935.000 4.789.000
Sum investeringer 3.924.000 3.211.000 3.054.000 2.671.000 2.799.000
Kasse, bank 71.059.000 89.066.000 71.148.000 56.167.000 4.764.000
Sum omløpsmidler 116.469.000 107.066.000 87.131.000 139.645.000 25.011.000
Sum eiendeler 460.821.000 450.670.000 432.407.000 487.633.000 437.259.000
Sum opptjent egenkapital 406.981.000 395.519.000 0 0 396.389.000
Sum egenkapital 406.981.000 395.519.000 392.509.000 394.607.000 396.389.000
Sum avsetninger til forpliktelser 21.021.000 22.852.000 6.504.000 0 440.000
Gjeld til kredittinstitutt 553.000 5.317.000 2.152.000 65.032.000 4.360.000
Sum langsiktig gjeld 23.745.000 25.813.000 9.701.000 3.434.000 16.412.000
Leverandørgjeld 8.537.000 4.900.000 6.849.000 5.773.000 5.998.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.483.000 3.205.000 3.058.000 3.280.000 3.520.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.523.000 15.916.000 18.139.000 15.505.000 10.581.000
Sum kortsiktig gjeld 30.096.000 29.338.000 30.197.000 89.591.000 24.458.000
Sum gjeld og egenkapital 460.822.000 450.670.000 432.407.000 487.632.000 437.259.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 86.373.000 77.728.000 56.934.000 50.054.000 553.000
Likviditetsgrad 1 3.9 3.6 2.9 1.6 1
Likviditetsgrad 2 3.9 3.6 2.9 1.5 1
Soliditet 88.3 87.8 90.8 80.9 90.7
Resultatgrad 5.8 0.8 -0.1 -0.9 51.7
Rentedekningsgrad 6.1 0.8 -0.2 -0.9 86.4
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 2.9 1.1 0.4 0 49.2
Signatur
17.02.2022
STYRETS LEDER OG GENERALSEKRETÆR (DAGLIG LEDER) I FELLESSKAP.
Prokurister
17.02.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex