Diabetesforbundet Kongsberg
Juridisk navn:  Diabetesforbundet Kongsberg
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91675308
Harriet Backers Gate 6E Harriet Backers Gate 6E Fax:
3615 Kongsberg 3615 Kongsberg
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 993803308
Aksjekapital: 136.000 NOK
Etableringsdato: 9/30/1948
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
28.21%
Resultat  
  
44.83%
Egenkapital  
  
21%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 50.000 39.000 55.000 52.000 53.000
Resultat: 42.000 29.000 12.000 12.000 16.000
Egenkapital: 242.000 200.000 172.000 160.000 148.000
Regnskap for  Diabetesforbundet Kongsberg
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 50.000 39.000 55.000 52.000 53.000
Driftskostnader -9.000 -11.000 -43.000 -40.000 -37.000
Driftsresultat 42.000 29.000 12.000 12.000 16.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 42.000 29.000 12.000 12.000 16.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 42.000 29.000 12.000 12.000 16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 242.000 200.000 172.000 160.000 148.000
Sum eiendeler 242.000 200.000 172.000 160.000 148.000
Sum opptjent egenkapital 200.000 172.000 160.000 148.000
Sum egenkapital 242.000 200.000 172.000 160.000 148.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 242.000 200.000 172.000 160.000 148.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 50.000 39.000 55.000 52.000 53.000
Driftsinntekter 50.000 39.000 55.000 52.000 53.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -11.000 -43.000 -40.000 -37.000
Driftskostnader -9.000 -11.000 -43.000 -40.000 -37.000
Driftsresultat 42.000 29.000 12.000 12.000 16.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 42.000 29.000 12.000 12.000 16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 242.000 200.000 172.000 160.000 148.000
Sum omløpsmidler 242.000 200.000 172.000 160.000 148.000
Sum eiendeler 242.000 200.000 172.000 160.000 148.000
Sum opptjent egenkapital 200.000 172.000 160.000 148.000
Sum egenkapital 242.000 200.000 172.000 160.000 148.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 242.000 200.000 172.000 160.000 148.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 242.000 200.000 172.000 160.000 148.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 100.0 100.0 1 1 1
Resultatgrad 84.0 74.4 21.8 23.1 30.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 17.4 14.5 7 7.5 10.8
Signatur
19.02.2021
SIGNATUR HVER FOR SEG
STORHOLT INGAR
SIGNATUR HVER FOR SEG
RØNNING STIG ARILD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex