Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Didriksens Papirindustri AS
Juridisk navn:  Didriksens Papirindustri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67064660
Postboks 183 Ryghgata 4A Fax: 67061505
3051 Mjøndalen 3050 Mjøndalen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 945603372
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/30/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Østlandske Revisorer AS
Regnskapsfører: Sanido Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-51.67%
Resultat  
  
1244.44%
Egenkapital  
  
251.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 435.000 900.000 2.346.000 9.584.000 10.603.000
Resultat: 206.000 -18.000 67.000 -395.000 186.000
Egenkapital: 288.000 82.000 515.000 448.000 2.417.000
Regnskap for  Didriksens Papirindustri AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 435.000 900.000 2.346.000 9.584.000 10.603.000
Driftskostnader -229.000 -922.000 -2.292.000 -9.987.000 -10.425.000
Driftsresultat 206.000 -22.000 55.000 -403.000 177.000
Finansinntekter 3.000 13.000 8.000 9.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0
Finans 3.000 12.000 8.000 9.000
Resultat før skatt 206.000 -18.000 67.000 -395.000 186.000
Skattekostnad 0 0 -74.000 -52.000
Årsresultat 206.000 -18.000 67.000 -469.000 134.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 508.000
Sum omløpsmidler 308.000 370.000 1.302.000 3.491.000 3.430.000
Sum eiendeler 308.000 370.000 1.302.000 3.491.000 3.938.000
Sum opptjent egenkapital 188.000 -18.000 415.000 348.000 2.317.000
Sum egenkapital 288.000 82.000 515.000 448.000 2.417.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 150.000 150.000
Sum kortsiktig gjeld 21.000 288.000 787.000 2.893.000 1.371.000
Sum gjeld og egenkapital 309.000 370.000 1.302.000 3.491.000 3.938.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 435.000 900.000 2.346.000 9.135.000 9.899.000
Andre inntekter 0 0 448.000 705.000
Driftsinntekter 435.000 900.000 2.346.000 9.584.000 10.603.000
Varekostnad -196.000 -1.396.000 -3.810.000 -3.573.000
Lønninger -138.000 -599.000 -796.000 -3.518.000 -3.794.000
Avskrivning 0 0 -110.000 -100.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -91.000 -127.000 -100.000 -2.549.000 -2.958.000
Driftskostnader -229.000 -922.000 -2.292.000 -9.987.000 -10.425.000
Driftsresultat 206.000 -22.000 55.000 -403.000 177.000
Finansinntekter 3.000 13.000 8.000 9.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0
Finans 3.000 12.000 8.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.500.000 0
Årsresultat 206.000 -18.000 67.000 -469.000 134.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 74.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 434.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 434.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 508.000
Varebeholdning 0 0 0 1.073.000
Kundefordringer 25.000 124.000 431.000 1.823.000 1.101.000
Andre fordringer 3.000 4.000 6.000 318.000 59.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 281.000 241.000 866.000 1.350.000 1.197.000
Sum omløpsmidler 308.000 370.000 1.302.000 3.491.000 3.430.000
Sum eiendeler 308.000 370.000 1.302.000 3.491.000 3.938.000
Sum opptjent egenkapital 188.000 -18.000 415.000 348.000 2.317.000
Sum egenkapital 288.000 82.000 515.000 448.000 2.417.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 150.000 150.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 150.000 150.000
Leverandørgjeld 4.000 204.000 324.000 411.000
Betalbar skatt 0 0 0 24.000
Skyldig offentlige avgifter 11.000 180.000 118.000 584.000 543.000
Utbytte 0 0 -1.500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 104.000 465.000 485.000 394.000
Sum kortsiktig gjeld 21.000 288.000 787.000 2.893.000 1.371.000
Sum gjeld og egenkapital 309.000 370.000 1.302.000 3.491.000 3.938.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 287.000 82.000 515.000 598.000 2.059.000
Likviditetsgrad 1 14.7 1.3 1.7 1.2 2.5
Likviditetsgrad 2 14.7 1.3 1.7 1.2 1.7
Soliditet 93.2 22.2 39.6 12.8 61.4
Resultatgrad 47.4 -2.4 2.3 -4.2 1.7
Rentedekningsgrad 5
Gjeldsgrad 0.1 3.5 1.5 6.8 0.6
Total kapitalrentabilitet 66.7 -5.1 5.2 -11.3 4.7
Signatur
09.03.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
03.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex