Digirehab As
Juridisk navn:  Digirehab As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40442411
Postboks 275 Sagaveien 13 Fax: 23894001
1441 Drøbak 1443 Drøbak
Fylke: Kommune:
Viken Frogn
Org.nr: 992254467
Aksjekapital: 166.660 NOK
Etableringsdato: 1/17/2008
Foretakstype: AS
Tidligere navn: designhub norway as
Regnskapsfører: Backoffice Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-65.61%
Resultat  
  
12.31%
Egenkapital  
  
-47.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 98.000 285.000 50.000 29.000 0
Resultat: -470.000 -536.000 -476.000 -585.000 -494.000
Egenkapital: -1.450.000 -980.000 -444.000 32.000 617.000
Regnskap for  Digirehab As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 98.000 285.000 50.000 29.000 0
Driftskostnader -572.000 -823.000 -526.000 -614.000 -491.000
Driftsresultat -475.000 -538.000 -476.000 -585.000 -491.000
Finansinntekter 5.000 2.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -3.000
Finans 5.000 2.000 0 0 -3.000
Resultat før skatt -470.000 -536.000 -476.000 -585.000 -494.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -470.000 -536.000 -476.000 -585.000 -494.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 288.000 338.000 388.000 438.000 488.000
Sum omløpsmidler 369.000 669.000 615.000 712.000 164.000
Sum eiendeler 657.000 1.007.000 1.003.000 1.150.000 652.000
Sum opptjent egenkapital -2.650.000 -2.180.000 -1.644.000 -1.168.000 -583.000
Sum egenkapital -1.450.000 -980.000 -444.000 32.000 617.000
Sum langsiktig gjeld 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.100.000 0
Sum kortsiktig gjeld 806.000 686.000 147.000 17.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 656.000 1.006.000 1.003.000 1.149.000 652.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 98.000 285.000 0 29.000 0
Andre inntekter 50.000 0 0
Driftsinntekter 98.000 285.000 50.000 29.000 0
Varekostnad 0 -1.000 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -522.000 -773.000 -476.000 -563.000 -478.000
Driftskostnader -572.000 -823.000 -526.000 -614.000 -491.000
Driftsresultat -475.000 -538.000 -476.000 -585.000 -491.000
Finansinntekter 5.000 2.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -3.000
Finans 5.000 2.000 0 0 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -470.000 -536.000 -476.000 -585.000 -494.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 288.000 338.000 388.000 438.000 488.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 288.000 338.000 388.000 438.000 488.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 63.000 0 36.000 0
Andre fordringer 31.000 466.000 615.000 671.000 120.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 338.000 140.000 1.000 5.000 45.000
Sum omløpsmidler 369.000 669.000 615.000 712.000 164.000
Sum eiendeler 657.000 1.007.000 1.003.000 1.150.000 652.000
Sum opptjent egenkapital -2.650.000 -2.180.000 -1.644.000 -1.168.000 -583.000
Sum egenkapital -1.450.000 -980.000 -444.000 32.000 617.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.100.000 0
Leverandørgjeld 11.000 374.000 12.000 17.000 35.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 23.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 795.000 290.000 134.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 806.000 686.000 147.000 17.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 656.000 1.006.000 1.003.000 1.149.000 652.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -437.000 -17.000 468.000 695.000 129.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1.0 4.2 41.9 4.7
Likviditetsgrad 2 0.5 1.0 4.2 41.9 4.7
Soliditet -221.0 -97.4 -44.3 2.8 94.6
Resultatgrad -484.7 -188.8 -2017.2
Rentedekningsgrad -163.7
Gjeldsgrad -1.5 -2.0 -3.3 34.9 0.1
Total kapitalrentabilitet -71.6 -53.3 -47.5 -50.9 -75.3
Signatur
26.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex