Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Digital Dentalteknikk As
Juridisk navn:  Digital Dentalteknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64935322
Postboks 1614, Vika Øvre Vollgate 6 Fax:
0119 Oslo 158 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 997034406
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 7/1/2011 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Råd & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.08%
Resultat  
  
-279.45%
Egenkapital  
  
-67.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.487.000 3.525.000 3.385.000 3.675.000 3.612.000
Resultat: -131.000 73.000 90.000 84.000 192.000
Egenkapital: 58.000 181.000 131.000 35.000 -37.000
Regnskap for  Digital Dentalteknikk As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.487.000 3.525.000 3.385.000 3.675.000 3.612.000
Driftskostnader -3.613.000 -3.439.000 -3.277.000 -3.574.000 -3.400.000
Driftsresultat -126.000 86.000 108.000 101.000 213.000
Finansinntekter 3.000 2.000 2.000 3.000 1.000
Finanskostnader -8.000 -14.000 -20.000 -21.000 -22.000
Finans -5.000 -12.000 -18.000 -18.000 -21.000
Resultat før skatt -131.000 73.000 90.000 84.000 192.000
Skattekostnad 8.000 -23.000 6.000 -11.000 0
Årsresultat -123.000 51.000 96.000 72.000 192.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 194.000 308.000 305.000 362.000 528.000
Sum omløpsmidler 863.000 935.000 1.078.000 1.053.000 799.000
Sum eiendeler 1.057.000 1.243.000 1.383.000 1.415.000 1.327.000
Sum opptjent egenkapital -52.000 71.000 21.000 -75.000 -147.000
Sum egenkapital 58.000 181.000 131.000 35.000 -37.000
Sum langsiktig gjeld 503.000 666.000 850.000 663.000 698.000
Sum kortsiktig gjeld 495.000 395.000 402.000 716.000 667.000
Sum gjeld og egenkapital 1.056.000 1.242.000 1.383.000 1.414.000 1.328.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.487.000 3.525.000 3.361.000 3.675.000 3.612.000
Andre inntekter 0 0 24.000 0 0
Driftsinntekter 3.487.000 3.525.000 3.385.000 3.675.000 3.612.000
Varekostnad -1.114.000 -1.233.000 -1.112.000 -1.243.000 -1.289.000
Lønninger -1.662.000 -1.449.000 -1.454.000 -1.490.000 -1.489.000
Avskrivning -121.000 -109.000 -108.000 -199.000 -195.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -716.000 -648.000 -603.000 -642.000 -427.000
Driftskostnader -3.613.000 -3.439.000 -3.277.000 -3.574.000 -3.400.000
Driftsresultat -126.000 86.000 108.000 101.000 213.000
Finansinntekter 3.000 2.000 2.000 3.000 1.000
Finanskostnader -8.000 -14.000 -20.000 -21.000 -22.000
Finans -5.000 -12.000 -18.000 -18.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -123.000 51.000 96.000 72.000 192.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 49.000 41.000 36.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 145.000 266.000 269.000 362.000 528.000
Sum varige driftsmidler 145.000 266.000 269.000 362.000 528.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 194.000 308.000 305.000 362.000 528.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 254.000 355.000 395.000 431.000 299.000
Andre fordringer 10.000 10.000 12.000 1.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 599.000 570.000 671.000 620.000 497.000
Sum omløpsmidler 863.000 935.000 1.078.000 1.053.000 799.000
Sum eiendeler 1.057.000 1.243.000 1.383.000 1.415.000 1.327.000
Sum opptjent egenkapital -52.000 71.000 21.000 -75.000 -147.000
Sum egenkapital 58.000 181.000 131.000 35.000 -37.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 503.000 666.000 850.000 663.000 698.000
Leverandørgjeld 93.000 140.000 140.000 160.000 68.000
Betalbar skatt 0 28.000 31.000 11.000 0
Skyldig offentlige avgifter 109.000 97.000 114.000 86.000 87.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 293.000 130.000 118.000 459.000 512.000
Sum kortsiktig gjeld 495.000 395.000 402.000 716.000 667.000
Sum gjeld og egenkapital 1.056.000 1.242.000 1.383.000 1.414.000 1.328.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 368.000 540.000 676.000 337.000 132.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.4 2.7 1.5 1.2
Likviditetsgrad 2 1.7 2.4 2.7 1.5 1.2
Soliditet 5.5 14.6 9.5 2.5 -2.8
Resultatgrad -3.6 2.4 3.2 2.7 5.9
Rentedekningsgrad -15.8 6.1 5.4 4.8 9.7
Gjeldsgrad 17.2 5.9 9.6 39.4 -36.9
Total kapitalrentabilitet -11.6 7.1 8 7.4 16.1
Signatur
26.04.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex