Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Digital Garden As
Juridisk navn:  Digital Garden As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33333863
Grev Wedels gate 1 Grev Wedels gate 1 Fax: 33370589
3111 Tønsberg 3111 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 984106211
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 11/30/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Exentia Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
45.34%
Resultat  
  
65.22%
Egenkapital  
  
-68.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 50.209.000 34.546.000 41.333.000 41.438.000 42.150.000
Resultat: 16.839.000 10.192.000 13.324.000 8.607.000 8.477.000
Egenkapital: 3.595.000 11.311.000 10.792.000 202.000 7.384.000
Regnskap for  Digital Garden As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 50.209.000 34.546.000 41.333.000 41.438.000 42.150.000
Driftskostnader -33.830.000 -25.169.000 -29.381.000 -33.252.000 -34.671.000
Driftsresultat 16.378.000 9.377.000 11.952.000 8.186.000 7.479.000
Finansinntekter 466.000 861.000 1.594.000 1.367.000 1.227.000
Finanskostnader -5.000 -45.000 -223.000 -946.000 -228.000
Finans 461.000 816.000 1.371.000 421.000 999.000
Resultat før skatt 16.839.000 10.192.000 13.324.000 8.607.000 8.477.000
Skattekostnad -3.620.000 -2.170.000 -2.733.000 -3.000.000 -2.538.000
Årsresultat 13.220.000 8.023.000 10.591.000 5.608.000 5.939.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.451.000 4.507.000 5.203.000 7.158.000 12.081.000
Sum omløpsmidler 43.206.000 35.269.000 25.220.000 15.988.000 13.500.000
Sum eiendeler 46.657.000 39.776.000 30.423.000 23.146.000 25.581.000
Sum opptjent egenkapital 3.393.000 11.109.000 10.591.000 0 6.020.000
Sum egenkapital 3.595.000 11.311.000 10.792.000 202.000 7.384.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 43.063.000 28.465.000 19.630.000 22.945.000 18.197.000
Sum gjeld og egenkapital 46.658.000 39.776.000 30.423.000 23.147.000 25.582.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 46.328.000 33.686.000 40.566.000 40.382.000 41.214.000
Andre inntekter 3.882.000 860.000 768.000 1.055.000 936.000
Driftsinntekter 50.209.000 34.546.000 41.333.000 41.438.000 42.150.000
Varekostnad -11.603.000 -7.380.000 -8.852.000 -9.020.000 -8.808.000
Lønninger -14.984.000 -9.969.000 -13.088.000 -12.865.000 -13.796.000
Avskrivning -1.108.000 -1.282.000 -1.279.000 -5.261.000 -5.304.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.135.000 -6.538.000 -6.162.000 -6.106.000 -6.763.000
Driftskostnader -33.830.000 -25.169.000 -29.381.000 -33.252.000 -34.671.000
Driftsresultat 16.378.000 9.377.000 11.952.000 8.186.000 7.479.000
Finansinntekter 466.000 861.000 1.594.000 1.367.000 1.227.000
Finanskostnader -5.000 -45.000 -223.000 -946.000 -228.000
Finans 461.000 816.000 1.371.000 421.000 999.000
Konsernbidrag -7.736.000 -7.505.000 0 0 0
Utbytte -13.200.000 0 -7.290.000 0
Årsresultat 13.220.000 8.023.000 10.591.000 5.608.000 5.939.000
Balanse detaljer          
Goodwill 50.000 117.000 3.915.000
Sum Immatrielle midler 155.000 129.000 232.000 273.000 4.052.000
Fast eiendom 2.109.000 2.109.000 2.109.000 2.109.000 2.109.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.155.000 2.113.000 2.601.000 3.183.000 4.249.000
Sum varige driftsmidler 3.263.000 4.222.000 4.709.000 5.292.000 6.358.000
Sum finansielle anleggsmidler 33.000 157.000 261.000 1.593.000 1.672.000
Sum anleggsmidler 3.451.000 4.507.000 5.203.000 7.158.000 12.081.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 5.220.000 5.736.000 7.679.000 1.823.000 1.404.000
Andre fordringer 1.464.000 3.247.000 1.390.000 1.453.000 655.000
Sum investeringer 0 391.000 954.000
Kasse, bank 36.522.000 26.287.000 16.151.000 12.321.000 10.486.000
Sum omløpsmidler 43.206.000 35.269.000 25.220.000 15.988.000 13.500.000
Sum eiendeler 46.657.000 39.776.000 30.423.000 23.146.000 25.581.000
Sum opptjent egenkapital 3.393.000 11.109.000 10.591.000 0 6.020.000
Sum egenkapital 3.595.000 11.311.000 10.792.000 202.000 7.384.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 9.918.000 9.621.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 451.000 291.000 284.000 37.000 672.000
Betalbar skatt 1.464.000 2.255.000 3.019.000 1.060.000
Skyldig offentlige avgifter 2.830.000 2.939.000 2.685.000 2.070.000 2.222.000
Utbytte -13.200.000 0 -7.290.000 0
Annen kortsiktig gjeld 15.199.000 15.614.000 14.405.000 10.529.000 14.243.000
Sum kortsiktig gjeld 43.063.000 28.465.000 19.630.000 22.945.000 18.197.000
Sum gjeld og egenkapital 46.658.000 39.776.000 30.423.000 23.147.000 25.582.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 143.000 6.804.000 5.590.000 -6.957.000 -4.697.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.2 1.3 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 1.0 1.2 1.3 0.7 0.7
Soliditet 7.7 28.4 35.5 0.9 28.9
Resultatgrad 32.6 27.1 28.9 19.8 17.7
Rentedekningsgrad 3.275.6 208.4 53.6 8.7 32.8
Gjeldsgrad 12.0 2.5 1.8 113.6 2.5
Total kapitalrentabilitet 36.1 25.7 44.5 41.3 3
Signatur
21.12.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
21.12.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex