Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dilla Holding AS
Juridisk navn:  Dilla Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23366390
Majorstuveien 36 Majorstuveien 36 Fax: 23366399
0367 Oslo 367 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 975333841
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 8/28/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.76%
Resultat  
  
23.56%
Egenkapital  
  
26.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 72.915.000 65.240.000 61.315.000 56.764.000 60.225.000
Resultat: -45.487.000 -59.508.000 36.016.000 14.881.000 18.112.000
Egenkapital: -19.597.000 -26.641.000 30.193.000 40.053.000 39.916.000
Regnskap for  Dilla Holding AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 72.915.000 65.240.000 61.315.000 56.764.000 60.225.000
Driftskostnader -125.109.000 -123.955.000 -54.221.000 -52.826.000 -48.702.000
Driftsresultat -52.194.000 -58.716.000 7.094.000 3.938.000 11.523.000
Finansinntekter 10.817.000 3.500.000 32.248.000 14.760.000 11.146.000
Finanskostnader -4.111.000 -4.294.000 -3.325.000 -3.817.000 -4.556.000
Finans 6.706.000 -794.000 28.923.000 10.943.000 6.590.000
Resultat før skatt -45.487.000 -59.508.000 36.016.000 14.881.000 18.112.000
Skattekostnad 1.502.000 3.275.000 -3.837.000 -3.307.000 -4.491.000
Årsresultat -43.985.000 -56.234.000 32.179.000 11.574.000 13.621.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.192.000 58.680.000 86.717.000 132.404.000 116.582.000
Sum omløpsmidler 43.724.000 9.138.000 49.693.000 27.747.000 32.125.000
Sum eiendeler 55.916.000 67.818.000 136.410.000 160.151.000 148.707.000
Sum opptjent egenkapital -19.697.000 -26.741.000 30.093.000 39.953.000 39.816.000
Sum egenkapital -19.597.000 -26.641.000 30.193.000 40.053.000 39.916.000
Sum langsiktig gjeld 17.855.000 20.261.000 55.497.000 90.751.000 84.086.000
Sum kortsiktig gjeld 57.658.000 74.198.000 50.720.000 29.347.000 24.705.000
Sum gjeld og egenkapital 55.916.000 67.818.000 136.410.000 160.151.000 148.707.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 54.308.000 65.240.000 60.753.000 56.764.000 58.403.000
Andre inntekter 18.607.000 0 562.000 0 1.822.000
Driftsinntekter 72.915.000 65.240.000 61.315.000 56.764.000 60.225.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -8.291.000 -12.334.000 -10.242.000 -9.454.000 -9.514.000
Avskrivning -5.702.000 -12.795.000 -13.586.000 -12.413.000 -11.626.000
Nedskrivning -36.768.000 -35.173.000 0 0 0
Andre driftskostnader -74.348.000 -63.653.000 -30.393.000 -30.959.000 -27.562.000
Driftskostnader -125.109.000 -123.955.000 -54.221.000 -52.826.000 -48.702.000
Driftsresultat -52.194.000 -58.716.000 7.094.000 3.938.000 11.523.000
Finansinntekter 10.817.000 3.500.000 32.248.000 14.760.000 11.146.000
Finanskostnader -4.111.000 -4.294.000 -3.325.000 -3.817.000 -4.556.000
Finans 6.706.000 -794.000 28.923.000 10.943.000 6.590.000
Konsernbidrag 0 -40.540.000 -11.436.000 0
Utbytte 0 -1.500.000 0 0
Årsresultat -43.985.000 -56.234.000 32.179.000 11.574.000 13.621.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 33.316.000 28.909.000 29.517.000 30.125.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.289.000 20.719.000 51.040.000 62.806.000 46.579.000
Sum varige driftsmidler 10.289.000 54.035.000 79.948.000 92.323.000 76.704.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.903.000 4.645.000 6.769.000 40.081.000 39.878.000
Sum anleggsmidler 12.192.000 58.680.000 86.717.000 132.404.000 116.582.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 625.000 3.068.000 5.178.000 3.327.000 1.335.000
Andre fordringer 12.663.000 3.665.000 21.178.000 21.140.000 20.204.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 30.436.000 2.405.000 23.337.000 3.280.000 10.586.000
Sum omløpsmidler 43.724.000 9.138.000 49.693.000 27.747.000 32.125.000
Sum eiendeler 55.916.000 67.818.000 136.410.000 160.151.000 148.707.000
Sum opptjent egenkapital -19.697.000 -26.741.000 30.093.000 39.953.000 39.816.000
Sum egenkapital -19.597.000 -26.641.000 30.193.000 40.053.000 39.916.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 3.275.000 3.826.000 4.130.000
Gjeld til kredittinstitutt 26.947.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.855.000 20.261.000 55.497.000 90.751.000 84.086.000
Leverandørgjeld 27.561.000 11.799.000 4.656.000 7.718.000 5.017.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.270.000 3.232.000 2.732.000 2.021.000 2.076.000
Utbytte 0 -1.500.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 26.827.000 32.220.000 41.832.000 19.608.000 17.611.000
Sum kortsiktig gjeld 57.658.000 74.198.000 50.720.000 29.347.000 24.705.000
Sum gjeld og egenkapital 55.916.000 67.818.000 136.410.000 160.151.000 148.707.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -13.934.000 -65.060.000 -1.027.000 -1.600.000 7.420.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.1 1 0.9 1.3
Likviditetsgrad 2 0.8 0.1 1 0.9 1.3
Soliditet -35.0 -39.3 22.1 2 26.8
Resultatgrad -71.6 11.6 6.9 19.1
Rentedekningsgrad -12.7 -13.7 2.1 1 2.5
Gjeldsgrad -3.9 -3.5 3.5 3 2.7
Total kapitalrentabilitet -74.0 -81.4 28.8 11.7 15.2
Signatur
13.01.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
13.01.2022
Styrets leder alene.
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex