Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Din Firmabil As
Juridisk navn:  Din Firmabil As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41173224
Bekkeveien 11 Bekkeveien 11 Fax:
3236 Sandefjord 3236 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 917941769
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 9/30/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Panzer Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
60.04%
Resultat  
  
-231.92%
Egenkapital  
  
-1111.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.278.000 2.673.000 3.259.000 1.614.000 37.000
Resultat: -467.000 354.000 98.000 -367.000 -62.000
Egenkapital: -425.000 42.000 -306.000 -404.000 -37.000
Regnskap for  Din Firmabil As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.278.000 2.673.000 3.259.000 1.614.000 37.000
Driftskostnader -4.726.000 -2.283.000 -3.154.000 -1.972.000 -99.000
Driftsresultat -447.000 389.000 105.000 -360.000 -62.000
Finansinntekter 0 3.000 0 0
Finanskostnader -20.000 -36.000 -9.000 -8.000 0
Finans -20.000 -36.000 -6.000 -8.000 0
Resultat før skatt -467.000 354.000 98.000 -367.000 -62.000
Skattekostnad -5.000 0 0 0
Årsresultat -467.000 348.000 98.000 -367.000 -62.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 272.000 200.000 281.000 0 0
Sum omløpsmidler 397.000 556.000 664.000 419.000 170.000
Sum eiendeler 669.000 756.000 945.000 419.000 170.000
Sum opptjent egenkapital -450.000 18.000 -331.000 -429.000 -62.000
Sum egenkapital -425.000 42.000 -306.000 -404.000 -37.000
Sum langsiktig gjeld 442.000 237.000 209.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 653.000 477.000 1.043.000 823.000 207.000
Sum gjeld og egenkapital 669.000 756.000 945.000 418.000 169.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.273.000 2.273.000 2.658.000 1.602.000 37.000
Andre inntekter 5.000 400.000 601.000 12.000 0
Driftsinntekter 4.278.000 2.673.000 3.259.000 1.614.000 37.000
Varekostnad -1.887.000 -1.173.000 -1.240.000 -871.000 -55.000
Lønninger -1.361.000 -117.000 -816.000 -325.000 0
Avskrivning -78.000 -67.000 -27.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.400.000 -926.000 -1.071.000 -776.000 -44.000
Driftskostnader -4.726.000 -2.283.000 -3.154.000 -1.972.000 -99.000
Driftsresultat -447.000 389.000 105.000 -360.000 -62.000
Finansinntekter 0 3.000 0 0
Finanskostnader -20.000 -36.000 -9.000 -8.000 0
Finans -20.000 -36.000 -6.000 -8.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -467.000 348.000 98.000 -367.000 -62.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 272.000 200.000 247.000 0 0
Sum varige driftsmidler 272.000 200.000 247.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 33.000 0 0
Sum anleggsmidler 272.000 200.000 281.000 0 0
Varebeholdning 150.000 100.000 35.000 81.000 0
Kundefordringer 83.000 261.000 102.000 220.000 10.000
Andre fordringer -11.000 86.000 101.000 98.000 138.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 176.000 109.000 426.000 19.000 22.000
Sum omløpsmidler 397.000 556.000 664.000 419.000 170.000
Sum eiendeler 669.000 756.000 945.000 419.000 170.000
Sum opptjent egenkapital -450.000 18.000 -331.000 -429.000 -62.000
Sum egenkapital -425.000 42.000 -306.000 -404.000 -37.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 99.000 0
Sum langsiktig gjeld 442.000 237.000 209.000 0 0
Leverandørgjeld 409.000 277.000 678.000 420.000 21.000
Betalbar skatt 5.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 118.000 6.000 66.000 6.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 126.000 188.000 299.000 298.000 185.000
Sum kortsiktig gjeld 653.000 477.000 1.043.000 823.000 207.000
Sum gjeld og egenkapital 669.000 756.000 945.000 418.000 169.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -256.000 79.000 -379.000 -404.000 -37.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1 0.6 0.5 0.8
Likviditetsgrad 2 0.4 1 0.6 0.4 0.8
Soliditet -63.4 5.6 -32.3 -96.4 -21.8
Resultatgrad -10.4 14.6 3.2 -22.3 -167.6
Rentedekningsgrad -22.4 10.8 11.7
Gjeldsgrad -2.6 1 -4.1 -5.6
Total kapitalrentabilitet -66.7 51.5 11.4 -85.9 -36.5
Signatur
20.10.2021
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
20.10.2021
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Daglig leder og styrets leder i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex