Din Sport AS
Juridisk navn:  Din Sport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57820051
Storehagen 9 Storehagen 9 Fax: 57820071
6800 Førde 6800 Førde
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 842313902
Aksjekapital: 550.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 1/31/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Collegium Revisjon AS
Regnskapsfører: Rekneskap Fjordane As
Utvikling:
Omsetning  
  
18.07%
Resultat  
  
113.29%
Egenkapital  
  
22.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.006.000 6.781.000 7.754.000 7.885.000 7.501.000
Resultat: 78.000 -587.000 110.000 4.000 165.000
Egenkapital: 431.000 353.000 940.000 830.000 826.000
Regnskap for  Din Sport AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.006.000 6.781.000 7.754.000 7.885.000 7.501.000
Driftskostnader -7.855.000 -7.304.000 -7.595.000 -7.824.000 -7.282.000
Driftsresultat 151.000 -523.000 159.000 62.000 220.000
Finansinntekter 13.000 8.000 11.000 10.000 15.000
Finanskostnader -86.000 -72.000 -60.000 -69.000 -70.000
Finans -73.000 -64.000 -49.000 -59.000 -55.000
Resultat før skatt 78.000 -587.000 110.000 4.000 165.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 78.000 -587.000 110.000 4.000 165.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 96.000 99.000 100.000 99.000 95.000
Sum omløpsmidler 2.540.000 2.128.000 2.375.000 2.737.000 2.528.000
Sum eiendeler 2.636.000 2.227.000 2.475.000 2.836.000 2.623.000
Sum opptjent egenkapital -119.000 -197.000 390.000 280.000 276.000
Sum egenkapital 431.000 353.000 940.000 830.000 826.000
Sum langsiktig gjeld 641.000 222.000 367.000 504.000 630.000
Sum kortsiktig gjeld 1.565.000 1.652.000 1.168.000 1.502.000 1.167.000
Sum gjeld og egenkapital 2.637.000 2.227.000 2.475.000 2.836.000 2.623.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.006.000 6.781.000 7.754.000 7.885.000 7.501.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 8.006.000 6.781.000 7.754.000 7.885.000 7.501.000
Varekostnad -5.408.000 -4.815.000 -5.087.000 -5.345.000 -4.793.000
Lønninger -1.391.000 -1.392.000 -1.424.000 -1.381.000 -1.395.000
Avskrivning -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.053.000 -1.094.000 -1.081.000 -1.095.000 -1.091.000
Driftskostnader -7.855.000 -7.304.000 -7.595.000 -7.824.000 -7.282.000
Driftsresultat 151.000 -523.000 159.000 62.000 220.000
Finansinntekter 13.000 8.000 11.000 10.000 15.000
Finanskostnader -86.000 -72.000 -60.000 -69.000 -70.000
Finans -73.000 -64.000 -49.000 -59.000 -55.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 78.000 -587.000 110.000 4.000 165.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 81.000 81.000 79.000 75.000 68.000
Sum anleggsmidler 96.000 99.000 100.000 99.000 95.000
Varebeholdning 2.378.000 1.957.000 2.137.000 2.179.000 2.081.000
Kundefordringer 12.000 27.000 20.000 104.000 150.000
Andre fordringer 5.000 15.000 130.000 127.000 131.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 145.000 129.000 87.000 328.000 166.000
Sum omløpsmidler 2.540.000 2.128.000 2.375.000 2.737.000 2.528.000
Sum eiendeler 2.636.000 2.227.000 2.475.000 2.836.000 2.623.000
Sum opptjent egenkapital -119.000 -197.000 390.000 280.000 276.000
Sum egenkapital 431.000 353.000 940.000 830.000 826.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 561.000 70.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 641.000 222.000 367.000 504.000 630.000
Leverandørgjeld 1.042.000 584.000 712.000 1.107.000 812.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 222.000 210.000 237.000 265.000 221.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 300.000 297.000 150.000 131.000 134.000
Sum kortsiktig gjeld 1.565.000 1.652.000 1.168.000 1.502.000 1.167.000
Sum gjeld og egenkapital 2.637.000 2.227.000 2.475.000 2.836.000 2.623.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 975.000 476.000 1.207.000 1.235.000 1.361.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.3 2 1.8 2.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.2 0.4 0.4
Soliditet 16.3 15.9 3 29.3 31.5
Resultatgrad 1.9 -7.7 2.1 0.8 2.9
Rentedekningsgrad 1.8 -7.3 2.6 0.9 3.1
Gjeldsgrad 5.1 5.3 1.6 2.4 2.2
Total kapitalrentabilitet 6.2 -23.1 6.9 2.5 9
Signatur
26.02.2016
Prokurister
26.02.2016
PROKURA HVER FOR SEG
MO ARNE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex