Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Din Tanntekniker As
Juridisk navn:  Din Tanntekniker As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51525497
Postboks 271 Marieroveien 17 Fax: 51523485
4002 Stavanger 4017 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 971002042
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 1/15/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Credo Revisjon AS
Regnskapsfører: Borghildur Kristjansdottir Autorisert Regnskapsfører
Utvikling:
Omsetning  
  
2.47%
Resultat  
  
62.62%
Egenkapital  
  
14.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.205.000 7.031.000 8.609.000 10.038.000 10.291.000
Resultat: 979.000 602.000 548.000 -59.000 886.000
Egenkapital: 864.000 756.000 616.000 598.000 575.000
Regnskap for  Din Tanntekniker As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.205.000 7.031.000 8.609.000 10.038.000 10.291.000
Driftskostnader -6.256.000 -6.416.000 -8.059.000 -10.101.000 -9.417.000
Driftsresultat 950.000 616.000 550.000 -62.000 874.000
Finansinntekter 45.000 2.000 1.000 6.000 13.000
Finanskostnader -16.000 -16.000 -3.000 -2.000 -2.000
Finans 29.000 -14.000 -2.000 4.000 11.000
Resultat før skatt 979.000 602.000 548.000 -59.000 886.000
Skattekostnad -215.000 -133.000 -130.000 10.000 -232.000
Årsresultat 764.000 470.000 418.000 -49.000 654.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.305.000 805.000 69.000 50.000 64.000
Sum omløpsmidler 1.101.000 1.187.000 1.958.000 1.734.000 2.077.000
Sum eiendeler 2.406.000 1.992.000 2.027.000 1.784.000 2.141.000
Sum opptjent egenkapital 762.000 484.000 345.000 326.000 375.000
Sum egenkapital 864.000 756.000 616.000 598.000 575.000
Sum langsiktig gjeld 44.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.497.000 1.236.000 1.411.000 1.187.000 1.566.000
Sum gjeld og egenkapital 2.405.000 1.992.000 2.028.000 1.785.000 2.141.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.127.000 7.031.000 8.609.000 10.038.000 10.291.000
Andre inntekter 78.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.205.000 7.031.000 8.609.000 10.038.000 10.291.000
Varekostnad -1.140.000 -1.236.000 -1.250.000 -1.524.000 -1.720.000
Lønninger -3.081.000 -3.338.000 -4.369.000 -5.555.000 -4.793.000
Avskrivning -64.000 -11.000 -11.000 0 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.971.000 -1.831.000 -2.429.000 -3.022.000 -2.889.000
Driftskostnader -6.256.000 -6.416.000 -8.059.000 -10.101.000 -9.417.000
Driftsresultat 950.000 616.000 550.000 -62.000 874.000
Finansinntekter 45.000 2.000 1.000 6.000 13.000
Finanskostnader -16.000 -16.000 -3.000 -2.000 -2.000
Finans 29.000 -14.000 -2.000 4.000 11.000
Konsernbidrag -486.000 0 0 0 0
Utbytte 0 -330.000 -400.000 0 -400.000
Årsresultat 764.000 470.000 418.000 -49.000 654.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 34.000 41.000 50.000 64.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.305.000 17.000 28.000 0 0
Sum varige driftsmidler 1.305.000 17.000 28.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 754.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.305.000 805.000 69.000 50.000 64.000
Varebeholdning 385.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Kundefordringer 201.000 421.000 450.000 254.000 373.000
Andre fordringer 67.000 198.000 827.000 840.000 1.098.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 247.000 543.000 657.000 615.000 581.000
Sum omløpsmidler 1.101.000 1.187.000 1.958.000 1.734.000 2.077.000
Sum eiendeler 2.406.000 1.992.000 2.027.000 1.784.000 2.141.000
Sum opptjent egenkapital 762.000 484.000 345.000 326.000 375.000
Sum egenkapital 864.000 756.000 616.000 598.000 575.000
Sum avsetninger til forpliktelser 44.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 623.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 44.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 307.000 163.000 136.000 166.000 220.000
Betalbar skatt 0 126.000 120.000 0 215.000
Skyldig offentlige avgifter 256.000 238.000 277.000 417.000 309.000
Utbytte 0 -330.000 -400.000 0 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 312.000 379.000 478.000 604.000 421.000
Sum kortsiktig gjeld 1.497.000 1.236.000 1.411.000 1.187.000 1.566.000
Sum gjeld og egenkapital 2.405.000 1.992.000 2.028.000 1.785.000 2.141.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -396.000 -49.000 547.000 547.000 511.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1 1.4 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.9 1.4 1.4 1.3
Soliditet 35.9 3 30.4 33.5 26.9
Resultatgrad 13.2 8.8 6.4 -0.6 8.5
Rentedekningsgrad 59.4 38.5 183.3 4
Gjeldsgrad 1.8 1.6 2.3 2 2.7
Total kapitalrentabilitet 41.4 3 27.2 -3.1 41.4
Signatur
21.12.2020
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex