Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dinair As
Juridisk navn:  Dinair As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22905900
Prof Birkelandsvei 36 Prof Birkelandsvei 36 Fax: 22905909
1081 Oslo 1081 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 938589828
Aksjekapital: 110.880 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 9/24/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.54%
Resultat  
  
-269.36%
Egenkapital  
  
-1501.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2016
Omsetning: 23.635.000 22.828.000 22.868.000 14.851.000 12.339.000
Resultat: -2.242.000 -607.000 -915.000 -788.000 1.266.000
Egenkapital: -2.579.000 184.000 657.000 1.379.000 1.988.000
Regnskap for  Dinair As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2016
Driftsinntekter 23.635.000 22.828.000 22.868.000 14.851.000 12.339.000
Driftskostnader -25.879.000 -23.427.000 -23.769.000 -15.626.000 -11.071.000
Driftsresultat -2.243.000 -598.000 -901.000 -775.000 1.269.000
Finansinntekter 1.000 0 6.000 6.000
Finanskostnader -9.000 -14.000 -19.000 -8.000
Finans 1.000 -9.000 -14.000 -13.000 -2.000
Resultat før skatt -2.242.000 -607.000 -915.000 -788.000 1.266.000
Skattekostnad -520.000 134.000 201.000 179.000 -319.000
Årsresultat -2.762.000 -473.000 -714.000 -609.000 947.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.000 555.000 387.000 194.000 12.000
Sum omløpsmidler 9.908.000 10.362.000 10.765.000 5.980.000 5.407.000
Sum eiendeler 9.940.000 10.917.000 11.152.000 6.174.000 5.419.000
Sum opptjent egenkapital -2.679.000 83.000 556.000 1.278.000 1.887.000
Sum egenkapital -2.579.000 184.000 657.000 1.379.000 1.988.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.518.000 10.734.000 10.495.000 4.795.000 3.431.000
Sum gjeld og egenkapital 9.940.000 10.918.000 11.152.000 6.174.000 5.419.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.635.000 22.828.000 22.868.000 14.849.000 12.336.000
Andre inntekter 0 2.000 2.000
Driftsinntekter 23.635.000 22.828.000 22.868.000 14.851.000 12.339.000
Varekostnad -16.192.000 -14.832.000 -15.884.000 -7.847.000 -6.201.000
Lønninger -4.848.000 -4.150.000 -4.454.000 -4.261.000 -2.675.000
Avskrivning -15.000 -3.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.824.000 -4.442.000 -3.431.000 -3.518.000 -2.195.000
Driftskostnader -25.879.000 -23.427.000 -23.769.000 -15.626.000 -11.071.000
Driftsresultat -2.243.000 -598.000 -901.000 -775.000 1.269.000
Finansinntekter 1.000 0 6.000 6.000
Finanskostnader -9.000 -14.000 -19.000 -8.000
Finans 1.000 -9.000 -14.000 -13.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 -945.000
Årsresultat -2.762.000 -473.000 -714.000 -609.000 947.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 520.000 387.000 194.000 12.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 32.000 35.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 32.000 35.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 32.000 555.000 387.000 194.000 12.000
Varebeholdning 4.119.000 5.027.000 3.311.000 3.027.000 2.651.000
Kundefordringer 2.996.000 3.073.000 3.707.000 996.000 1.670.000
Andre fordringer 87.000 3.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.706.000 2.263.000 3.745.000 1.957.000 1.086.000
Sum omløpsmidler 9.908.000 10.362.000 10.765.000 5.980.000 5.407.000
Sum eiendeler 9.940.000 10.917.000 11.152.000 6.174.000 5.419.000
Sum opptjent egenkapital -2.679.000 83.000 556.000 1.278.000 1.887.000
Sum egenkapital -2.579.000 184.000 657.000 1.379.000 1.988.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 10.335.000 9.058.000 8.398.000 3.763.000 1.356.000
Betalbar skatt 0 3.000 322.000
Skyldig offentlige avgifter 1.565.000 1.168.000 1.446.000 542.000 506.000
Utbytte 0 0 -945.000
Annen kortsiktig gjeld 617.000 508.000 651.000 486.000 301.000
Sum kortsiktig gjeld 12.518.000 10.734.000 10.495.000 4.795.000 3.431.000
Sum gjeld og egenkapital 9.940.000 10.918.000 11.152.000 6.174.000 5.419.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.610.000 -372.000 270.000 1.185.000 1.976.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.0 1 1.2 1.6
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.7 0.6 0.8
Soliditet -25.9 1.7 5.9 22.3 36.7
Resultatgrad -9.5 -2.6 -3.9 -5.2 10.3
Rentedekningsgrad -66.4 -64.4 -40.8 158.6
Gjeldsgrad -4.9 58.3 1 3.5 1.7
Total kapitalrentabilitet -22.6 -5.5 -8.1 -12.5 23.5
Signatur
26.04.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
04.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex