Ditt As
Juridisk navn:  Ditt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90203823
c/o Skipsfjord Vesteråsveien 34B Vesteråsveien 34B Fax:
0382 Oslo 382 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 996019462
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/16/2010
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-35%
Resultat  
  
-55.56%
Egenkapital  
  
29.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 65.000 100.000 58.000 35.000 36.000
Resultat: 28.000 63.000 2.000 -30.000 -42.000
Egenkapital: -68.000 -96.000 -159.000 -161.000 -130.000
Regnskap for  Ditt As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 65.000 100.000 58.000 35.000 36.000
Driftskostnader -37.000 -37.000 -56.000 -64.000 -81.000
Driftsresultat 28.000 63.000 2.000 -30.000 -45.000
Finansinntekter 0 0 0 0 4.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -2.000
Finans 0 0 0 -1.000 2.000
Resultat før skatt 28.000 63.000 2.000 -30.000 -42.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 28.000 63.000 2.000 -30.000 -42.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.000 32.000 1.000 17.000 35.000
Sum eiendeler 1.000 32.000 1.000 17.000 35.000
Sum opptjent egenkapital -172.000 -201.000 -264.000 -266.000 -235.000
Sum egenkapital -68.000 -96.000 -159.000 -161.000 -130.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 68.000 128.000 160.000 178.000 165.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 32.000 1.000 17.000 35.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 65.000 100.000 58.000 35.000 36.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 65.000 100.000 58.000 35.000 36.000
Varekostnad 0 0 0 0 -12.000
Lønninger -1.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -36.000 -37.000 -56.000 -64.000 -69.000
Driftskostnader -37.000 -37.000 -56.000 -64.000 -81.000
Driftsresultat 28.000 63.000 2.000 -30.000 -45.000
Finansinntekter 0 0 0 0 4.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -2.000
Finans 0 0 0 -1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 28.000 63.000 2.000 -30.000 -42.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 31.000 0 16.000 23.000
Andre fordringer 0 0 0 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 1.000 1.000 11.000
Sum omløpsmidler 1.000 32.000 1.000 17.000 35.000
Sum eiendeler 1.000 32.000 1.000 17.000 35.000
Sum opptjent egenkapital -172.000 -201.000 -264.000 -266.000 -235.000
Sum egenkapital -68.000 -96.000 -159.000 -161.000 -130.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 17.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 16.000 23.000 10.000 0 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 53.000 105.000 150.000 178.000 147.000
Sum kortsiktig gjeld 68.000 128.000 160.000 178.000 165.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 32.000 1.000 17.000 35.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -67.000 -96.000 -159.000 -161.000 -130.000
Likviditetsgrad 1 0 0.3 0 0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0.3 0 0.1 0.2
Soliditet -947.1 -371.4
Resultatgrad 43.1 6 3.4 -85.7
Rentedekningsgrad -22.5
Gjeldsgrad -1.3 -1.1 -1.3
Total kapitalrentabilitet 196.9 2 -176.5 -117.1
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.08.2011
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex