Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dm Bygg As
Juridisk navn:  Dm Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Orekrattet 10 Orekrattet 10 Fax:
3340 Åmot 3340 Åmot
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 924988770
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/16/2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Dekon Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
119.44%
Resultat  
  
-130.77%
Egenkapital  
  
-511.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 869.000 396.000
Resultat: -60.000 -26.000
Egenkapital: -37.000 9.000
Regnskap for  Dm Bygg As
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 869.000 396.000
Driftskostnader -924.000 -420.000
Driftsresultat -55.000 -23.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -5.000 -3.000
Finans -5.000 -3.000
Resultat før skatt -60.000 -26.000
Skattekostnad 13.000 6.000
Årsresultat -46.000 -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 105.000 325.000
Sum omløpsmidler 156.000 101.000
Sum eiendeler 261.000 426.000
Sum opptjent egenkapital -67.000 -21.000
Sum egenkapital -37.000 9.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 298.000 416.000
Sum gjeld og egenkapital 261.000 425.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 819.000 361.000
Andre inntekter 50.000 35.000
Driftsinntekter 869.000 396.000
Varekostnad -25.000 -157.000
Lønninger -551.000 -6.000
Avskrivning -9.000 -100.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -339.000 -157.000
Driftskostnader -924.000 -420.000
Driftsresultat -55.000 -23.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -5.000 -3.000
Finans -5.000 -3.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -46.000 -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 19.000 6.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 52.000 0
Driftsløsøre 34.000 319.000
Sum varige driftsmidler 86.000 319.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 105.000 325.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 35.000
Andre fordringer 74.000 15.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 82.000 51.000
Sum omløpsmidler 156.000 101.000
Sum eiendeler 261.000 426.000
Sum opptjent egenkapital -67.000 -21.000
Sum egenkapital -37.000 9.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 9.000 5.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 37.000 3.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 253.000 407.000
Sum kortsiktig gjeld 298.000 416.000
Sum gjeld og egenkapital 261.000 425.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -142.000 -315.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.2
Likviditetsgrad 2 0.5 0.2
Soliditet -14.2 2.1
Resultatgrad -6.3 -5.8
Rentedekningsgrad -11.0 -7.7
Gjeldsgrad -8.1 46.2
Total kapitalrentabilitet -21.1 -5.4
Signatur
10.08.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.08.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex