Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Doc Invest AS
Juridisk navn:  Doc Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55298113
Klaus Hanssens Vei 35 Klaus Hanssens Vei 35 Fax:
5053 Bergen 5053 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 960925505
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1991 1
Foretakstype: AS
Revisor: Sigma Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.57%
Resultat  
  
-92.86%
Egenkapital  
  
-1.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 174.000 168.000 162.000 156.000 189.000
Resultat: -27.000 -14.000 -45.000 -114.000 -1.000
Egenkapital: 2.367.000 2.394.000 2.408.000 2.453.000 2.568.000
Regnskap for  Doc Invest AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 174.000 168.000 162.000 156.000 189.000
Driftskostnader -175.000 -151.000 -172.000 -232.000 -171.000
Driftsresultat -1.000 17.000 -10.000 -76.000 18.000
Finansinntekter 0 1.000 3.000
Finanskostnader -26.000 -31.000 -35.000 -39.000 -22.000
Finans -26.000 -31.000 -35.000 -38.000 -19.000
Resultat før skatt -27.000 -14.000 -45.000 -114.000 -1.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -27.000 -14.000 -45.000 -114.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.834.000 3.854.000 3.874.000 3.843.000 3.088.000
Sum omløpsmidler 117.000 190.000 270.000 418.000 1.330.000
Sum eiendeler 3.951.000 4.044.000 4.144.000 4.261.000 4.418.000
Sum opptjent egenkapital 2.267.000 2.294.000 2.308.000 2.353.000 2.468.000
Sum egenkapital 2.367.000 2.394.000 2.408.000 2.453.000 2.568.000
Sum langsiktig gjeld 1.584.000 1.650.000 1.736.000 1.807.000 1.850.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.951.000 4.044.000 4.144.000 4.260.000 4.418.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 174.000 168.000 162.000 156.000 189.000
Driftsinntekter 174.000 168.000 162.000 156.000 189.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -20.000 -20.000 -15.000 -17.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -155.000 -131.000 -157.000 -215.000 -159.000
Driftskostnader -175.000 -151.000 -172.000 -232.000 -171.000
Driftsresultat -1.000 17.000 -10.000 -76.000 18.000
Finansinntekter 0 1.000 3.000
Finanskostnader -26.000 -31.000 -35.000 -39.000 -22.000
Finans -26.000 -31.000 -35.000 -38.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -27.000 -14.000 -45.000 -114.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 3.748.000 3.748.000 3.748.000 3.702.000 2.930.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 86.000 106.000 126.000 141.000 158.000
Sum varige driftsmidler 3.834.000 3.854.000 3.874.000 3.843.000 3.088.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.834.000 3.854.000 3.874.000 3.843.000 3.088.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 117.000 190.000 270.000 418.000 1.330.000
Sum omløpsmidler 117.000 190.000 270.000 418.000 1.330.000
Sum eiendeler 3.951.000 4.044.000 4.144.000 4.261.000 4.418.000
Sum opptjent egenkapital 2.267.000 2.294.000 2.308.000 2.353.000 2.468.000
Sum egenkapital 2.367.000 2.394.000 2.408.000 2.453.000 2.568.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.584.000 1.650.000 1.736.000 1.807.000 1.850.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.951.000 4.044.000 4.144.000 4.260.000 4.418.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 117.000 190.000 270.000 418.000 1.330.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 59.9 59.2 58.1 57.6 58.1
Resultatgrad -0.6 10.1 -6.2 -48.7 9.5
Rentedekningsgrad -0.0 0.5 -0.3 -1.9 0.8
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet -0.0 0.4 -0.2 -1.8 0.5
Signatur
07.06.2006
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex