Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Doctus AS
Juridisk navn:  Doctus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56394847
Uteflorsvegen 20 Uteflorsvegen 20 Fax: 56193021
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 976187865
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon As
Regnskapsfører: Hagel As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.66%
Resultat  
  
-8.26%
Egenkapital  
  
8.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 304.000 302.000 341.000 351.000 379.000
Resultat: 200.000 218.000 259.000 272.000 249.000
Egenkapital: 2.218.000 2.044.000 1.865.000 1.647.000 1.375.000
Regnskap for  Doctus AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 304.000 302.000 341.000 351.000 379.000
Driftskostnader -104.000 -83.000 -82.000 -79.000 -131.000
Driftsresultat 200.000 219.000 259.000 272.000 248.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0
Resultat før skatt 200.000 218.000 259.000 272.000 249.000
Skattekostnad -26.000 -39.000 -42.000 0 0
Årsresultat 174.000 179.000 218.000 272.000 249.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.601.000 1.636.000 1.044.000 1.053.000 366.000
Sum omløpsmidler 780.000 555.000 970.000 723.000 1.137.000
Sum eiendeler 2.381.000 2.191.000 2.014.000 1.776.000 1.503.000
Sum opptjent egenkapital 2.118.000 1.944.000 1.765.000 1.547.000 1.275.000
Sum egenkapital 2.218.000 2.044.000 1.865.000 1.647.000 1.375.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 164.000 147.000 148.000 128.000 128.000
Sum gjeld og egenkapital 2.382.000 2.191.000 2.013.000 1.775.000 1.503.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 304.000 302.000 341.000 351.000 379.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 304.000 302.000 341.000 351.000 379.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -26.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000
Avskrivning -10.000 -8.000 -10.000 -12.000 -19.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -68.000 -47.000 -44.000 -39.000 -84.000
Driftskostnader -104.000 -83.000 -82.000 -79.000 -131.000
Driftsresultat 200.000 219.000 259.000 272.000 248.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 174.000 179.000 218.000 272.000 249.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 47.000 56.000 64.000 74.000 86.000
Sum varige driftsmidler 47.000 56.000 64.000 74.000 86.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.554.000 1.580.000 980.000 980.000 281.000
Sum anleggsmidler 1.601.000 1.636.000 1.044.000 1.053.000 366.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 2.000 45.000 60.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 780.000 555.000 967.000 678.000 1.077.000
Sum omløpsmidler 780.000 555.000 970.000 723.000 1.137.000
Sum eiendeler 2.381.000 2.191.000 2.014.000 1.776.000 1.503.000
Sum opptjent egenkapital 2.118.000 1.944.000 1.765.000 1.547.000 1.275.000
Sum egenkapital 2.218.000 2.044.000 1.865.000 1.647.000 1.375.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 30.000 0 0 0
Betalbar skatt 26.000 39.000 42.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 3.000 0 3.000 3.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 104.000 104.000 107.000 125.000 125.000
Sum kortsiktig gjeld 164.000 147.000 148.000 128.000 128.000
Sum gjeld og egenkapital 2.382.000 2.191.000 2.013.000 1.775.000 1.503.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 616.000 408.000 822.000 595.000 1.009.000
Likviditetsgrad 1 4.8 3.8 6.6 5.6 8.9
Likviditetsgrad 2 4.8 3.8 6.6 5.6 8.9
Soliditet 93.1 93.3 92.6 92.8 91.5
Resultatgrad 65.8 72.5 7 77.5 65.4
Rentedekningsgrad 219.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 8.4 10.0 12.9 15.3 16.5
Signatur
06.07.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex