Document.no AS
Juridisk navn:  Document.no AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41354638
Postboks 6846 St.Olavs Plass c/o Regnskapsteknisk Byrå RTB Hoffsveien 1A Fax:
0130 Oslo 275 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 893068392
Aksjekapital: 130.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/15/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lou Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
42.6%
Resultat  
  
-6.54%
Egenkapital  
  
7.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.756.000 5.439.000 3.882.000 2.867.000 1.533.000
Resultat: 143.000 153.000 380.000 332.000 368.000
Egenkapital: 1.702.000 1.590.000 1.498.000 1.120.000 771.000
Regnskap for  Document.no AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.756.000 5.439.000 3.882.000 2.867.000 1.533.000
Driftskostnader -7.610.000 -5.287.000 -3.413.000 -2.523.000 -1.141.000
Driftsresultat 146.000 153.000 469.000 344.000 392.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -89.000 -12.000 -25.000
Finans -3.000 -1.000 -89.000 -12.000 -24.000
Resultat før skatt 143.000 153.000 380.000 332.000 368.000
Skattekostnad -32.000 -60.000 -2.000 17.000 9.000
Årsresultat 112.000 92.000 378.000 349.000 377.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 600.000 700.000 807.000 913.000 1.020.000
Sum omløpsmidler 1.328.000 1.051.000 800.000 637.000 366.000
Sum eiendeler 1.928.000 1.751.000 1.607.000 1.550.000 1.386.000
Sum opptjent egenkapital 1.557.000 1.445.000 1.353.000 975.000 626.000
Sum egenkapital 1.702.000 1.590.000 1.498.000 1.120.000 771.000
Sum langsiktig gjeld 42.000 41.000 2.000 298.000 600.000
Sum kortsiktig gjeld 184.000 120.000 106.000 132.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 1.928.000 1.751.000 1.606.000 1.550.000 1.386.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.756.000 5.439.000 3.882.000 2.867.000 1.533.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.756.000 5.439.000 3.882.000 2.867.000 1.533.000
Varekostnad -5.378.000 -3.353.000 -2.226.000 -1.381.000 -718.000
Lønninger -754.000 -747.000 -174.000 -5.000 0
Avskrivning -100.000 -107.000 -107.000 -107.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.378.000 -1.080.000 -906.000 -1.030.000 -423.000
Driftskostnader -7.610.000 -5.287.000 -3.413.000 -2.523.000 -1.141.000
Driftsresultat 146.000 153.000 469.000 344.000 392.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -89.000 -12.000 -25.000
Finans -3.000 -1.000 -89.000 -12.000 -24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 112.000 92.000 378.000 349.000 377.000
Balanse detaljer          
Goodwill 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000
Sum Immatrielle midler 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 7.000 13.000 20.000
Sum varige driftsmidler 0 7.000 13.000 20.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 600.000 700.000 807.000 913.000 1.020.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 9.000 80.000 13.000 194.000 0
Andre fordringer 289.000 320.000 277.000 117.000 140.000
Sum investeringer 0 21.000 21.000 21.000
Kasse, bank 882.000 505.000 343.000 158.000 68.000
Sum omløpsmidler 1.328.000 1.051.000 800.000 637.000 366.000
Sum eiendeler 1.928.000 1.751.000 1.607.000 1.550.000 1.386.000
Sum opptjent egenkapital 1.557.000 1.445.000 1.353.000 975.000 626.000
Sum egenkapital 1.702.000 1.590.000 1.498.000 1.120.000 771.000
Sum avsetninger til forpliktelser 42.000 41.000 2.000 0 17.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 42.000 41.000 2.000 298.000 600.000
Leverandørgjeld 45.000 6.000 -78.000 23.000 0
Betalbar skatt 31.000 21.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 42.000 32.000 8.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 65.000 61.000 176.000 109.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 184.000 120.000 106.000 132.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 1.928.000 1.751.000 1.606.000 1.550.000 1.386.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.144.000 931.000 694.000 505.000 351.000
Likviditetsgrad 1 7.2 8.8 7.5 4.8 24.4
Likviditetsgrad 2 7.2 8.8 7.5 4.8 24.4
Soliditet 88.3 90.8 93.3 72.3 55.6
Resultatgrad 1.9 2.8 12.1 1 25.6
Rentedekningsgrad 48.7 1 5.3 28.7 15.7
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.4 0.8
Total kapitalrentabilitet 7.6 8.7 29.2 22.2 28.4
Signatur
10.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex