Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dof ASA
Juridisk navn:  Dof ASA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181000
Alfabygget 1 Fax: 56181006
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 935349230
Aksjekapital: 316.456.167 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 5/3/1984 1
Foretakstype: ASA
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.98%
Resultat  
  
81.27%
Egenkapital  
  
-92.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 44.000.000 53.000.000 29.000.000 22.000.000 155.000.000
Resultat: -485.000.000 -2.589.000.000 -2.848.000.000 -524.000.000 -1.267.000.000
Egenkapital: 37.000.000 522.000.000 3.238.000.000 6.116.000.000 6.409.000.000
Regnskap for  Dof ASA
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 44.000.000 53.000.000 29.000.000 22.000.000 155.000.000
Driftskostnader -56.000.000 -52.000.000 -63.000.000 -43.000.000 -175.000.000
Driftsresultat -12.000.000 1.000.000 -34.000.000 -21.000.000 -20.000.000
Finansinntekter 86.000.000 70.000.000 64.000.000 103.000.000 115.000.000
Finanskostnader -559.000.000 -2.660.000.000 -2.878.000.000 -606.000.000 -1.362.000.000
Finans -473.000.000 -2.590.000.000 -2.814.000.000 -503.000.000 -1.247.000.000
Resultat før skatt -485.000.000 -2.589.000.000 -2.848.000.000 -524.000.000 -1.267.000.000
Skattekostnad -30.000.000 41.000.000 6.000.000
Årsresultat -485.000.000 -2.589.000.000 -2.878.000.000 -483.000.000 -1.261.000.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.621.000.000 3.656.000.000 3.757.000.000 6.240.000.000 6.907.000.000
Sum omløpsmidler 307.000.000 144.000.000 199.000.000 530.000.000 889.000.000
Sum eiendeler 3.928.000.000 3.800.000.000 3.956.000.000 6.770.000.000 7.796.000.000
Sum opptjent egenkapital -279.000.000 75.000.000 86.000.000 2.533.000.000 2.740.000.000
Sum egenkapital 37.000.000 522.000.000 3.238.000.000 6.116.000.000 6.409.000.000
Sum langsiktig gjeld 3.000.000 2.000.000 161.000.000 507.000.000
Sum kortsiktig gjeld 3.891.000.000 3.275.000.000 715.000.000 493.000.000 880.000.000
Sum gjeld og egenkapital 3.928.000.000 3.800.000.000 3.955.000.000 6.770.000.000 7.796.000.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 44.000.000 53.000.000 0 22.000.000 155.000.000
Andre inntekter 29.000.000 0 0
Driftsinntekter 44.000.000 53.000.000 29.000.000 22.000.000 155.000.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -18.000.000 -22.000.000 -23.000.000 -20.000.000 -53.000.000
Avskrivning -1.000.000 -1.000.000 0 0 -27.000.000
Nedskrivning 0 0 -29.000.000
Andre driftskostnader -37.000.000 -29.000.000 -40.000.000 -23.000.000 -66.000.000
Driftskostnader -56.000.000 -52.000.000 -63.000.000 -43.000.000 -175.000.000
Driftsresultat -12.000.000 1.000.000 -34.000.000 -21.000.000 -20.000.000
Finansinntekter 86.000.000 70.000.000 64.000.000 103.000.000 115.000.000
Finanskostnader -559.000.000 -2.660.000.000 -2.878.000.000 -606.000.000 -1.362.000.000
Finans -473.000.000 -2.590.000.000 -2.814.000.000 -503.000.000 -1.247.000.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -485.000.000 -2.589.000.000 -2.878.000.000 -483.000.000 -1.261.000.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 25.000.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 7.000.000 5.000.000 2.000.000 0 0
Sum varige driftsmidler 7.000.000 5.000.000 2.000.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.614.000.000 3.651.000.000 3.755.000.000 6.215.000.000 6.907.000.000
Sum anleggsmidler 3.621.000.000 3.656.000.000 3.757.000.000 6.240.000.000 6.907.000.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 32.000.000 37.000.000 8.000.000 28.000.000 46.000.000
Andre fordringer 39.000.000 22.000.000 13.000.000 19.000.000 48.000.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 236.000.000 85.000.000 178.000.000 483.000.000 795.000.000
Sum omløpsmidler 307.000.000 144.000.000 199.000.000 530.000.000 889.000.000
Sum eiendeler 3.928.000.000 3.800.000.000 3.956.000.000 6.770.000.000 7.796.000.000
Sum opptjent egenkapital -279.000.000 75.000.000 86.000.000 2.533.000.000 2.740.000.000
Sum egenkapital 37.000.000 522.000.000 3.238.000.000 6.116.000.000 6.409.000.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000.000 2.000.000 3.000.000 18.000.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.199.000.000 1.050.000.000 500.000.000 346.000.000 793.000.000
Sum langsiktig gjeld 3.000.000 2.000.000 161.000.000 507.000.000
Leverandørgjeld 18.000.000 5.000.000 4.000.000 17.000.000 30.000.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.674.000.000 2.220.000.000 211.000.000 130.000.000 57.000.000
Sum kortsiktig gjeld 3.891.000.000 3.275.000.000 715.000.000 493.000.000 880.000.000
Sum gjeld og egenkapital 3.928.000.000 3.800.000.000 3.955.000.000 6.770.000.000 7.796.000.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.584.000.000 -3.131.000.000 -516.000.000 37.000.000 9.000.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.3 1.1 1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.3 1.1 1
Soliditet 0.9 13.7 81.9 90.3 82.2
Resultatgrad -27.3 1.9 -117.2 -95.5 -12.9
Rentedekningsgrad -0.0 -
Gjeldsgrad 105.2 6.3 0.2 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 1.9 1.9 0.8 1.2 1.2
Signatur
02.06.2022
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.06.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex