Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dof Subsea Rederi Iii As
Juridisk navn:  Dof Subsea Rederi Iii As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Thormøhlens gate 53C Thormøhlens gate 53C Fax:
5006 Bergen 5006 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 915872662
Aksjekapital: 60.400.000 NOK
Etableringsdato: 8/18/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
89.73%
Resultat  
  
117.45%
Egenkapital  
  
14.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 351.000.000 185.000.000 270.000.000 203.000.000 95.000.000
Resultat: 152.000.000 -871.000.000 -296.000.000 -165.000.000 -91.000.000
Egenkapital: -895.000.000 -1.047.000.000 -173.000.000 36.000.000 53.000.000
Regnskap for  Dof Subsea Rederi Iii As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 351.000.000 185.000.000 270.000.000 203.000.000 95.000.000
Driftskostnader -85.000.000 -1.043.000.000 -471.000.000 -246.000.000 -125.000.000
Driftsresultat 266.000.000 -858.000.000 -201.000.000 -43.000.000 -30.000.000
Finansinntekter 71.000.000 0 0 0
Finanskostnader -114.000.000 -84.000.000 -95.000.000 -122.000.000 -61.000.000
Finans -114.000.000 -13.000.000 -95.000.000 -122.000.000 -61.000.000
Resultat før skatt 152.000.000 -871.000.000 -296.000.000 -165.000.000 -91.000.000
Skattekostnad -3.000.000 -9.000.000 0 -23.000.000
Årsresultat 152.000.000 -874.000.000 -305.000.000 -165.000.000 -114.000.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 790.000.000 801.000.000 1.373.000.000 1.598.000.000 1.682.000.000
Sum omløpsmidler 214.000.000 38.000.000 126.000.000 43.000.000 60.000.000
Sum eiendeler 1.004.000.000 839.000.000 1.499.000.000 1.641.000.000 1.742.000.000
Sum opptjent egenkapital -955.000.000 -1.107.000.000 -233.000.000 -354.000.000 -189.000.000
Sum egenkapital -895.000.000 -1.047.000.000 -173.000.000 36.000.000 53.000.000
Sum langsiktig gjeld 633.000.000 631.000.000 1.497.000.000
Sum kortsiktig gjeld 1.899.000.000 1.886.000.000 1.039.000.000 974.000.000 192.000.000
Sum gjeld og egenkapital 1.004.000.000 839.000.000 1.499.000.000 1.641.000.000 1.742.000.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 300.000.000 185.000.000 270.000.000 203.000.000 95.000.000
Andre inntekter 51.000.000 0 0 0
Driftsinntekter 351.000.000 185.000.000 270.000.000 203.000.000 95.000.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -73.000.000 -82.000.000 -75.000.000 -39.000.000 -17.000.000
Avskrivning -70.000.000 -45.000.000 -43.000.000 -47.000.000 -36.000.000
Nedskrivning -655.000.000 -205.000.000 -72.000.000 -30.000.000
Andre driftskostnader 58.000.000 -261.000.000 -148.000.000 -88.000.000 -42.000.000
Driftskostnader -85.000.000 -1.043.000.000 -471.000.000 -246.000.000 -125.000.000
Driftsresultat 266.000.000 -858.000.000 -201.000.000 -43.000.000 -30.000.000
Finansinntekter 71.000.000 0 0 0
Finanskostnader -114.000.000 -84.000.000 -95.000.000 -122.000.000 -61.000.000
Finans -114.000.000 -13.000.000 -95.000.000 -122.000.000 -61.000.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 152.000.000 -874.000.000 -305.000.000 -165.000.000 -114.000.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 777.000.000 795.000.000 1.367.000.000 1.598.000.000 1.682.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 13.000.000 6.000.000 6.000.000 0 0
Sum anleggsmidler 790.000.000 801.000.000 1.373.000.000 1.598.000.000 1.682.000.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 8.000.000 0 20.000.000 55.000.000
Andre fordringer 206.000.000 37.000.000 125.000.000 23.000.000 5.000.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.000.000 1.000.000 0 0
Sum omløpsmidler 214.000.000 38.000.000 126.000.000 43.000.000 60.000.000
Sum eiendeler 1.004.000.000 839.000.000 1.499.000.000 1.641.000.000 1.742.000.000
Sum opptjent egenkapital -955.000.000 -1.107.000.000 -233.000.000 -354.000.000 -189.000.000
Sum egenkapital -895.000.000 -1.047.000.000 -173.000.000 36.000.000 53.000.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 844.000.000 783.000.000 826.000.000 911.000.000 116.000.000
Sum langsiktig gjeld 633.000.000 631.000.000 1.497.000.000
Leverandørgjeld 5.000.000 5.000.000 6.000.000 3.000.000 15.000.000
Betalbar skatt 1.000.000 2.000.000 4.000.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.049.000.000 1.096.000.000 203.000.000 60.000.000 61.000.000
Sum kortsiktig gjeld 1.899.000.000 1.886.000.000 1.039.000.000 974.000.000 192.000.000
Sum gjeld og egenkapital 1.004.000.000 839.000.000 1.499.000.000 1.641.000.000 1.742.000.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.685.000.000 -1.848.000.000 -913.000.000 -931.000.000 -132.000.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0 0.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0 0.3
Soliditet -89.1 -124.8 -11.5 2.2 3
Resultatgrad 75.8 -463.8 -74.4 -21.2 -31.6
Rentedekningsgrad 2.3 -10.2 -2.1 -0.4 -0.5
Gjeldsgrad -2.1 -1.8 -9.7 44.6 31.9
Total kapitalrentabilitet 26.5 -93.8 -13.4 -2.6 -1.7
Signatur
15.01.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex