Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dok Med AS
Juridisk navn:  Dok Med AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22609881
Fabritiusalléen 5 Fabritiusalléen 5 Fax: 22699399
0370 Oslo 370 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914764130
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/15/1956
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.34%
Resultat  
  
-63.64%
Egenkapital  
  
8.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 542.000 689.000 584.000 693.000 190.000
Resultat: 16.000 44.000 -3.000 53.000 75.000
Egenkapital: 165.000 152.000 118.000 120.000 82.000
Regnskap for  Dok Med AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 542.000 689.000 584.000 693.000 190.000
Driftskostnader -525.000 -645.000 -587.000 -639.000 -116.000
Driftsresultat 16.000 44.000 -3.000 53.000 75.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 16.000 44.000 -3.000 53.000 75.000
Skattekostnad -4.000 -10.000 0 -15.000 0
Årsresultat 13.000 34.000 -3.000 77.000 75.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 66.000 73.000 76.000 61.000 39.000
Sum omløpsmidler 252.000 605.000 214.000 240.000 128.000
Sum eiendeler 318.000 678.000 290.000 301.000 167.000
Sum opptjent egenkapital 65.000 52.000 18.000 20.000 -18.000
Sum egenkapital 165.000 152.000 118.000 120.000 82.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 153.000 526.000 173.000 180.000 85.000
Sum gjeld og egenkapital 318.000 678.000 291.000 300.000 167.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 542.000 689.000 584.000 693.000 190.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 542.000 689.000 584.000 693.000 190.000
Varekostnad -1.000 -1.000 -3.000 -5.000 -32.000
Lønninger -399.000 -513.000 -421.000 -479.000 0
Avskrivning -28.000 -31.000 -33.000 -26.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -97.000 -100.000 -130.000 -129.000 -84.000
Driftskostnader -525.000 -645.000 -587.000 -639.000 -116.000
Driftsresultat 16.000 44.000 -3.000 53.000 75.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 13.000 34.000 -3.000 77.000 75.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 39.000
Driftsløsøre 66.000 73.000 76.000 61.000 0
Sum varige driftsmidler 66.000 73.000 76.000 61.000 39.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 66.000 73.000 76.000 61.000 39.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 32.000 38.000 35.000 41.000 65.000
Andre fordringer 0 36.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 220.000 567.000 143.000 199.000 63.000
Sum omløpsmidler 252.000 605.000 214.000 240.000 128.000
Sum eiendeler 318.000 678.000 290.000 301.000 167.000
Sum opptjent egenkapital 65.000 52.000 18.000 20.000 -18.000
Sum egenkapital 165.000 152.000 118.000 120.000 82.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 1.000 1.000 0
Betalbar skatt 4.000 10.000 0 15.000 19.000
Skyldig offentlige avgifter 149.000 213.000 172.000 164.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 300.000 0 0 66.000
Sum kortsiktig gjeld 153.000 526.000 173.000 180.000 85.000
Sum gjeld og egenkapital 318.000 678.000 291.000 300.000 167.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 99.000 79.000 41.000 60.000 43.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.2 1.2 1.3 1.5
Likviditetsgrad 2 1.6 1.2 1.2 1.3 1.5
Soliditet 51.9 22.4 40.5 4 49.1
Resultatgrad 3.0 6.4 -0.5 7.6 39.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9 3.5 1.5 1.5 1
Total kapitalrentabilitet 5.0 6.5 17.7 44.9
Signatur
16.12.2011
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex