Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dokufilm AS
Juridisk navn:  Dokufilm AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90738049
Vestre Strandgate 19A Vestre Strandgate 19A Fax:
4611 Kristiansand S 4611 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 987877006
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/2005 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Institutt For Bedriftssikring As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.4%
Resultat  
  
107.16%
Egenkapital  
  
485.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 896.000 875.000 1.152.000 1.144.000 1.695.000
Resultat: 35.000 -489.000 -141.000 -383.000 -41.000
Egenkapital: 41.000 7.000 633.000 748.000 1.044.000
Regnskap for  Dokufilm AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 896.000 875.000 1.152.000 1.144.000 1.695.000
Driftskostnader -861.000 -1.365.000 -1.294.000 -1.527.000 -1.737.000
Driftsresultat 35.000 -489.000 -141.000 -383.000 -41.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 35.000 -489.000 -141.000 -383.000 -41.000
Skattekostnad -137.000 26.000 87.000 9.000
Årsresultat 35.000 -626.000 -115.000 -296.000 -32.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 69.000 217.000 523.000 724.000 842.000
Sum omløpsmidler 247.000 198.000 472.000 304.000 527.000
Sum eiendeler 316.000 415.000 995.000 1.028.000 1.369.000
Sum opptjent egenkapital -59.000 -94.000 532.000 647.000 943.000
Sum egenkapital 41.000 7.000 633.000 748.000 1.044.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 274.000 408.000 362.000 281.000 325.000
Sum gjeld og egenkapital 316.000 415.000 995.000 1.029.000 1.369.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 889.000 874.000 1.152.000 1.143.000 1.695.000
Andre inntekter 7.000 1.000 0 1.000 0
Driftsinntekter 896.000 875.000 1.152.000 1.144.000 1.695.000
Varekostnad -72.000 -2.000 -133.000 -148.000 -420.000
Lønninger -419.000 -790.000 -654.000 -790.000 -791.000
Avskrivning -148.000 -209.000 -228.000 -237.000 -202.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -222.000 -364.000 -279.000 -352.000 -324.000
Driftskostnader -861.000 -1.365.000 -1.294.000 -1.527.000 -1.737.000
Driftsresultat 35.000 -489.000 -141.000 -383.000 -41.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 35.000 -626.000 -115.000 -296.000 -32.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 137.000 110.000 23.000
Fast eiendom 0 0 0 76.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 69.000 217.000 386.000 614.000 743.000
Sum varige driftsmidler 69.000 217.000 386.000 614.000 819.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 69.000 217.000 523.000 724.000 842.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 35.000 366.000 44.000 184.000
Andre fordringer 4.000 11.000 13.000 33.000 32.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 243.000 152.000 92.000 227.000 311.000
Sum omløpsmidler 247.000 198.000 472.000 304.000 527.000
Sum eiendeler 316.000 415.000 995.000 1.028.000 1.369.000
Sum opptjent egenkapital -59.000 -94.000 532.000 647.000 943.000
Sum egenkapital 41.000 7.000 633.000 748.000 1.044.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 1.000 3.000 15.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 56.000 88.000 104.000 76.000 121.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 212.000 319.000 255.000 190.000 199.000
Sum kortsiktig gjeld 274.000 408.000 362.000 281.000 325.000
Sum gjeld og egenkapital 316.000 415.000 995.000 1.029.000 1.369.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -27.000 -210.000 110.000 23.000 202.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.5 1.3 1.1 1.6
Likviditetsgrad 2 0.9 0.5 1.3 1.1 1.6
Soliditet 13.0 1.7 63.6 72.7 76.3
Resultatgrad 3.9 -55.9 -12.2 -33.5 -2.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 6.7 58.3 0.6 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 11.1 -117.8 -14.2 -37.2
Signatur
30.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.12.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex