Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dokwell AS
Juridisk navn:  Dokwell AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93223453
C/O Linderud Legesenter Postboks 73 Linderud c/o Linderud Legesenter Erich Mogensøns vei 38 Fax: 70255070
0517 Oslo 594 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 971644176
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/1995 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.75%
Resultat  
  
45.61%
Egenkapital  
  
1748.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.063.000 4.743.000 3.963.000 3.802.000 3.203.000
Resultat: 3.218.000 2.210.000 40.000 1.181.000 2.112.000
Egenkapital: 1.072.000 58.000 1.625.000 3.533.000 2.847.000
Regnskap for  Dokwell AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.063.000 4.743.000 3.963.000 3.802.000 3.203.000
Driftskostnader -1.694.000 -1.844.000 -2.124.000 -1.813.000 -1.600.000
Driftsresultat 3.368.000 2.899.000 1.839.000 1.989.000 1.604.000
Finansinntekter 0 0 0 521.000
Finanskostnader -150.000 -689.000 -1.799.000 -808.000 -14.000
Finans -150.000 -689.000 -1.799.000 -808.000 507.000
Resultat før skatt 3.218.000 2.210.000 40.000 1.181.000 2.112.000
Skattekostnad -704.000 -652.000 -447.000 -496.000 -401.000
Årsresultat 2.514.000 1.559.000 -408.000 685.000 1.711.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 213.000 213.000 371.000 644.000 918.000
Sum omløpsmidler 3.246.000 1.667.000 1.889.000 3.563.000 4.334.000
Sum eiendeler 3.459.000 1.880.000 2.260.000 4.207.000 5.252.000
Sum opptjent egenkapital 1.042.000 28.000 1.595.000 3.503.000 2.817.000
Sum egenkapital 1.072.000 58.000 1.625.000 3.533.000 2.847.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.507.000
Sum kortsiktig gjeld 2.386.000 1.822.000 635.000 674.000 898.000
Sum gjeld og egenkapital 3.458.000 1.880.000 2.260.000 4.207.000 5.252.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.058.000 4.743.000 3.963.000 3.802.000 3.203.000
Andre inntekter 5.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.063.000 4.743.000 3.963.000 3.802.000 3.203.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -832.000 -828.000 -837.000 -567.000 -416.000
Avskrivning -158.000 -273.000 -275.000 -275.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -862.000 -858.000 -1.014.000 -971.000 -909.000
Driftskostnader -1.694.000 -1.844.000 -2.124.000 -1.813.000 -1.600.000
Driftsresultat 3.368.000 2.899.000 1.839.000 1.989.000 1.604.000
Finansinntekter 0 0 0 521.000
Finanskostnader -150.000 -689.000 -1.799.000 -808.000 -14.000
Finans -150.000 -689.000 -1.799.000 -808.000 507.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -2.475.000 -1.500.000 0 -400.000
Årsresultat 2.514.000 1.559.000 -408.000 685.000 1.711.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 146.000 396.000 646.000
Sum Immatrielle midler 0 146.000 396.000 646.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 10.000 23.000 45.000 70.000
Sum varige driftsmidler 10.000 10.000 23.000 45.000 70.000
Sum finansielle anleggsmidler 202.000 202.000 202.000 202.000 202.000
Sum anleggsmidler 213.000 213.000 371.000 644.000 918.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 10.000 16.000 7.000 7.000 25.000
Andre fordringer 109.000 109.000 109.000 121.000 107.000
Sum investeringer 1.974.000 556.000 1.160.000 2.600.000 3.374.000
Kasse, bank 1.153.000 986.000 612.000 836.000 828.000
Sum omløpsmidler 3.246.000 1.667.000 1.889.000 3.563.000 4.334.000
Sum eiendeler 3.459.000 1.880.000 2.260.000 4.207.000 5.252.000
Sum opptjent egenkapital 1.042.000 28.000 1.595.000 3.503.000 2.817.000
Sum egenkapital 1.072.000 58.000 1.625.000 3.533.000 2.847.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.507.000
Leverandørgjeld 1.000 0 2.000 0 3.000
Betalbar skatt 704.000 652.000 447.000 503.000 426.000
Skyldig offentlige avgifter 41.000 60.000 51.000 63.000 27.000
Utbytte -1.500.000 -2.475.000 -1.500.000 0 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 140.000 134.000 134.000 109.000 42.000
Sum kortsiktig gjeld 2.386.000 1.822.000 635.000 674.000 898.000
Sum gjeld og egenkapital 3.458.000 1.880.000 2.260.000 4.207.000 5.252.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 860.000 -155.000 1.254.000 2.889.000 3.436.000
Likviditetsgrad 1 1.4 0.9 3 5.3 4.8
Likviditetsgrad 2 1.4 0.9 3 5.3 4.8
Soliditet 31.0 3.1 71.9 8 54.2
Resultatgrad 66.5 61.1 46.4 52.3 50.1
Rentedekningsgrad 22.5 4.2 1 2.5 114.6
Gjeldsgrad 2.2 31.4 0.4 0.2 0.8
Total kapitalrentabilitet 97.4 154.2 81.4 47.3 40.5
Signatur
01.07.2020
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex