Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Don Pablos Pizza AS
Juridisk navn:  Don Pablos Pizza AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64873602
Finstadveien 23A Idrettsveien 5 Fax:
1406 Ski 1400 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 921534965
Aksjekapital: 650.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 8/18/1978
Foretakstype: AS
Revisor: Lst Revisjon As
Regnskapsfører: Regnskapsservice Follo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.96%
Resultat  
  
-1300%
Egenkapital  
  
-36.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.523.000 9.260.000 9.502.000 9.328.000 9.469.000
Resultat: -196.000 -14.000 -61.000 180.000 -109.000
Egenkapital: -739.000 -543.000 -529.000 -468.000 -648.000
Regnskap for  Don Pablos Pizza AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.523.000 9.260.000 9.502.000 9.328.000 9.469.000
Driftskostnader -8.728.000 -9.240.000 -9.533.000 -9.120.000 -9.556.000
Driftsresultat -205.000 20.000 -32.000 207.000 -87.000
Finansinntekter 1.000 4.000 5.000 2.000 4.000
Finanskostnader 8.000 -38.000 -35.000 -30.000 -27.000
Finans 9.000 -34.000 -30.000 -28.000 -23.000
Resultat før skatt -196.000 -14.000 -61.000 180.000 -109.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -196.000 -14.000 -61.000 180.000 -109.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.000 41.000 73.000 113.000 178.000
Sum omløpsmidler 889.000 1.004.000 1.145.000 1.125.000 829.000
Sum eiendeler 898.000 1.045.000 1.218.000 1.238.000 1.007.000
Sum opptjent egenkapital -2.589.000 -2.393.000 -2.379.000 -2.318.000 -2.498.000
Sum egenkapital -739.000 -543.000 -529.000 -468.000 -648.000
Sum langsiktig gjeld 433.000 447.000 460.000 471.000 546.000
Sum kortsiktig gjeld 1.204.000 1.141.000 1.288.000 1.236.000 1.109.000
Sum gjeld og egenkapital 898.000 1.045.000 1.219.000 1.239.000 1.007.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.370.000 9.156.000 9.502.000 9.328.000 9.469.000
Andre inntekter 153.000 104.000 0 0 0
Driftsinntekter 8.523.000 9.260.000 9.502.000 9.328.000 9.469.000
Varekostnad -2.441.000 -2.490.000 -2.571.000 -2.503.000 -2.872.000
Lønninger -4.056.000 -4.643.000 -4.723.000 -4.479.000 -4.626.000
Avskrivning -32.000 -32.000 -60.000 -65.000 -65.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.199.000 -2.075.000 -2.179.000 -2.073.000 -1.993.000
Driftskostnader -8.728.000 -9.240.000 -9.533.000 -9.120.000 -9.556.000
Driftsresultat -205.000 20.000 -32.000 207.000 -87.000
Finansinntekter 1.000 4.000 5.000 2.000 4.000
Finanskostnader 8.000 -38.000 -35.000 -30.000 -27.000
Finans 9.000 -34.000 -30.000 -28.000 -23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -196.000 -14.000 -61.000 180.000 -109.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 41.000 73.000 113.000 178.000
Sum varige driftsmidler 9.000 41.000 73.000 113.000 178.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.000 41.000 73.000 113.000 178.000
Varebeholdning 116.000 189.000 162.000 137.000 144.000
Kundefordringer 36.000 43.000 186.000 91.000 68.000
Andre fordringer 212.000 253.000 142.000 128.000 69.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 524.000 518.000 655.000 770.000 547.000
Sum omløpsmidler 889.000 1.004.000 1.145.000 1.125.000 829.000
Sum eiendeler 898.000 1.045.000 1.218.000 1.238.000 1.007.000
Sum opptjent egenkapital -2.589.000 -2.393.000 -2.379.000 -2.318.000 -2.498.000
Sum egenkapital -739.000 -543.000 -529.000 -468.000 -648.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 50.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 433.000 447.000 460.000 471.000 546.000
Leverandørgjeld 427.000 240.000 256.000 357.000 229.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 285.000 401.000 400.000 395.000 401.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 443.000 500.000 631.000 484.000 478.000
Sum kortsiktig gjeld 1.204.000 1.141.000 1.288.000 1.236.000 1.109.000
Sum gjeld og egenkapital 898.000 1.045.000 1.219.000 1.239.000 1.007.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -315.000 -137.000 -143.000 -111.000 -280.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.9 0.9 0.9 0.7
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0.8 0.8 0.6
Soliditet -82.3 -43.4 -37.8 -64.3
Resultatgrad -2.4 0.2 -0.3 2.2 -0.9
Rentedekningsgrad 25.6 0.5 -0.9 6.9 -3.2
Gjeldsgrad -2.2 -2.9 -3.3 -3.6 -2.6
Total kapitalrentabilitet -22.7 2.3 -2.2 16.9 -8.2
Signatur
09.12.2021
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex