Donnas Smykkegalleri As
Juridisk navn:  Donnas Smykkegalleri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22414407
Postboks 1569 Vika Stortorvets Basarer Stortorvet 1B Fax:
0118 Oslo 155 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 999131514
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/1/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: House Of Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.52%
Resultat  
  
588.89%
Egenkapital  
  
16.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.059.000 1.880.000 2.230.000 2.479.000 2.781.000
Resultat: 132.000 -27.000 7.000 2.000 65.000
Egenkapital: 370.000 317.000 339.000 333.000 332.000
Regnskap for  Donnas Smykkegalleri As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.059.000 1.880.000 2.230.000 2.479.000 2.781.000
Driftskostnader -1.933.000 -1.913.000 -2.229.000 -2.447.000 -2.720.000
Driftsresultat 126.000 -32.000 1.000 32.000 62.000
Finansinntekter 6.000 8.000 7.000 0 5.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -30.000 -1.000
Finans 6.000 5.000 6.000 -30.000 4.000
Resultat før skatt 132.000 -27.000 7.000 2.000 65.000
Skattekostnad -29.000 6.000 -2.000 -2.000 -16.000
Årsresultat 103.000 -21.000 5.000 1.000 49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.000 14.000 18.000 27.000 36.000
Sum omløpsmidler 2.122.000 1.999.000 2.056.000 1.921.000 1.713.000
Sum eiendeler 2.130.000 2.013.000 2.074.000 1.948.000 1.749.000
Sum opptjent egenkapital 270.000 217.000 239.000 233.000 232.000
Sum egenkapital 370.000 317.000 339.000 333.000 332.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.760.000 1.696.000 1.735.000 1.615.000 1.416.000
Sum gjeld og egenkapital 2.130.000 2.013.000 2.074.000 1.948.000 1.748.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.017.000 1.873.000 2.230.000 2.479.000 2.781.000
Andre inntekter 42.000 7.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.059.000 1.880.000 2.230.000 2.479.000 2.781.000
Varekostnad -788.000 -567.000 -528.000 -768.000 -1.063.000
Lønninger -836.000 -1.021.000 -1.355.000 -1.328.000 -1.303.000
Avskrivning -10.000 -10.000 -10.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -309.000 -315.000 -336.000 -341.000 -334.000
Driftskostnader -1.933.000 -1.913.000 -2.229.000 -2.447.000 -2.720.000
Driftsresultat 126.000 -32.000 1.000 32.000 62.000
Finansinntekter 6.000 8.000 7.000 0 5.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -30.000 -1.000
Finans 6.000 5.000 6.000 -30.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -50.000 0 0 0
Årsresultat 103.000 -21.000 5.000 1.000 49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 14.000 8.000 7.000 6.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 20.000 30.000
Sum varige driftsmidler 10.000 20.000 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.000 14.000 18.000 27.000 36.000
Varebeholdning 1.416.000 1.665.000 1.655.000 1.372.000 1.159.000
Kundefordringer 0 0 9.000
Andre fordringer 35.000 34.000 42.000 46.000 38.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 671.000 300.000 359.000 503.000 506.000
Sum omløpsmidler 2.122.000 1.999.000 2.056.000 1.921.000 1.713.000
Sum eiendeler 2.130.000 2.013.000 2.074.000 1.948.000 1.749.000
Sum opptjent egenkapital 270.000 217.000 239.000 233.000 232.000
Sum egenkapital 370.000 317.000 339.000 333.000 332.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.408.000 1.419.000 1.418.000 1.287.000 1.110.000
Betalbar skatt 24.000 3.000 2.000 19.000
Skyldig offentlige avgifter 198.000 130.000 178.000 191.000 151.000
Utbytte -50.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 130.000 146.000 136.000 135.000 137.000
Sum kortsiktig gjeld 1.760.000 1.696.000 1.735.000 1.615.000 1.416.000
Sum gjeld og egenkapital 2.130.000 2.013.000 2.074.000 1.948.000 1.748.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 362.000 303.000 321.000 306.000 297.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2 0.2 0.3 0.4
Soliditet 17.4 15.7 16.3 17.1 1
Resultatgrad 6.1 -1.7 0 1.3 2.2
Rentedekningsgrad -10.7 1 1.1 6
Gjeldsgrad 4.8 5.4 5.1 4.8 4.3
Total kapitalrentabilitet 6.2 -1.2 0.4 1.6 3.8
Signatur
25.05.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
25.05.2022
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex