Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dräger Norge As
Juridisk navn:  Dräger Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23069500
Postboks 6318 Etterstad Nils Hansens Vei 8 Fax: 23069501
0604 Oslo 667 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 936079679
Aksjekapital: 1.129.450 NOK
Antall ansatte: 56
Etableringsdato: 10/24/1984
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.85%
Resultat  
  
61.16%
Egenkapital  
  
66.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 245.113.000 215.287.000 203.890.000 178.876.000 220.759.000
Resultat: 13.247.000 8.220.000 6.947.000 6.015.000 9.804.000
Egenkapital: 25.625.000 15.362.000 25.065.000 22.891.000 39.522.000
Regnskap for  Dräger Norge As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 245.113.000 215.287.000 203.890.000 178.876.000 220.759.000
Driftskostnader -232.068.000 -207.482.000 -197.270.000 -173.928.000 -210.912.000
Driftsresultat 13.044.000 7.805.000 6.620.000 4.947.000 9.847.000
Finansinntekter 1.361.000 702.000 850.000 2.526.000 2.561.000
Finanskostnader -1.158.000 -287.000 -523.000 -1.458.000 -2.605.000
Finans 203.000 415.000 327.000 1.068.000 -44.000
Resultat før skatt 13.247.000 8.220.000 6.947.000 6.015.000 9.804.000
Skattekostnad -2.984.000 -1.922.000 -1.773.000 -1.550.000 -2.578.000
Årsresultat 10.263.000 6.297.000 5.173.000 4.465.000 7.226.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.478.000 5.346.000 4.291.000 3.170.000 3.491.000
Sum omløpsmidler 92.112.000 93.279.000 73.614.000 78.930.000 90.324.000
Sum eiendeler 98.590.000 98.625.000 77.905.000 82.100.000 93.815.000
Sum opptjent egenkapital 24.496.000 14.233.000 23.935.000 21.762.000 38.393.000
Sum egenkapital 25.625.000 15.362.000 25.065.000 22.891.000 39.522.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 72.964.000 83.263.000 52.840.000 59.209.000 54.294.000
Sum gjeld og egenkapital 98.589.000 98.625.000 77.904.000 82.100.000 93.816.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 235.854.000 209.811.000 199.485.000 174.352.000 218.154.000
Andre inntekter 9.259.000 5.476.000 4.405.000 4.523.000 2.605.000
Driftsinntekter 245.113.000 215.287.000 203.890.000 178.876.000 220.759.000
Varekostnad -138.709.000 -117.616.000 -100.127.000 -92.343.000 -137.238.000
Lønninger -59.197.000 -51.449.000 -55.564.000 -45.765.000 -46.263.000
Avskrivning -1.025.000 -890.000 -867.000 -891.000 -798.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.137.000 -37.527.000 -40.712.000 -34.929.000 -26.613.000
Driftskostnader -232.068.000 -207.482.000 -197.270.000 -173.928.000 -210.912.000
Driftsresultat 13.044.000 7.805.000 6.620.000 4.947.000 9.847.000
Finansinntekter 1.361.000 702.000 850.000 2.526.000 2.561.000
Finanskostnader -1.158.000 -287.000 -523.000 -1.458.000 -2.605.000
Finans 203.000 415.000 327.000 1.068.000 -44.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 10.263.000 6.297.000 5.173.000 4.465.000 7.226.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.566.000 1.686.000 1.225.000 751.000 870.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.912.000 3.660.000 3.065.000 2.420.000 2.621.000
Sum varige driftsmidler 3.912.000 3.660.000 3.065.000 2.420.000 2.621.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.478.000 5.346.000 4.291.000 3.170.000 3.491.000
Varebeholdning 10.660.000 10.031.000 8.351.000 9.447.000 9.714.000
Kundefordringer 43.728.000 60.317.000 35.005.000 32.680.000 29.027.000
Andre fordringer 30.170.000 18.765.000 26.155.000 28.963.000 5.192.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.866.000 3.784.000 3.648.000 4.133.000 46.307.000
Sum omløpsmidler 92.112.000 93.279.000 73.614.000 78.930.000 90.324.000
Sum eiendeler 98.590.000 98.625.000 77.905.000 82.100.000 93.815.000
Sum opptjent egenkapital 24.496.000 14.233.000 23.935.000 21.762.000 38.393.000
Sum egenkapital 25.625.000 15.362.000 25.065.000 22.891.000 39.522.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 20.793.000 43.117.000 22.907.000 25.134.000 32.422.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.762.000 3.025.000 2.526.000 1.902.000 2.133.000
Betalbar skatt 3.863.000 2.383.000 2.248.000 1.431.000 2.106.000
Skyldig offentlige avgifter 16.532.000 12.794.000 8.463.000 9.505.000 2.830.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.014.000 21.943.000 16.696.000 21.239.000 14.802.000
Sum kortsiktig gjeld 72.964.000 83.263.000 52.840.000 59.209.000 54.294.000
Sum gjeld og egenkapital 98.589.000 98.625.000 77.904.000 82.100.000 93.816.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.148.000 10.016.000 20.774.000 19.721.000 36.030.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1 1.4 1.3 1.7
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1.2 1.2 1.5
Soliditet 26.0 15.6 32.2 27.9 42.1
Resultatgrad 5.3 3.6 3.2 2.8 4.5
Rentedekningsgrad 11.3 27.2 12.7 3.4 3.8
Gjeldsgrad 2.8 5.4 2.1 2.6 1.4
Total kapitalrentabilitet 14.6 8.6 9.6 9.1 13.2
Signatur
03.09.2020
SIGNATUR I FELLESSKAP
LERDAHL THOMAS
SIGNATUR I FELLESSKAP
LINDGREN KENT TONY MATHIAS
Prokurister
03.09.2020
Prokura i fellesskap
Skriung Joakim
Prokura i fellesskap
Ness Peter Christian
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex