Dråpekort
Juridisk navn:  Dråpekort
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69365696
c/o Monica Leander Dalkleven 1B c/o Monica Leander Dalkleven 1B Fax:
1671 Kråkerøy 1671 Kråkerøy
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 992694963
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 5/15/2008
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-42.88%
Resultat  
  
-214.69%
Egenkapital  
  
-51.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 686.000 1.201.000
Resultat: -281.000 245.000
Egenkapital: 267.000 548.000
Regnskap for  Dråpekort
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 686.000 1.201.000
Driftskostnader -968.000 -956.000
Driftsresultat -281.000 245.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt -281.000 245.000
Skattekostnad
Årsresultat -281.000 245.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000
Sum omløpsmidler 536.000 705.000
Sum eiendeler 536.000 707.000
Sum opptjent egenkapital 267.000 548.000
Sum egenkapital 267.000 548.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 269.000 159.000
Sum gjeld og egenkapital 536.000 707.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.000 1.000
Andre inntekter 681.000 1.200.000
Driftsinntekter 686.000 1.201.000
Varekostnad
Lønninger -1.000
Avskrivning -2.000 -30.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -965.000 -926.000
Driftskostnader -968.000 -956.000
Driftsresultat -281.000 245.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -281.000 245.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 2.000
Sum varige driftsmidler 2.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 2.000
Varebeholdning
Kundefordringer 5.000
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 531.000 705.000
Sum omløpsmidler 536.000 705.000
Sum eiendeler 536.000 707.000
Sum opptjent egenkapital 267.000 548.000
Sum egenkapital 267.000 548.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 93.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 176.000 159.000
Sum kortsiktig gjeld 269.000 159.000
Sum gjeld og egenkapital 536.000 707.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 267.000 546.000
Likviditetsgrad 1 2.0 4.4
Likviditetsgrad 2 2.0 4.4
Soliditet 49.8 77.5
Resultatgrad -41.0 20.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.0 0.3
Total kapitalrentabilitet -52.4 34.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex