Drønen Økonomitenester As
Juridisk navn:  Drønen Økonomitenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kvernhusrenen 5A Kvernhusrenen 5A Fax:
5208 Os 5208 Os
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 998668891
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 7/26/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.45%
Resultat  
  
1.71%
Egenkapital  
  
3.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.005.000 2.933.000 2.746.000 2.732.000 1.871.000
Resultat: 773.000 760.000 597.000 686.000 209.000
Egenkapital: 56.000 54.000 37.000 34.000 31.000
Regnskap for  Drønen Økonomitenester As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.005.000 2.933.000 2.746.000 2.732.000 1.871.000
Driftskostnader -2.234.000 -2.196.000 -2.123.000 -2.076.000 -1.645.000
Driftsresultat 772.000 737.000 622.000 656.000 225.000
Finansinntekter 1.000 30.000 -25.000 30.000 -6.000
Finanskostnader -7.000 0 -1.000 -10.000
Finans 1.000 23.000 -25.000 29.000 -16.000
Resultat før skatt 773.000 760.000 597.000 686.000 209.000
Skattekostnad -171.000 -163.000 -144.000 -158.000 -57.000
Årsresultat 602.000 597.000 453.000 528.000 152.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 15.000 33.000 51.000 15.000
Sum omløpsmidler 1.203.000 1.158.000 967.000 1.032.000 589.000
Sum eiendeler 1.218.000 1.173.000 1.000.000 1.083.000 604.000
Sum opptjent egenkapital 26.000 24.000 14.000 11.000 8.000
Sum egenkapital 56.000 54.000 37.000 34.000 31.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.162.000 1.119.000 964.000 1.050.000 573.000
Sum gjeld og egenkapital 1.218.000 1.173.000 1.001.000 1.084.000 604.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.005.000 2.933.000 2.746.000 2.732.000 1.871.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.005.000 2.933.000 2.746.000 2.732.000 1.871.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.854.000 -1.827.000 -1.764.000 -1.709.000 -1.334.000
Avskrivning -18.000 -18.000 -18.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -380.000 -351.000 -341.000 -349.000 -311.000
Driftskostnader -2.234.000 -2.196.000 -2.123.000 -2.076.000 -1.645.000
Driftsresultat 772.000 737.000 622.000 656.000 225.000
Finansinntekter 1.000 30.000 -25.000 30.000 -6.000
Finanskostnader -7.000 0 -1.000 -10.000
Finans 1.000 23.000 -25.000 29.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -580.000 -450.000 -525.000 -195.000
Årsresultat 602.000 597.000 453.000 528.000 152.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 18.000 36.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum anleggsmidler 15.000 15.000 33.000 51.000 15.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 368.000 260.000 215.000 235.000 173.000
Andre fordringer 30.000 28.000 26.000 23.000 6.000
Sum investeringer 0 249.000 257.000 195.000
Kasse, bank 805.000 870.000 477.000 518.000 215.000
Sum omløpsmidler 1.203.000 1.158.000 967.000 1.032.000 589.000
Sum eiendeler 1.218.000 1.173.000 1.000.000 1.083.000 604.000
Sum opptjent egenkapital 26.000 24.000 14.000 11.000 8.000
Sum egenkapital 56.000 54.000 37.000 34.000 31.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 1.000 0 6.000
Betalbar skatt 171.000 163.000 144.000 158.000 57.000
Skyldig offentlige avgifter 230.000 218.000 216.000 219.000 196.000
Utbytte -600.000 -580.000 -450.000 -525.000 -195.000
Annen kortsiktig gjeld 161.000 157.000 152.000 147.000 119.000
Sum kortsiktig gjeld 1.162.000 1.119.000 964.000 1.050.000 573.000
Sum gjeld og egenkapital 1.218.000 1.173.000 1.001.000 1.084.000 604.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 41.000 39.000 3.000 -18.000 16.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1 1 1 1
Likviditetsgrad 2 1.0 1 1 1 1
Soliditet 4.6 4.6 3.7 3.1 5.1
Resultatgrad 25.7 25.1 22.7 2 1
Rentedekningsgrad 105.3 6 22.5
Gjeldsgrad 20.8 20.7 26.1 30.9 18.5
Total kapitalrentabilitet 63.5 65.4 59.6 63.3 36.3
Signatur
12.07.2016
Prokurister
12.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex