Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dr Ali Hassan Al-Hassan As
Juridisk navn:  Dr Ali Hassan Al-Hassan As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52755060
Postboks 522 Frakkagjerdvegen 90 Fax:
5595 Førresfjorden 5563 Førresfjorden
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 915212425
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Haugaland Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-36.5%
Resultat  
  
-59.49%
Egenkapital  
  
200%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.256.000 1.978.000 2.000.000 2.079.000 588.000
Resultat: 79.000 195.000 105.000 284.000 -879.000
Egenkapital: 31.000 -31.000 -619.000 -699.000 -913.000
Regnskap for  Dr Ali Hassan Al-Hassan As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.256.000 1.978.000 2.000.000 2.079.000 588.000
Driftskostnader -1.175.000 -1.782.000 -1.890.000 -1.784.000 -1.461.000
Driftsresultat 81.000 196.000 110.000 295.000 -875.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 -5.000 -11.000 -4.000
Finans -2.000 0 -5.000 -11.000 -4.000
Resultat før skatt 79.000 195.000 105.000 284.000 -879.000
Skattekostnad -17.000 -7.000 -24.000 -71.000 98.000
Årsresultat 62.000 188.000 80.000 213.000 -781.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 64.000 168.000 294.000 466.000
Sum omløpsmidler 39.000 109.000 20.000 23.000 75.000
Sum eiendeler 39.000 173.000 188.000 317.000 541.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 -61.000 -649.000 -729.000 -943.000
Sum egenkapital 31.000 -31.000 -619.000 -699.000 -913.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 200.000 807.000 1.016.000 1.454.000
Sum gjeld og egenkapital 39.000 173.000 188.000 317.000 541.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 823.000 319.000 15.000 0 0
Andre inntekter 433.000 1.659.000 1.985.000 2.079.000 588.000
Driftsinntekter 1.256.000 1.978.000 2.000.000 2.079.000 588.000
Varekostnad -108.000 -149.000 -237.000 -244.000 -156.000
Lønninger -354.000 -896.000 -984.000 -846.000 -730.000
Avskrivning -76.000 -101.000 -101.000 -101.000 -101.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -637.000 -636.000 -568.000 -593.000 -474.000
Driftskostnader -1.175.000 -1.782.000 -1.890.000 -1.784.000 -1.461.000
Driftsresultat 81.000 196.000 110.000 295.000 -875.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 -5.000 -11.000 -4.000
Finans -2.000 0 -5.000 -11.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 62.000 188.000 80.000 213.000 -781.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 3.000 27.000 98.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg -12.000 13.000 38.000 64.000
Driftsløsøre 76.000 152.000 228.000 304.000
Sum varige driftsmidler 64.000 165.000 266.000 368.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 64.000 168.000 294.000 466.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer -1.000 -114.000 -38.000 40.000
Andre fordringer 3.000 3.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 39.000 107.000 132.000 61.000 35.000
Sum omløpsmidler 39.000 109.000 20.000 23.000 75.000
Sum eiendeler 39.000 173.000 188.000 317.000 541.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 -61.000 -649.000 -729.000 -943.000
Sum egenkapital 31.000 -31.000 -619.000 -699.000 -913.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 23.000 213.000 176.000
Betalbar skatt 22.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 29.000 61.000 49.000 38.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -16.000 168.000 724.000 754.000 1.240.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 200.000 807.000 1.016.000 1.454.000
Sum gjeld og egenkapital 39.000 173.000 188.000 317.000 541.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 31.000 -91.000 -787.000 -993.000 -1.379.000
Likviditetsgrad 1 4.9 0.5 0 0 0.1
Likviditetsgrad 2 4.9 0.5 0 0 0.1
Soliditet 79.5 -17.9 -329.3 -220.5 -168.8
Resultatgrad 6.4 9.9 5.5 14.2 -148.8
Rentedekningsgrad 40.5 2 26.8 -218.8
Gjeldsgrad 0.3 -6.6 -1.3 -1.5 -1.6
Total kapitalrentabilitet 207.7 113.3 58.5 93.1 -161.7
Signatur
29.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex