Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dr Atle Klovning AS
Juridisk navn:  Dr Atle Klovning AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55513300
Frogner Helsesenter Frederik Stangs gate 11-13 Frogner Helsesenter Frederik Stangs gate 11-13 Fax: 55513301
0264 Oslo 264 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989252097
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/27/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kemax Økonomi Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.16%
Resultat  
  
-245.42%
Egenkapital  
  
-8985.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.519.000 2.515.000 2.329.000 1.898.000 2.377.000
Resultat: -867.000 -251.000 199.000 -70.000 133.000
Egenkapital: -636.000 -7.000 231.000 44.000 114.000
Regnskap for  Dr Atle Klovning AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.519.000 2.515.000 2.329.000 1.898.000 2.377.000
Driftskostnader -3.382.000 -2.753.000 -2.126.000 -1.960.000 -2.237.000
Driftsresultat -863.000 -237.000 204.000 -63.000 139.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -13.000 -5.000 -7.000 -7.000
Finans -4.000 -13.000 -5.000 -7.000 -7.000
Resultat før skatt -867.000 -251.000 199.000 -70.000 133.000
Skattekostnad 0 12.000 -12.000 0 0
Årsresultat -867.000 -238.000 187.000 -70.000 133.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 81.000 64.000 90.000 120.000 155.000
Sum omløpsmidler 1.077.000 368.000 430.000 314.000 457.000
Sum eiendeler 1.158.000 432.000 520.000 434.000 612.000
Sum opptjent egenkapital -886.000 -107.000 -19.000 -206.000 -136.000
Sum egenkapital -636.000 -7.000 231.000 44.000 114.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 0 12.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.782.000 439.000 277.000 389.000 497.000
Sum gjeld og egenkapital 1.158.000 432.000 520.000 433.000 611.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.519.000 2.524.000 2.329.000 1.736.000 2.204.000
Andre inntekter 0 -9.000 0 162.000 173.000
Driftsinntekter 2.519.000 2.515.000 2.329.000 1.898.000 2.377.000
Varekostnad -1.000 0 0 0 0
Lønninger -2.109.000 -1.606.000 -1.074.000 -845.000 -1.152.000
Avskrivning -13.000 -26.000 -30.000 -35.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.259.000 -1.121.000 -1.022.000 -1.080.000 -1.054.000
Driftskostnader -3.382.000 -2.753.000 -2.126.000 -1.960.000 -2.237.000
Driftsresultat -863.000 -237.000 204.000 -63.000 139.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -13.000 -5.000 -7.000 -7.000
Finans -4.000 -13.000 -5.000 -7.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -867.000 -238.000 187.000 -70.000 133.000
Balanse detaljer          
Goodwill 51.000 64.000 81.000 101.000 126.000
Sum Immatrielle midler 51.000 64.000 81.000 101.000 126.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 10.000 19.000 29.000
Sum varige driftsmidler 0 0 10.000 19.000 29.000
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 81.000 64.000 90.000 120.000 155.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 11.000 48.000 18.000 3.000
Andre fordringer 0 252.000 382.000 273.000 388.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 855.000 104.000 0 23.000 66.000
Sum omløpsmidler 1.077.000 368.000 430.000 314.000 457.000
Sum eiendeler 1.158.000 432.000 520.000 434.000 612.000
Sum opptjent egenkapital -886.000 -107.000 -19.000 -206.000 -136.000
Sum egenkapital -636.000 -7.000 231.000 44.000 114.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 0 12.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt -2.000 0 100.000 76.000 71.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 0 12.000 0 0
Leverandørgjeld 238.000 153.000 5.000 82.000 110.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 985.000 2.000 14.000 51.000 138.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 561.000 284.000 158.000 180.000 178.000
Sum kortsiktig gjeld 1.782.000 439.000 277.000 389.000 497.000
Sum gjeld og egenkapital 1.158.000 432.000 520.000 433.000 611.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -705.000 -71.000 153.000 -75.000 -40.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.8 1.6 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 1.6 0.8 1.0
Soliditet -54.9 -1.6 44.4 10.2 18.7
Resultatgrad -34.3 -9.4 8.8 -3.3 5.8
Rentedekningsgrad -215.8 -18.2 40.8 19.9
Gjeldsgrad -2.8 -62.7 1.3 8.8 4.4
Total kapitalrentabilitet -74.5 -54.9 39.2 -14.5 22.7
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex