Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dr Atle Klovning AS
Juridisk navn:  Dr Atle Klovning AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55513300
Frogner Helsesenter Frederik Stangs gate 11-13 Frogner Helsesenter Frederik Stangs gate 11-13 Fax: 55513301
0264 Oslo 264 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989252097
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/27/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kemax Økonomi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
45.77%
Resultat  
  
105.07%
Egenkapital  
  
116.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.672.000 2.519.000 2.515.000 2.329.000 1.898.000
Resultat: 44.000 -867.000 -251.000 199.000 -70.000
Egenkapital: 105.000 -636.000 -7.000 231.000 44.000
Regnskap for  Dr Atle Klovning AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.672.000 2.519.000 2.515.000 2.329.000 1.898.000
Driftskostnader -3.551.000 -3.382.000 -2.753.000 -2.126.000 -1.960.000
Driftsresultat 120.000 -863.000 -237.000 204.000 -63.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -76.000 -4.000 -13.000 -5.000 -7.000
Finans -76.000 -4.000 -13.000 -5.000 -7.000
Resultat før skatt 44.000 -867.000 -251.000 199.000 -70.000
Skattekostnad 0 12.000 -12.000 0
Årsresultat 44.000 -867.000 -238.000 187.000 -70.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 68.000 81.000 64.000 90.000 120.000
Sum omløpsmidler 1.475.000 1.077.000 368.000 430.000 314.000
Sum eiendeler 1.543.000 1.158.000 432.000 520.000 434.000
Sum opptjent egenkapital 5.000 -886.000 -107.000 -19.000 -206.000
Sum egenkapital 105.000 -636.000 -7.000 231.000 44.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 0 12.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.438.000 1.782.000 439.000 277.000 389.000
Sum gjeld og egenkapital 1.543.000 1.158.000 432.000 520.000 433.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.672.000 2.519.000 2.524.000 2.329.000 1.736.000
Andre inntekter 0 -9.000 0 162.000
Driftsinntekter 3.672.000 2.519.000 2.515.000 2.329.000 1.898.000
Varekostnad -1.000 -1.000 0 0 0
Lønninger -2.661.000 -2.109.000 -1.606.000 -1.074.000 -845.000
Avskrivning -13.000 -13.000 -26.000 -30.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -876.000 -1.259.000 -1.121.000 -1.022.000 -1.080.000
Driftskostnader -3.551.000 -3.382.000 -2.753.000 -2.126.000 -1.960.000
Driftsresultat 120.000 -863.000 -237.000 204.000 -63.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -76.000 -4.000 -13.000 -5.000 -7.000
Finans -76.000 -4.000 -13.000 -5.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 44.000 -867.000 -238.000 187.000 -70.000
Balanse detaljer          
Goodwill 38.000 51.000 64.000 81.000 101.000
Sum Immatrielle midler 38.000 51.000 64.000 81.000 101.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 10.000 19.000
Sum varige driftsmidler 0 0 10.000 19.000
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 30.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 68.000 81.000 64.000 90.000 120.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.307.000 0 11.000 48.000 18.000
Andre fordringer 0 252.000 382.000 273.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank -54.000 855.000 104.000 0 23.000
Sum omløpsmidler 1.475.000 1.077.000 368.000 430.000 314.000
Sum eiendeler 1.543.000 1.158.000 432.000 520.000 434.000
Sum opptjent egenkapital 5.000 -886.000 -107.000 -19.000 -206.000
Sum egenkapital 105.000 -636.000 -7.000 231.000 44.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 0 12.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 171.000 -2.000 0 100.000 76.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 0 12.000 0
Leverandørgjeld -82.000 238.000 153.000 5.000 82.000
Betalbar skatt -301.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.622.000 985.000 2.000 14.000 51.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -972.000 561.000 284.000 158.000 180.000
Sum kortsiktig gjeld 1.438.000 1.782.000 439.000 277.000 389.000
Sum gjeld og egenkapital 1.543.000 1.158.000 432.000 520.000 433.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 37.000 -705.000 -71.000 153.000 -75.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.6 0.8 1.6 0.8
Likviditetsgrad 2 1.0 0.6 0.8 1.6 0.8
Soliditet 6.8 -54.9 -1.6 44.4 10.2
Resultatgrad 3.3 -34.3 -9.4 8.8 -3.3
Rentedekningsgrad 1.6 -215.8 -18.2 40.8
Gjeldsgrad 13.7 -2.8 -62.7 1.3 8.8
Total kapitalrentabilitet 7.8 -74.5 -54.9 39.2 -14.5
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex