Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dr Einar Martens Fond Til Forskning Av Alvorlige Sinnslidelser
Juridisk navn:  Dr Einar Martens Fond Til Forskning Av Alvorlige Sinnslidelser
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95931968
c/o Legatconsult AS Postboks 13 Slettebakken c/o Legatconsult AS Nattlandsfjellet 117 Fax: 55330506
5899 Bergen 5098 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 979489943
Aksjekapital: 6.179.049 NOK
Etableringsdato: 1/1/1986 1
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-169.77%
Resultat  
  
-2800%
Egenkapital  
  
-8.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: -180.000 258.000 766.000 1.322.000 456.000
Resultat: -609.000 -21.000 433.000 1.123.000 216.000
Egenkapital: 11.241.000 12.315.000 12.820.000 12.869.000 12.218.000
Regnskap for  Dr Einar Martens Fond Til Forskning Av Alvorlige Sinnslidelser
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter -180.000 258.000 766.000 1.322.000 456.000
Driftskostnader -429.000 -279.000 -332.000 -199.000 -240.000
Driftsresultat -609.000 -21.000 433.000 1.123.000 216.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -609.000 -21.000 433.000 1.123.000 216.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -609.000 -21.000 433.000 1.123.000 216.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.132.000 15.490.000 15.085.000 12.423.000 12.897.000
Sum omløpsmidler 732.000 1.121.000 1.682.000 4.028.000 2.622.000
Sum eiendeler 15.864.000 16.611.000 16.767.000 16.451.000 15.519.000
Sum opptjent egenkapital 5.062.000 37.000 542.000 591.000 -59.000
Sum egenkapital 11.241.000 12.315.000 12.820.000 12.869.000 12.218.000
Sum langsiktig gjeld 4.544.000 4.194.000 3.854.000 3.514.000 3.264.000
Sum kortsiktig gjeld 79.000 102.000 93.000 68.000 37.000
Sum gjeld og egenkapital 15.864.000 16.611.000 16.767.000 16.451.000 15.520.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter -180.000 258.000 766.000 1.322.000 456.000
Driftsinntekter -180.000 258.000 766.000 1.322.000 456.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -429.000 -279.000 -332.000 -199.000 -240.000
Driftskostnader -429.000 -279.000 -332.000 -199.000 -240.000
Driftsresultat -609.000 -21.000 433.000 1.123.000 216.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -609.000 -21.000 433.000 1.123.000 216.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 15.132.000 15.490.000 15.085.000 12.423.000 12.897.000
Sum anleggsmidler 15.132.000 15.490.000 15.085.000 12.423.000 12.897.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 198.000 19.000 17.000 1.654.000 42.000
Sum investeringer 487.000 732.000 1.589.000 2.213.000 2.184.000
Kasse, bank 47.000 369.000 76.000 161.000 397.000
Sum omløpsmidler 732.000 1.121.000 1.682.000 4.028.000 2.622.000
Sum eiendeler 15.864.000 16.611.000 16.767.000 16.451.000 15.519.000
Sum opptjent egenkapital 5.062.000 37.000 542.000 591.000 -59.000
Sum egenkapital 11.241.000 12.315.000 12.820.000 12.869.000 12.218.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.544.000 4.194.000 3.854.000 3.514.000 3.264.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.544.000 4.194.000 3.854.000 3.514.000 3.264.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 79.000 102.000 93.000 68.000 37.000
Sum kortsiktig gjeld 79.000 102.000 93.000 68.000 37.000
Sum gjeld og egenkapital 15.864.000 16.611.000 16.767.000 16.451.000 15.520.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 653.000 1.019.000 1.589.000 3.960.000 2.585.000
Likviditetsgrad 1 9.3 1 18.1 59.2 70.9
Likviditetsgrad 2 9.3 1 18.1 59.2 70.9
Soliditet 70.9 74.1 76.5 78.2 78.7
Resultatgrad 338.3 -8.1 56.5 84.9 47.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet -3.8 -0.1 2.6 6.8 1.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex