Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dr Shanker AS
Juridisk navn:  Dr Shanker AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94629124
Postboks 30 Krokvegen 28 Fax: 57791162
6723 Svelgen 6723 Svelgen
Fylke: Kommune:
Vestland Bremanger
Org.nr: 971079738
Aksjekapital: 43.600 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 6/29/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Solvens As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.01%
Resultat  
  
9.83%
Egenkapital  
  
-10.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.940.000 6.786.000 5.714.000 5.562.000 5.317.000
Resultat: 3.319.000 3.022.000 1.828.000 1.614.000 1.856.000
Egenkapital: 2.671.000 2.983.000 2.126.000 2.703.000 1.663.000
Regnskap for  Dr Shanker AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.940.000 6.786.000 5.714.000 5.562.000 5.317.000
Driftskostnader -4.643.000 -3.827.000 -3.932.000 -3.977.000 -3.478.000
Driftsresultat 3.297.000 2.960.000 1.782.000 1.586.000 1.839.000
Finansinntekter 30.000 69.000 54.000 43.000 26.000
Finanskostnader -8.000 -7.000 -9.000 -15.000 -9.000
Finans 22.000 62.000 45.000 28.000 17.000
Resultat før skatt 3.319.000 3.022.000 1.828.000 1.614.000 1.856.000
Skattekostnad -732.000 -665.000 -404.000 -374.000 -446.000
Årsresultat 2.587.000 2.357.000 1.424.000 1.240.000 1.409.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 66.000 45.000 36.000 39.000 53.000
Sum omløpsmidler 6.756.000 5.672.000 4.531.000 3.726.000 3.061.000
Sum eiendeler 6.822.000 5.717.000 4.567.000 3.765.000 3.114.000
Sum opptjent egenkapital 2.627.000 2.940.000 2.083.000 2.659.000 1.619.000
Sum egenkapital 2.671.000 2.983.000 2.126.000 2.703.000 1.663.000
Sum langsiktig gjeld 11.000 10.000 9.000 12.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 4.140.000 2.723.000 2.431.000 1.049.000 1.437.000
Sum gjeld og egenkapital 6.822.000 5.717.000 4.567.000 3.764.000 3.115.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.940.000 6.786.000 5.714.000 5.562.000 5.317.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 7.940.000 6.786.000 5.714.000 5.562.000 5.317.000
Varekostnad -44.000 -43.000 -51.000 -54.000 -63.000
Lønninger -3.712.000 -2.952.000 -2.928.000 -2.842.000 -2.541.000
Avskrivning -11.000 -6.000 -22.000 -15.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -876.000 -826.000 -931.000 -1.066.000 -862.000
Driftskostnader -4.643.000 -3.827.000 -3.932.000 -3.977.000 -3.478.000
Driftsresultat 3.297.000 2.960.000 1.782.000 1.586.000 1.839.000
Finansinntekter 30.000 69.000 54.000 43.000 26.000
Finanskostnader -8.000 -7.000 -9.000 -15.000 -9.000
Finans 22.000 62.000 45.000 28.000 17.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -2.900.000 -1.500.000 -1.500.000 -200.000 -400.000
Årsresultat 2.587.000 2.357.000 1.424.000 1.240.000 1.409.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 47.000 26.000 17.000 20.000 34.000
Sum varige driftsmidler 66.000 45.000 36.000 39.000 53.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 66.000 45.000 36.000 39.000 53.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 443.000 271.000 290.000 215.000 200.000
Andre fordringer 32.000 88.000 75.000 96.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 6.280.000 5.314.000 4.166.000 3.415.000 2.819.000
Sum omløpsmidler 6.756.000 5.672.000 4.531.000 3.726.000 3.061.000
Sum eiendeler 6.822.000 5.717.000 4.567.000 3.765.000 3.114.000
Sum opptjent egenkapital 2.627.000 2.940.000 2.083.000 2.659.000 1.619.000
Sum egenkapital 2.671.000 2.983.000 2.126.000 2.703.000 1.663.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 10.000 9.000 12.000 15.000
Gjeld til kredittinstitutt 21.000 4.000 157.000
Sum langsiktig gjeld 11.000 10.000 9.000 12.000 15.000
Leverandørgjeld 53.000 114.000 88.000 80.000 92.000
Betalbar skatt 731.000 664.000 407.000 376.000 446.000
Skyldig offentlige avgifter 246.000 170.000 181.000 156.000 147.000
Utbytte -2.900.000 -1.500.000 -1.500.000 -200.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 3.110.000 275.000 234.000 233.000 195.000
Sum kortsiktig gjeld 4.140.000 2.723.000 2.431.000 1.049.000 1.437.000
Sum gjeld og egenkapital 6.822.000 5.717.000 4.567.000 3.764.000 3.115.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.616.000 2.949.000 2.100.000 2.677.000 1.624.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.1 1.9 3.6 2.1
Likviditetsgrad 2 1.6 2.1 1.9 3.6 2.1
Soliditet 39.2 52.2 46.6 71.8 53.4
Resultatgrad 41.5 43.6 31.2 28.5 34.6
Rentedekningsgrad 412.1 422.9 1 105.7 204.3
Gjeldsgrad 1.6 0.9 1.1 0.4 0.9
Total kapitalrentabilitet 48.8 53.0 40.2 43.3 59.9
Signatur
16.03.2022
SIGNATUR
SHANKER KAN
Prokurister
16.03.2022
Prokura hver for seg
Shanker Mjåseth Venke Kristin
Prokura hver for seg
Shanker Kan
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex