Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dr. Birger Christensen AS
Juridisk navn:  Dr. Birger Christensen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gamle Sokndalsveien 38 Gamle Sokndalsveien 38 Fax:
4372 Egersund 4372 Egersund
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 993614653
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/2/2009 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
14.05%
Resultat  
  
164.18%
Egenkapital  
  
-2.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.594.000 4.028.000 3.809.000 3.655.000 3.760.000
Resultat: 1.202.000 455.000 -97.000 943.000 516.000
Egenkapital: 625.000 639.000 256.000 352.000 139.000
Regnskap for  Dr. Birger Christensen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.594.000 4.028.000 3.809.000 3.655.000 3.760.000
Driftskostnader -3.388.000 -3.573.000 -3.905.000 -2.713.000 -3.245.000
Driftsresultat 1.206.000 456.000 -95.000 942.000 515.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -5.000 -2.000 -2.000 -1.000 -2.000
Finans -5.000 0 -1.000 0 0
Resultat før skatt 1.202.000 455.000 -97.000 943.000 516.000
Skattekostnad -265.000 -73.000 0 -229.000 -137.000
Årsresultat 937.000 383.000 -97.000 714.000 378.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 81.000 81.000 106.000 14.000 61.000
Sum omløpsmidler 1.728.000 1.148.000 1.272.000 1.285.000 1.032.000
Sum eiendeler 1.809.000 1.229.000 1.378.000 1.299.000 1.093.000
Sum opptjent egenkapital 525.000 539.000 156.000 252.000 39.000
Sum egenkapital 625.000 639.000 256.000 352.000 139.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.183.000 590.000 1.122.000 946.000 954.000
Sum gjeld og egenkapital 1.808.000 1.229.000 1.378.000 1.298.000 1.093.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.594.000 4.028.000 3.809.000 3.655.000 3.760.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.594.000 4.028.000 3.809.000 3.655.000 3.760.000
Varekostnad -230.000 -204.000 -215.000 -156.000 -203.000
Lønninger -2.206.000 -2.342.000 -2.745.000 -1.635.000 -2.403.000
Avskrivning -48.000 -44.000 -32.000 -47.000 -77.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -904.000 -983.000 -913.000 -875.000 -562.000
Driftskostnader -3.388.000 -3.573.000 -3.905.000 -2.713.000 -3.245.000
Driftsresultat 1.206.000 456.000 -95.000 942.000 515.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -5.000 -2.000 -2.000 -1.000 -2.000
Finans -5.000 0 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -950.000 0 0 -500.000 -450.000
Årsresultat 937.000 383.000 -97.000 714.000 378.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 21.000 4.000 11.000
Driftsløsøre 81.000 81.000 85.000 9.000 50.000
Sum varige driftsmidler 81.000 81.000 106.000 14.000 61.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 81.000 81.000 106.000 14.000 61.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 67.000 52.000 43.000 33.000 21.000
Andre fordringer 72.000 76.000 20.000 89.000 106.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.588.000 1.019.000 1.209.000 1.163.000 905.000
Sum omløpsmidler 1.728.000 1.148.000 1.272.000 1.285.000 1.032.000
Sum eiendeler 1.809.000 1.229.000 1.378.000 1.299.000 1.093.000
Sum opptjent egenkapital 525.000 539.000 156.000 252.000 39.000
Sum egenkapital 625.000 639.000 256.000 352.000 139.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 64.000 86.000 47.000 33.000 26.000
Betalbar skatt 265.000 73.000 0 229.000 137.000
Skyldig offentlige avgifter 164.000 243.000 366.000 58.000 164.000
Utbytte -950.000 0 0 -500.000 -450.000
Annen kortsiktig gjeld 190.000 189.000 709.000 126.000 177.000
Sum kortsiktig gjeld 1.183.000 590.000 1.122.000 946.000 954.000
Sum gjeld og egenkapital 1.808.000 1.229.000 1.378.000 1.298.000 1.093.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 545.000 558.000 150.000 339.000 78.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.9 1.1 1.4 1.1
Likviditetsgrad 2 1.5 1.9 1.1 1.4 1.1
Soliditet 34.6 5 18.6 27.1 12.7
Resultatgrad 26.3 11.3 -2.5 25.8 13.7
Rentedekningsgrad 241.2 2 -47.5 9 257.5
Gjeldsgrad 1.9 0.9 4.4 2.7 6.9
Total kapitalrentabilitet 66.7 37.3 -6.8 72.7 47.3
Signatur
16.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.12.2011
Styrets leder alene.
John Birger Christensen
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex